Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2020
1 Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde; Orupabo, Julia.
Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-664-1) 122 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:3)
ISF Untitled
 
2019
2 Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars; Larsen, Even Peder Hellan.
Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0403-3) 175 s. NIFU-rapport(10)
ISF NIFU Untitled
 
3 Mangset, Marte; Orupabo, Julia.
Handling diversity, but striving for excellence.. Is internationalization and excellence policies bad for women?; 2019-11-07 - 2019-11-07
ISF Untitled
 
4 Mangset, Marte; Orupabo, Julia.
Reproducing elites through diversity talk. Judging merit in appointments to professorships in Norway.. Sosiologforeningens vinterseminar 2019; 2019-02-01 - 2019-02-03
ISF Untitled
 
5 Orupabo, Julia; Drange, Ida; Abrahamsen, Bente.
Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education 2019 ;Volum 79. s. 921-937
OSLOMET ISF Untitled
 
6 Orupabo, Julia; Nadim, Marjan.
Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization 2019 s. 1-15
ISF Untitled
 
2018
7 Drange, Ida; Orupabo, Julia.
Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(2) s. 111-126
OSLOMET ISF Untitled
 
8 Løvgren, Mette; Orupabo, Julia.
En sosiologi om symbolske grenser :. Norsk sosiologisk tidsskrift 2018 ;Volum 2.(3) s. 203-207
OSLOMET ISF Untitled
 
9 Orupabo, Julia.
Cultural Stereotypes and Professional Self-Socialisation in the Transition from Education to Work. Journal of Education and Work 2018 ;Volum 31.(3) s. 234-246
ISF Untitled
 
2017
10 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse.
Gamle minoriteter i det nye Norge. I: Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-51580-5. s. 255-271
ISF UiO Untitled
 
2016
11 Orupabo, Julia.
Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-49952-5) 170 s.
ISF Untitled
 
12 Orupabo, Julia; Kitterød, Ragni Hege.
Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project. Oslo: ISF 2016 (ISBN 978-82-7763-494-4) 50 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2016:02)
ISF Untitled
 
2015
13 Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia.
Gradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det?. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volum 32.(1-2) s. 41-60
ISF Untitled
 
14 Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia; Pedersen, Axel West.
Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2015 (ISBN 978-82-7763-464-7) 95 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2015:005)
ISF Untitled
 
15 Orupabo, Julia; Drange, Ida.
Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet. Effekter av stønader og tiltak for arbeidsmarkedstilknytning.. Norges forskningsråd 2015 42 s.
HIOA ISF Untitled
 
2014
16 Bredal, Anja; Orupabo, Julia.
Drammen som introduksjonsarena : En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 (ISBN 978-82-7763-432-6) 113 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2014:004)
ISF Untitled
 
17 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia.
Sosialpsykologi. Sosiologi i dag 2014 ;Volum 44.(3) s. 3-10
ISF Untitled
 
18 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia.
Sosiologi og sosialpsykologi. Sosiolognytt 2014 ;Volum 39.(4) s. 14-16
ISF Untitled
 
19 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse.
Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 (ISBN 978-82-7763-441-8) 146 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2014:010)
HIOA ISF Untitled
 
20 Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia; Røthing, Åse.
Etniske og religiøse minoriteter i læremidler: lærer- og elevperspektiver. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2014 (ISBN 978-82-7763-444-9) 92 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2014:011)
HIOA ISF Untitled
 
21 Orupabo, Julia.
Drammen som introduksjonsarena. En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere. ”Næringslivet - en uutnyttet ressurs. Hvem har ansvaret for en god integrering?”; 2014-03-26 - 2014-03-26
ISF Untitled
 
22 Orupabo, Julia.
Det kjønnssegregerte arbeidslivet - maskulinisering av toppen og etnifisering av bunnen?. Nytt Norsk Tidsskrift 2014 (02) s. 160-166
ISF Untitled
 
23 Orupabo, Julia.
Gender diversity. : Andre rapporter 2014 25 s.
ISF Untitled
 
24 Orupabo, Julia.
Interseksjonalitet i praksis: Utfordringer med å anvende et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Sosiologisk Tidsskrift 2014 ;Volum 22.(4) s. 329-351
ISF Untitled
 
25 Orupabo, Julia.
Kompetanse - en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked. Universitetet i Oslo 2014 320 s. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo(436)
ISF Untitled
 
26 Orupabo, Julia.
Kompromisser og anerkjennelse: overgang fra utdanning til arbeid. I: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-48088-9. s. 149-169
ISF Untitled
 
27 Orupabo, Julia; Nadim, Marjan.
Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. : institutt for samfunnsforskning 2014 (ISBN 978-82-7763-449-4) 136 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2014:013)
ISF Untitled
 
2011
28 Løvgren, Mette; Orupabo, Julia Kristine B..
Norskhet. Sosiologi i dag 2011 ;Volum 41.(3/4) s. 5-11
OSLOMET ISF Untitled
 
29 Orupabo, Julia Kristine B..
Kjønn og etnisitet som symbolske grenser i to profesjonsutdanninger. I: Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk 2011 ISBN 978-82-02-34942-4. s. 95-120
ISF Untitled
 
2010
30 Orupabo, Julia; Aarset, Monica Five.
Ta av muslimbrillene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
ISF UiO Untitled
 
31 Orupabo, Julia; Steen Jensen, Ragnhild.
Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2010 (ISBN 978-82-7763-324-4) 77 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2010:005)
ISF Untitled
 
32 Orupabo, Julia Kristine B..
En klassereise nedover. I: Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01580-4. s. 71-83
ISF Untitled
 
33 Orupabo, Julia Kristine B.; Midtbøen, Arnfinn.
Hamburgerøkonomiens bakside. Dagbladet 2010
ISF Untitled
 
34 Orupabo, Julia Kristine B.; Nadim, Marjan.
Hvite bekymringer og fargede problemstillinger. Prosa - tidsskrift for skribenter 2010 (01) s. 48-53
FAFO ISF Untitled
 
2009
35 Orupabo, Julia.
Innvandrere som gisler i velferdsdebatten. Prosa - tidsskrift for skribenter 2009
ISF Untitled
 
36 Orupabo, Julia; Jensen, Ragnhild Steen; Storvik, Aagoth Elise Lossius.
Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn. : Institutt for samfunnsforskning 2009 Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2009:003)
ISF Untitled
 
2008
37 Bredal, Anja; Orupabo, Julia.
Et trygt sted å bo. Og noe mer : Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2008 131 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2008:007)
ISF Untitled
 
38 Orupabo, Julia.
«På TV sa de at de trengte ingeniører…» : Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2008 115 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2008:009)
ISF Untitled
 
39 Orupabo, Julia Kristine B..
”I andre land betyr ikke hudfarge noe, har du papirer, så får du en jobb". Søkelys på arbeidslivet 2008 ;Volum 25.(1) s. 51-62
ISF Untitled
 
2007
40 Rogstad, Jon Christian; Orupabo, Julia Kristine B..
Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet 2007 (1)
FAFO ISF Untitled