Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-3 av 3

2019
1 Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Marty, Sabine; Sørensen, Kai.
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7119-5) 113 s. NIVA-rapport(7384)
NIVA Untitled
 
2 Ledang, Anna Birgitta; Harvey, E. Therese; Marty, Sabine.
Performance and applications of satellite remote sensing data for water quality in Norwegian lakes. Evaluation of MERIS, Sentinel-2 and Sentinel-3 products. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7178-2) 63 s. NIVA-rapport(7443)
NIVA Untitled
 
2017
3 Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Marty, Sabine; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg.
Tiltaksrettede undersøkelser i Gunneklevfjorden. Detaljkartlegging av kvikksølv og partikler i vannmassen, tokt nr. 1.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6892-8) 23 s. NIVA-rapport(7157)
NIVA Untitled