Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-45 av 45

2019
1 Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bunnundersøkelser i 2018. Fagrapport. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7144-7) 32 s. NIVA-rapport(7409)
NIVA Untitled
 
2 Borgersen, Gunhild.
Undersøkelse av bløtbunnsfauna langs Vestfoldkysten i 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7131-7) 47 s. NIVA-rapport(7396)
NIVA Untitled
 
3 Borgersen, Gunhild.
Undersøkelse av bløtbunnsfauna ved Beinskjæra dumpeområde i Sandefjordsfjorden. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7142-3) 45 s. NIVA-rapport(7407)
NIVA Untitled
 
4 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Kile, Maia Røst; Walday, Mats Gunnar.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7090-7) 41 s. NIVA-rapport(7355)
NIVA Untitled
 
5 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Ledang, Anna Birgitta.
Repeterende overvåking av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7139-3) 18 s. NIVA-rapport(7404)
NIVA Untitled
 
6 Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksorientert overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS og SalMar Settefisk AS. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577 7086-0) 58 s. NIVA-rapport(7351)
NIVA Untitled
 
7 Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens.
Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7101-0) 72 s. NIVA-rapport(7366)
NIVA Untitled
 
8 Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond.
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7073-0) 77 s. NIVA-rapport(7338)
NIVA Untitled
 
9 Trannum, Hilde C; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Glette, Tormod; Brooks, Lucy; Ramirez-Llodra, Eva.
Epifaunal and infaunal responses to submarine mine tailings in a Norwegian fjord. Marine Pollution Bulletin 2019 ;Volum 149. s. -
NIVA UIA Untitled
 
10 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, Andre.
Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7158-4) 99 s. NIVA-rapport(7423)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
11 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Hjermann, Dag Øystein; Eftevåg, Veronica Sæther.
Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune. Ny versjon av rapport. 1. nov. 2019. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7159-1) 131 s. NIVA-rapport(7424)
NIVA Untitled
 
2018
12 Amaro, T; Bertocci, I; Queiros, A M; Rastelli, E; Borgersen, G; Brkljacic, M; Nunes, J; Sorensen, K; Danovaro, R; Widdicombe, S.
Effects of sub-seabed CO2 leakage: Short- and medium-term responses of benthic macrofaunal assemblages. Marine Pollution Bulletin 2018 ;Volum 128. s. 519-526
NIVA Untitled
 
13 Gitmark, Janne Kim; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Håvardstun, Jarle; Staalstrøm, Andre.
Undersøkelser i kystvann Østfold 2017: Sandholmene og Grimsøykilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7014-3) 100 s. NIVA-rapport(7279)
NIVA Untitled
 
14 Golmen, Lars Gunder; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Lindholm, Markus; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Staalstrøm, Andre.
Tilleggsvurderinger omkring planlagt økt utslipp fra Fredrikstad Seafood AS sitt landanlegg på Øra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7060-0) 45 s. NIVA-rapport(7325)
NIVA Untitled
 
15 Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang.
Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7027-3) 80 s. NIVA-rapport(7292)
NIVA Untitled
 
16 Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild.
Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2018. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7026-6) 45 s. NIVA-rapport(7291)
NIVA Untitled
 
2017
17 Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Effekter av marin restaurering – et prosjekt på Tjuvholmen i Oslo sentrum.. NIVAs SIS-dag; 2017-09-20
NIVA Untitled
 
18 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C.
Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6936-9) 124 s. NIVA-rapport(7201)
NIVA Untitled
 
19 Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim.
Bunnundersøkelser utenfor Kastet i Mørjefjorden, Vestfold. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6891-1) 30 s. NIVA-rapport(7156)
NIVA Untitled
 
20 Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar.
Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6946-8) 68 s. NIVA-rapport(7211)
NIVA Untitled
 
21 Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann.
Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6894-2) 20 s. NIVA-rapport(7159)
NIVA Untitled
 
22 Hancke, Kasper; Fagerli, Camilla With; Borgersen, Gunhild; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; King, Andrew Luke; Johansen, Joachim Tørum; Bellerby, Richard.
Effects of CO2 and acidification on growth and photosynthesis in large seaweeds/kelp forests (ECOACID). Fagdag om havforsuring; 2017-09-14
NIVA Untitled
 
23 Hancke, Kasper; Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Lansbergen, Romi; Frigstad, Helene; Norli, Marit; Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Austnes, Kari; Norderhaug, Kjell Magnus; King, Andrew Luke; Johansen, Joachim Tørum; Bellerby, Richard.
Effects of Ocean Acidification and dissolved organic matter on coastal kelp forests. OASIS seminar; 2017-12-08
NIVA Untitled
 
24 Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 henhold til vannforskriften. Overvåking for Rana Gruber.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6849-2) 29 s. NIVA-rapport(7114)
NIVA Untitled
 
25 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Green, Norman Whitaker; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle.
Redegjørelse for miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6956-7) 60 s. NIVA-rapport(7221)
NIVA Untitled
 
