Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-18 av 18

2019
1 Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars; Larsen, Even Peder Hellan.
Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0403-3) 175 s. NIFU-rapport(10)
ISF NIFU Untitled
 
2 Larsen, Even Peder Hellan.
Nukleær sabelrasling: Veien fra «nyttårsspenning» til kjernevåpenbruk. Dagsavisen 2019
UiO Untitled
 
3 Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan; Røsdal, Trude; Jarness, Vegard; Larsen, Even Hellan.
Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019). Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0371-5) 150 s. NIFU-rapport(1)
NIFU NTNU Untitled
 
4 Røsdal, Trude; Larsen, Even Peder Hellan; Lyby, Lars.
Evaluering av Tjenestestøtteprogrammet : Relevans, kompetanseheving og endring i praksis – evaluering av andre gjennomføring av Tjenestestøtteprogrammet. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0394-4) 58 s. NIFU-rapport(6)
NIFU Untitled
 
5 Røsdal, Trude; Madsen, Aleksander Årnes; Næss, Terje; Larsen, Even Peder Hellan.
Kompetanse om vold og overgrep i nære relasjoner: innledende kartlegging av føringer, opplæringsstrukturer og kompetansebehov. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0439-2) 65 s. NIFU-rapport(26)
NIFU Untitled
 
6 Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe; Larsen, Even Hellan.
Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0375-3) 86 s. NIFU-rapport(2)
NIFU Untitled
 
2018
7 Aamodt, Per O; Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Larsen, Even Hellan.
Evaluering av tjenestestøtte til kommunalt barnevern : Organisering, implementering og gjennomføring av tjenestestøtten – delrapport 1. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0325-8) 46 s. NIFU-rapport(6)
NIFU Untitled
 
8 Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari; Kyvik, Svein; Vabø, Agnete; Larsen, Even Hellan.
Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) 2018 (ISBN 978-82-327-0318-0) 170 s. NIFU-rapport(4)
NIFU Untitled
 
9 Olsen, Dorothy Sutherland; Bubikova-Moan, Jarmila; Aamodt, Per O; Skjelbred, Siv-Elisabeth; Elken, Mari; Waagene, Erica; Larsen, Even Hellan.
Realkompetansevurdering: En studie av systemet for vurdering av realkompetanse i utdanning og arbeidsliv. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0331-9) 179 s. NIFU-rapport(10)
NIFU Untitled
 
10 Siddiq, Fazilat; Larsen, Even Hellan; Reiling, Rune Borgan; Wollscheid, Sabine; Vaagland, Karin; Tømte, Cathrine Edelhard.
Evaluering av «Tett på realfag». Status før implementeringen. Delrapport 1 : Evaluering av «Tett på realfag». Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019). Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0322-7) 164 s. NIFU-rapport(5)
NIFU Untitled
 
11 Waagene, Erica; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Federici, Roger Andre.
Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2018. Oslo: NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0346-3) 118 s. NIFU-rapport(19)
NIFU Untitled
 
2017
12 Federici, Roger Andre; Gjerustad, Cay; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Rønsen, Ester; Hovdhaugen, Elisabeth.
Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 2017 (ISBN 978-82-327-0276-3) 114 s. NIFU-rapport(12)
NIFU Untitled
 
13 Larsen, Even Hellan.
Understanding violence against civilians – A case study of ISIS in Syria and Iraq. Kjeller: Eksternnotat 17/00154 Forsvarets forskningsinstitutt 2017 41 s.
FFI Untitled
 
14 Larsen, Even Hellan; Vaagland, Karin; Federici, Roger Andre.
Vurdering for læring: Resultater og analyser av skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2017 (ISBN 978-82-327-0293-0) 80 s. NIFU-rapport(24)
NIFU Untitled
 
15 Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Larsen, Even Hellan; Tellmann, Silje Maria.
Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2017 (ISBN 978-82-327-0301-2) 334 s. NIFU-rapport(28)
NIFU Untitled
 
16 Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan; Skule, Sveinung.
Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2017 (ISBN 978-82-327-0272-5) 94 s. NIFU-rapport(9)
NIFU Untitled
 
17 Waagene, Erica; Larsen, Even Hellan; Vaagland, Karin; Federici, Roger Andre.
Spørsmål til Skole-Norge høsten 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2017 (ISBN 978-82-327-0317-3) 160 s. NIFU-rapport(31)
NIFU Untitled
 
2016
18 Larsen, Even Hellan.
En amerikanskledet intervensjon mot ISIS – En casestudie av Obama-administrasjonens intervensjonsbeslutning. Oslo: Universitetet i Oslo 2016 124 s.
UiO Untitled