Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2019
1 Borgersen, Gunhild.
Undersøkelse av bløtbunnsfauna langs Vestfoldkysten i 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7131-7) 47 s. NIVA-rapport(7396)
NIVA Untitled
 
2 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Kile, Maia Røst; Walday, Mats Gunnar.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7090-7) 41 s. NIVA-rapport(7355)
NIVA Untitled
 
3 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Ledang, Anna Birgitta.
Repeterende overvåking av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7139-3) 18 s. NIVA-rapport(7404)
NIVA Untitled
 
4 Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksorientert overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS og SalMar Settefisk AS. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577 7086-0) 58 s. NIVA-rapport(7351)
NIVA Untitled
 
5 Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens.
Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7101-0) 72 s. NIVA-rapport(7366)
NIVA Untitled
 
6 Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond.
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7073-0) 77 s. NIVA-rapport(7338)
NIVA Untitled
 
7 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Hjermann, Dag Øystein; Eftevåg, Veronica Sæther.
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune. Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7082-2) 101 s. NIVA-rapport(7347-2019)
NIVA Untitled
 
2018
8 Amaro, T; Bertocci, I; Queiros, A M; Rastelli, E; Borgersen, G; Brkljacic, M; Nunes, J; Sorensen, K; Danovaro, R; Widdicombe, S.
Effects of sub-seabed CO2 leakage: Short- and medium-term responses of benthic macrofaunal assemblages. Marine Pollution Bulletin 2018 ;Volum 128. s. 519-526
NIVA Untitled
 
9 Gitmark, Janne Kim; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Håvardstun, Jarle; Staalstrøm, Andre.
Undersøkelser i kystvann Østfold 2017: Sandholmene og Grimsøykilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7014-3) 100 s. NIVA-rapport(7279)
NIVA Untitled
 
10 Golmen, Lars Gunder; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Lindholm, Markus; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Staalstrøm, Andre.
Tilleggsvurderinger omkring planlagt økt utslipp fra Fredrikstad Seafood AS sitt landanlegg på Øra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7060-0) 45 s. NIVA-rapport(7325)
NIVA Untitled
 
11 Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang.
Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7027-3) 80 s. NIVA-rapport(7292)
NIVA Untitled
 
12 Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild.
Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2018. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7026-6) 45 s. NIVA-rapport(7291)
NIVA Untitled
 
2017
13 Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Effekter av marin restaurering – et prosjekt på Tjuvholmen i Oslo sentrum.. NIVAs SIS-dag; 2017-09-20
NIVA Untitled
 
14 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C.
Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6936-9) 124 s. NIVA-rapport(7201)
NIVA Untitled
 
15 Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim.
Bunnundersøkelser utenfor Kastet i Mørjefjorden, Vestfold. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6891-1) 30 s. NIVA-rapport(7156)
NIVA Untitled
 
16 Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar.
Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6946-8) 68 s. NIVA-rapport(7211)
NIVA Untitled
 
17 Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann.
Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6894-2) 20 s. NIVA-rapport(7159)
NIVA Untitled
 
18 Hancke, Kasper; Fagerli, Camilla With; Borgersen, Gunhild; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; King, Andrew Luke; Johansen, Joachim Tørum; Bellerby, Richard.
Effects of CO2 and acidification on growth and photosynthesis in large seaweeds/kelp forests (ECOACID). Fagdag om havforsuring; 2017-09-14
NIVA Untitled
 
19 Hancke, Kasper; Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Lansbergen, Romi; Frigstad, Helene; Norli, Marit; Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Austnes, Kari; Norderhaug, Kjell Magnus; King, Andrew Luke; Johansen, Joachim Tørum; Bellerby, Richard.
Effects of Ocean Acidification and dissolved organic matter on coastal kelp forests. OASIS seminar; 2017-12-08
NIVA Untitled
 
20 Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 henhold til vannforskriften. Overvåking for Rana Gruber.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6849-2) 29 s. NIVA-rapport(7114)
NIVA Untitled
 
21 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Green, Norman Whitaker; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle.
Redegjørelse for miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6956-7) 60 s. NIVA-rapport(7221)
NIVA Untitled
 
2016
22 Berge, John A; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Grung, Merete.
Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden for Chemring Nobel AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6752-5) 113 s. NIVA-rapport(7017)
NIVA Untitled
 
23 Borgersen, G; Walday, M.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2015. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6690-0) 28 s. NIVA-rapport(6955)
NIVA Untitled
 