2016
26 Berge, John A; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Grung, Merete.
Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden for Chemring Nobel AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6752-5) 113 s. NIVA-rapport(7017)
NIVA Untitled
 
27 Borgersen, G; Walday, M.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2015. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6690-0) 28 s. NIVA-rapport(6955)
NIVA Untitled
 
28 Borgersen, Gunhild; Berge, John A.
Tiltaksrettet overvåking av Sunndalsfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6715-0) 53 s. NIVA-rapport(6980)
NIVA Untitled
 
29 Borgersen, Gunhild; Schøyen, Merete; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av Vefsnfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Alcoa Mosjøen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6711-2) 88 s. NIVA-rapport(6976)
NIVA Untitled
 
30 Borgersen, Gunhild; Øxnevad, Sigurd; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av Årdalsfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal Karbon, Hydro Aluminium Årdal Metallverk og Norsun. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6722-8) 91 s. NIVA-rapport(6987)
NIVA Untitled
 
31 Fagerli, Camilla With; Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Staalstrøm, Andre; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Selvik, John Rune.
Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6784-6) 211 s. NIVA-rapport(7049)
NIVA Untitled
 
32 Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Høgåsen, Tore.
Tiltaksrettet vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6689-4) 110 s. NIVA-rapport(6954)
NIVA Untitled
 
33 Håvardstun, Jarle; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Bøvågen, beliggende i vannforekomsten Karmsundet-Kopervik, i henhold til vannforskriften. Overvåking for Miljøservice Vest AS.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6803-4) 43 s. NIVA-rapport(7068)
NIVA Untitled
 
34 Håvardstun, Jarle; Oug, Eivind; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Karmsundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for FMC Biopolymer AS.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6785-3) 70 s. NIVA-rapport(7050)
NIVA Untitled
 
35 Pedersen, Are; Alve, Elisabeth; Alvestad, Tom; Borgersen, Gunhild; Dolven, Jane; Gundersen, Hege; Hess, Silvia; Kutti, Tina; Rygg, Brage; Velvin, Roger; Vedal, Jens.
Bløtbunnsfauna som indikator for miljøtilstand i kystvann. Ekspertvurderinger og forslag til nye klassegrenser og metodikk. : Miljødirektoratet 2016 58 s.
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
36 Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av kystvann i vannområdet Hardanger 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6731-0) 236 s. NIVA-rapport(6996)
NIVA Untitled
 
37 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6721-1) 53 s. NIVA-rapport(6986)
NIVA Untitled
 
38 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6746-4) 39 s. NIVA-rapport(7011)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
39 Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Norli, Marit; Pettersen, Eirin; Trannum, Hilde Cecilie.
Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Mo Industripark, Celsa Armeringsstål, Fesil Rana Metall, Glencore Manganese Norway og Rana Gruber. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6691-7) 123 s. NIVA-rapport(6956)
NIVA Untitled
 
40 Øxnevad, Sigurd; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Hemnefjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6679-5) 69 s. NIVA-rapport(6944)
NIVA Untitled
 
41 Øxnevad, Sigurd; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Tiltaksrettet overvåking av Mossesundet i henhold til vannforskriften. Overvåking for Norsk Spesialolje Kambo. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6716-7) 64 s. NIVA-rapport(6981)
NIVA Untitled
 
2015
42 Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Høgåsen, Tore.
Overvåking NOAH Langøya 2014. Miljøgifter i blåskjell, sedimentundersøkelser samt marinbiologiske registreringer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6552-1) 68 s. NIVA-rapport(6817)
NIVA Untitled
 
2013
43 Schøyen, Merete; Borgersen, Gunhild; Øxnevad, Sigurd.
Undersøkelser av miljøgifter og bløtbunnsfauna i sedimentene i Sandvikdalsfjorden nær Kristiansandsfjorden i 2012. Oslo: NIVA 2013 (ISBN 978-82-577-6194-3) 31 s. NIVA-rapport(6459)
NIVA Untitled
 
44 Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Oug, Eivind; Høgåsen, Tore.
Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2012. Undersøkelse av blåskjell, torsk, taskekrabbe, sedimenter og bløtbunnsfauna. Oslo: NIVA 2013 (ISBN 978-82-577-6275-9) 353 s. NIVA-rapport(6540)
NIVA Untitled
 
2011
45 Borja, Angel; Barbone, Enrico; Basset, Alberto; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana; Elliott, Michael; Garmendia, Joxe Mikel; Marques, João Carlos; Mazik, Krysia; Muxika, Iñigo; Neto, João Magalhães; Norling, Karl; Rodriguez, J. Germán; Rosati, Ilaria; Rygg, Brage; Teixeira, Heliana; Trayanova, Antoaneta.
Response of single benthic metrics and multi-metric methods to anthropogenic pressure gradients, in five distinct European coastal and transitional ecosystems. Marine Pollution Bulletin 2011 ;Volum 62.(3) s. 499-513
NIVA Untitled