Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-10 av 10

2020
1 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Stien, Lars Helge.
Effekter fra det regulatoriske rammeverket på fiskehelse og fiskevelferd- Fokus fiskehelsepersonell. Årlig dialogmøte Mattilsynet og regionens fiskehelsepersonell; 2020-02-26 - 2020-02-26
VETINST HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT Untitled
 
2 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Comparison of Norwegian health and welfare regulatory frameworks in salmon and chicken production. Reviews in Aquaculture 2020 s. 1-15
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
3 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Forvaltning av fiskevelferd og -helse fra kyllingperspektivet. Havbruk 2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
VETINST HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT Untitled
 
4 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Størkersen, Kristine Vedal; Medaas, Christian; Lien, Marianne Elisabeth; Stien, Lars Helge.
Sammenlikning av regelverksramme laks og kylling -dyrevelferd og helse. Vårkonferansen for ledere; 2020-06-08 - 2020-06-08
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
5 Stien, Lars Helge; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal.
Forvaltning av velferd til norsk oppdrettslaks: Tre konflikttilfeller. Vårkonferanse for ledere; 2020-06-08 - 2020-06-08
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
6 Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Gismervik, Kristine; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian; Osmundsen, Tonje Cecilie; Kristiansen, Tore S; Størkersen, Kristine Vedal.
Governing the welfare of Norwegian farmed salmon: three conflict cases. Marine Policy 2020 ;Volum 117. s. -
HAVFORSK SAMFORSK UiO VETINST Untitled
 
7 Størkersen, Kristine Vedal; Gismervik, Kristine; Osmundsen, Tonje Cecilie; Stien, Lars Helge; Tørud, Brit; Lien, Marianne Elisabeth; Kristiansen, Tore S; Medaas, Christian.
Fisken først – men hvilken? Forhold som påvirker ivaretakelse av fiskevelferd på havbrukslokaliteter. HAVBRUK 2020; 2020-06-09 - 2020-06-10
SAMFORSK VETINST HAVFORSK UiO UiT Untitled
 
8 Størkersen, Kristine Vedal; Osmundsen, Tonje Cecilie; Gismervik, Kristine; Stien, Lars Helge; Medaas, Christian; Tørud, Brit; Kristiansen, Tore S; Lien, Marianne Elisabeth.
Fiskevelferd sett fra merdkanten. Organisjonsstudie av lokalitetspersonell. Vårkonferansen for ledere; 2020-06-08 - 2020-06-08
HAVFORSK SAMFORSK UiO UiT VETINST Untitled
 
2017
9 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian.
REGFISHWELH; Bedre praksis/forvaltning fiskehelse og velferd?. Mattilsynet; Regionalt kontaktmøte fiskehelse; 2017-11-22 - 2017-11-22
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled
 
10 Gismervik, Kristine; Tørud, Brit; Stien, Lars Helge; Kristiansen, Tore S; Osmundsen, Tonje Cecilie; Lien, Marianne Elisabeth; Medaas, Christian.
REGFISHWELH; presentasjon av prosjektet med spørsmålsdiskusjon. Mattilsynet; Kontaktmøte i regional faggruppe fiskehelse og fiskevelferd; 2017-11-21 - 2017-11-22
HAVFORSK NTNU UiO UiT VETINST Untitled