Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2020
1 Rohatgi, Anubha; Scherer, Ronny.
Identifying profiles of students' school climate perceptions using PISA 2015 data. Large-scale Assessments in Education 2020 ;Volum 8.(1)
UiO Untitled
 
2019
2 Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna; Narvhus, Eva Kristin.
PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag.. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215037356) 32 s.
UiO Untitled
 
2018
3 Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha; Björnsson, Julius Kristjan.
Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015. I: Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03006-7. s. 173-198
OSLOMET UiO Untitled
 
4 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha.
Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2017. : EKVA/ILS, Universitetet i Oslo 2018
UiO Untitled
 
5 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha.
Rapport fra skolelederundersøkelsen. Om Osloskolenes bruk av kartleggingsprøver i regning for småtrinnet. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2018 (ISBN 978-82-93292-05-0) 26 s.
UiO Untitled
 
2017
6 Scherer, Ronny; Rohatgi, Anubha; Hatlevik, Ove Edvard.
Students' profiles of ICT use: Identification, determinants, and relations to achievement in a computer and information literacy test. Computers in Human Behavior 2017 ;Volum 70. s. 486-499
UiO Untitled
 
2016
7 Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha.
Skoleleders svar på spørsmål i skolespørreskjemaet. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 191-208
UiO Untitled
 
8 Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha.
Læringsmiljøet i skolen. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 172-190
UiO Untitled
 
9 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha.
Improving schools? The potential outcome of principal and teacher collaboration on a mapping test for primary school students?. EARLI SIGs 18 & 23 Joint conference; 2016-09-26 - 2016-09-27
UiO Untitled
 
10 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha.
The teacher as a stakeholder in utilizing an assessment for learning tool. 17th ANNUAL AEA-EUROPE CONFERENCE; 2016-11-02 - 2016-11-05
UiO Untitled
 
11 Rohatgi, Anubha; Scherer, Ronny; Hatlevik, Ove Edvard.
The role of ICT self-efficacy for students' ICT use and their achievement in a computer and information literacy test. Computers & Education 2016 ;Volum 102. s. 103-116
UiO Untitled
 
2015
12 Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha; Pettersen, Andreas.
Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2015. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo 2015 45 s.
UiO Untitled
 
13 Rohatgi, Anubha; Throndsen, Inger.
Elevenes IKT-bruk. I: Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02654-1. s. 93-110
UiO Untitled
 
2014
14 Ottestad, Geir; Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha.
Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013. Oslo: Senter for IKT i utdanningen/Institutt for lærerutdanning og skoleforskning 2014 (ISBN 978-82-93378-09-9) 43 s.
UiO Untitled
 
2012
15 Lie, Svein; Angell, Carl; Rohatgi, Anubha.
Interpreting the Norwegian and Swedish trend data for physics in the TIMSS Advanced Study. Nordic Studies in Education 2012 ;Volum 32.(3/4) s. 177-195
UiO Untitled
 
2011
16 Angell, Carl; Lie, Svein; Rohatgi, Anubha.
The role of mathematics in physics- findingd from TIMSS Advanced. ESERA research conference; 2011-09-05 - 2011-09-09
UiO Untitled
 
17 Angell, Carl; Lie, Svein; Rohatgi, Anubha.
TIMSS Advanced 2008: Fall i fysikkompetanse i Norge og Sverige. Nordic Studies in Science Education 2011 ;Volum 7.(1) s. 17-31
UiO Untitled
 
2010
18 Lie, Svein; Angell, Carl; Rohatgi, Anubha.
Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag 2010 (ISBN 978-82-7477-468-1) 233 s.
UiO Untitled
 
2009
19 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl; Rohatgi, Anubha.
Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake". Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 2009 42 s.
UiO Untitled
 
20 Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl; Rohatgi, Anubha.
Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back". Universitetet i Oslo: Institutt for lærerutdannng og skoleutvikling 2009 42 s.
UiO Untitled