Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-29 av 29

2019
1 Halvorsen, Rune; Bratli, Harald; Wollan, Anders Kvalvåg.
Vegetasjonsundersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell 2018. I: Terrestrisk naturovervåking i 2018: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 ISBN 978-82-426-3442-9. s. 46-79
NINA UiO Untitled
 
2018
2 Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders.
Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia 2018 ;Volum 49.(2) s. 135-148
NIBIO UiO Untitled
 
3 Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Nilsen, Anne-Barbi.
Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1. Trondheim: Artsdatabanken 2018 (ISBN 978-82-92838-51-8) 143 s.
UiO Untitled
 
4 Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune.
Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2.. Trondheim: Artsdatabanken 2018 51 s.
NIBIO UiO Untitled
 
2017
5 Grønbech, Marit Elisabeth; Bjureke, Kristina; Bøckman, Petter; Hansen, Bitten Bolvig; Wollan, Anders Kvalvåg; Rui, Siri; Kistenich, Sonja; Birkeland, Siri.
Fugleaktiviteter for barn og voksne i vinterferien. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Demonstrasjoner og aktiviteter. Naturhistorisk museum; Naturhistorisk museum. 2017-02-21 - 2017-02-23
UiO Untitled
 
2016
6 Granhus, Aksel; Eriksen, Rune; Viken, Knut Ole; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune.
Naturtyperegistrering etter NIN 2.0 i Landsskogtakseringen. Erfaringer og resultater fra pilotprosjekt. Ås: NIBIO 2016 (ISBN 978-82-17-01589-5) ;Volum 2.228 s. NIBIO Rapport(29)
NIBIO UiO Untitled
 
2014
7 Wollan, Anders Kvalvåg.
Sopphåndbøker for kantarellplukkere, nybegynnere og viderekomne. Sopp og nyttevekster 2014 ;Volum 10.(3) s. 30-39
UiO Untitled
 
2013
8 Wollan, Anders Kvalvåg.
Prosjekter og godt erfarne senior-mykologer! / Projects and well-seasoned senior mycologists!. Agarica 2013 ;Volum 33. s. -
UiO Untitled
 
2012
9 Wollan, Anders Kvalvåg.
Leder. Agarica 2012 ;Volum 32. s. -
UiO Untitled
 
10 Wollan, Anders Kvalvåg.
Modelling of a rare nature type - Open calcareous ground with shallow soil in the Oslo fjord area. NortScape Workshop: similaritiea and differences among landscape monitoring and mapping programmes - bridging the semantics; 2012-04-18 - 2012-04-19
UiO Untitled
 
11 Wollan, Anders Kvalvåg.
Underjordisk utforskning i egen bakgård.
UiO Untitled
 
12 Wollan, Anders Kvalvåg; Mella, Håkon.
Sopptur med tillaging av fangsten ute - læring med sosialt og kulinarisk tilsnitt. Sopp og nyttevekster 2012 ;Volum 8.(4) s. 34-40
UiO NMBU Untitled
 
2011
13 Jeppson, Mikael; Molia, Anne; Wollan, Anders Kvalvåg.
Geastrum smardae, en ny norsk jordstjärna. Agarica 2011 ;Volum 31. s. 25-29
UiO Untitled
 
14 Molia, Anne; Jeppson, Mikael; Wollan, Anders Kvalvåg.
Om hypogeiske sopper – eller trøfler i vid betydning. Sopp og nyttevekster 2011 ;Volum 7.(2) s. 8-11
UiO Untitled
 
15 Molia, Anne; Killingmo, Kristin; Wollan, Anders Kvalvåg.
Jakter på de underjordiske. Telemark Arbeiderblad 2011 s. 6-7
UiO Untitled
 
16 Molia, Anne; Killingmo, Kristin; Wollan, Anders Kvalvåg.
Jakter på de underjordiske. ta.no [Internett] 2011-10-14
UiO Untitled
 
17 Molia, Anne; Wollan, Anders Kvalvåg.
Trøffeljakt i Norge.
UiO Untitled
 
18 Wollan, Anders Kvalvåg.
Leder. Agarica 2011 ;Volum 30. s. -
UiO Untitled
 
19 Wollan, Anders Kvalvåg.
Nordisk mykologisk kongress på Gotland 2011. Agarica 2011 ;Volum 31. s. -
UiO Untitled
 
20 Wollan, Anders Kvalvåg.
Nordisk samarbeid og artskunnskap/Nordic cooperation and species knowledge. Agarica 2011 ;Volum 31. s. -
UiO Untitled
 
21 Wollan, Anders Kvalvåg; Bakkestuen, Vegar; Halvorsen, Rune.
Romlig prediksjonsmodellering av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjord-området. I: Faglig grunnlag for naturtypeovervåking i Norge – grunnlagsundersøkelser. Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 2011 ISBN 978-82-7970 022 7. s. 176-196
UiO Untitled
 
2010
22 Brandrud, Tor Erik; Holien, Håkon; Molia, Anne; Bøe, Ulla-Britt; Høiland, Klaus; Torkelsen, Anna-Elise; Wollan, Anders.
XIX. Nordiske Mykologiske Kongress i Steinkjer 2009. Utredning/Høgskolen i Nord-Trøndelag 2010 s. -
UiO Untitled
 
23 Wollan, Anders.
Den store fungajakten - hvilken soppbok for hvem?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2010 ;Volum 68.(2) s. 132-151
UiO Untitled
 
24 Wollan, Anders; Bakkestuen, Vegar; Kauserud, Håvard; Gulden, Gro.
Prediksjonsmodellering av storsoppers utbredelse i Norge, basert på herbariemateriale - potensiale og begrensninger. Agarica 2010 ;Volum 29. s. 61-78
UiO Untitled
 
2009
25 Halvorsen, Rune; Wollan, Anders; Bakkestuen, Vegar.
Terrestrisk naturovervåking i 2008: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Vegetasjonsøkologiske undersøkelser av boreal barskog i Solhomfjell. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2009 27 s. Norsk institutt fr naturforskning rapport(490)
UiO Untitled
 
26 Sverdrup-Thygeson, Anne; Bakkestuen, Vegar; Bjureke, Kristina; Bratli, H; Framstad, Erik; Skarpaas, O; Stabbetorp, O; Wollan, Anders; Ødegaard, Frode.
Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (ARKO). Faglig framdriftsrapport for 2009. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2009 (ISBN 978-82-426-2101-6) 76 s. NINA rapport(528)
NINA UiO Untitled
 
27 Wollan, Anders.
Rød fluesopp - én variabel art eller mange gode arter? Og hva med den brune?. Sopp og nyttevekster 2009 ;Volum 5.(1) s. 38-40
UiO Untitled
 
28 Wollan, Anders; Stokland, Jogeir Nicolai; Bakkestuen, Vegar.
Predicting regional and local distribution of fungi. Nordic Mycological Congres, NMC 2009; 2009-09-01 - 2009-09-06
UiO Untitled
 
2008
29 Wollan, Anders; Bakkestuen, Vegar; Kauserud, Håvard; Gulden, Gro; Halvorsen, Rune.
Modelling and predicting fungal distribution patterns using herbarium data. Journal of Biogeography 2008 ;Volum 35.(12) s. 2298-2310
NINA UiO Untitled