24 Borgersen, Gunhild; Berge, John A.
Tiltaksrettet overvåking av Sunndalsfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6715-0) 53 s. NIVA-rapport(6980)
NIVA Untitled
 
25 Borgersen, Gunhild; Schøyen, Merete; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av Vefsnfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Alcoa Mosjøen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6711-2) 88 s. NIVA-rapport(6976)
NIVA Untitled
 
26 Borgersen, Gunhild; Øxnevad, Sigurd; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av Årdalsfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal Karbon, Hydro Aluminium Årdal Metallverk og Norsun. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6722-8) 91 s. NIVA-rapport(6987)
NIVA Untitled
 
27 Fagerli, Camilla With; Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Staalstrøm, Andre; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Selvik, John Rune.
Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6784-6) 211 s. NIVA-rapport(7049)
NIVA Untitled
 
28 Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Høgåsen, Tore.
Tiltaksrettet vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6689-4) 110 s. NIVA-rapport(6954)
NIVA Untitled
 
29 Håvardstun, Jarle; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Bøvågen, beliggende i vannforekomsten Karmsundet-Kopervik, i henhold til vannforskriften. Overvåking for Miljøservice Vest AS.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6803-4) 43 s. NIVA-rapport(7068)
NIVA Untitled
 
30 Håvardstun, Jarle; Oug, Eivind; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Karmsundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for FMC Biopolymer AS.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6785-3) 70 s. NIVA-rapport(7050)
NIVA Untitled
 
31 Pedersen, Are; Alve, Elisabeth; Alvestad, Tom; Borgersen, Gunhild; Dolven, Jane; Gundersen, Hege; Hess, Silvia; Kutti, Tina; Rygg, Brage; Velvin, Roger; Vedal, Jens.
Bløtbunnsfauna som indikator for miljøtilstand i kystvann. Ekspertvurderinger og forslag til nye klassegrenser og metodikk. : Miljødirektoratet 2016 58 s.
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
32 Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av kystvann i vannområdet Hardanger 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6731-0) 236 s. NIVA-rapport(6996)
NIVA Untitled
 
33 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6721-1) 53 s. NIVA-rapport(6986)
NIVA Untitled
 
34 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6746-4) 39 s. NIVA-rapport(7011)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
35 Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Norli, Marit; Pettersen, Eirin; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Gruber. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6691-7) 123 s. NIVA-rapport(6956)
NIVA Untitled
 
36 Øxnevad, Sigurd; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Hemnefjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6679-5) 69 s. NIVA-rapport(6944)
NIVA Untitled
 
37 Øxnevad, Sigurd; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Mossesundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for Norsk Spesialolje Kambo. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6716-7) 64 s. NIVA-rapport(6981)
NIVA Untitled
 
2015
38 Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Høgåsen, Tore.
Overvåking NOAH Langøya 2014. Miljøgifter i blåskjell, sedimentundersøkelser samt marinbiologiske registreringer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6552-1) 68 s. NIVA-rapport(6817)
NIVA Untitled
 
2013
39 Schøyen, Merete; Borgersen, Gunhild; Øxnevad, Sigurd.
Undersøkelser av miljøgifter og bløtbunnsfauna i sedimentene i Sandvikdalsfjorden nær Kristiansandsfjorden i 2012. Oslo: NIVA 2013 (ISBN 978-82-577-6194-3) 31 s. NIVA-rapport(6459)
NIVA Untitled
 
40 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Høgåsen, Tore.
Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2012. Undersøkelse av blåskjell, torsk, taskekrabbe, sedimenter og bløtbunnsfauna. Oslo: NIVA 2013 (ISBN 978-82-577-6275-9) 353 s. NIVA-rapport(6540)
NIVA Untitled
 
2011
41 Borja, Angel; Barbone, Enrico; Basset, Alberto; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana; Elliott, Michael; Garmendia, Joxe Mikel; Marques, João Carlos; Mazik, Krysia; Muxika, Iñigo; Neto, João Magalhães; Norling, Karl; Rodriguez, J. Germán; Rosati, Ilaria; Rygg, Brage; Teixeira, Heliana; Trayanova, Antoaneta.
Response of single benthic metrics and multi-metric methods to anthropogenic pressure gradients, in five distinct European coastal and transitional ecosystems. Marine Pollution Bulletin 2011 ;Volum 62.(3) s. 499-513
NIVA Untitled