Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-48 av 48

2020
1 Austvoll, Knut Ivar; Koxvold, Lucia Uchermann.
Rapport. Arkeologisk utgravning. Undersøkelse av lokalitet fra steinalder i forbindelse med feltkurs 2019, Brukjerr 3, Molland, 82/1, Grimstad, Aust-Agder. : Kulturhistorisk musem, Universitetet i Oslo 2020 46 s.
UiO Untitled
 
2 Damlien, Hege; Koxvold, Lucia Uchermann; Solheim, Steinar.
Colonization and the enculturation of landscapes. A case from Mesolithic Southeast-Norway. MESO´2020.Tenth International Conference on the Mesolithic in Europe; 2020-09-07 - 2020-09-11
UiO Untitled
 
3 Sand-Eriksen, Anette; Koxvold, Lucia; Hårstad, Silje; Granados, Tina Jensen.
Arkeologi på Kanten. Norark.no 2020
UiO Untitled
 
4 Sand-Eriksen, Anette; Koxvold, Lucia Uchermann.
Hva er det vi har funnet på Kanten?. Norark.no 2020
UiO Untitled
 
2019
5 Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Koxvold, Lucia Uchermann.
Exploring long-term variation in spatial organization in Mesolithic southeastern Norway, c. 11 400-9500 cal.BP. International open workshop 2019. Socio-Environmental Dynamics over the Last 15,000 Years: The Creation of Landscapes VI.; 2019-03-11 - 2019-03-16
UiO Untitled
 
2018
6 Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Koxvold, Lucia Uchermann; Nielsen, Svein Vatsvåg; Bērziņš, Valdis; Schülke, Almut.
A technological crossroads: Exploring diversity in the pressure blade technology of Mesolithic Latvia. Oxford Journal of Archaeology 2018 ;Volum 37.(3) s. 229-246
UiO Untitled
 
2017
7 Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja; Mjærum, Axel.
Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I: The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing 2017 ISBN 978-178-17951-6-3. s. 201-229
UiO Untitled
 
8 Koxvold, Lucia Uchermann.
Grevling i taket eller arkeologer på tunnelen.. Norark.no 2017
UiO Untitled
 
9 Koxvold, Lucia Uchermann.
Hvor kommer all denne flinten fra egentlig? En råstoffdiskusjon med utgangspunkt i en mellommesolittisk lokalitet fra Sarspborg i Østfold og et flintdepot fra Larvik i Vestfold.. Steinalderkonferansen 2017; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiO Untitled
 
10 Koxvold, Lucia Uchermann.
Hydal 3. En lokalitet med kjerne-og skiveøkser fra overgangen mellom tidlig-og mellommesolitikum.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 189-206
UiO Untitled
 
11 Koxvold, Lucia Uchermann.
Hydal 4. En funnkonsentrasjon fra den siste delen av tidligmesolitikum og en urnegrav fra jernalderen.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 207-222
UiO Untitled
 
12 Koxvold, Lucia Uchermann.
Hydal 7. En lokalitet fra overgangen mellom tidlig- og mellommesolitkum med brent og fragmentert materiale.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 223-236
UiO Untitled
 
13 Koxvold, Lucia Uchermann.
Hydal 8. En lokalitet fra mellommesolitikum.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 237-256
UiO Untitled
 
14 Koxvold, Lucia Uchermann.
Nye utgravninger i gamle trakter!. Norark.no 2017
UiO Untitled
 
15 Koxvold, Lucia Uchermann.
Stokke/Polland 1. Et oppholdsted fra senmesolitikum og neolitikum.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 515-538
UiO Untitled
 
16 Koxvold, Lucia Uchermann.
Tinderholt 1. En tidligmesolittisk lokalitet med primærbearbeiding av flint.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 153-170
UiO Untitled
 
17 Koxvold, Lucia Uchermann.
Tinderholt 2. En tidligmesolittisk lokalitet med spor etter flere opphold.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 121-136
UiO Untitled
 
18 Koxvold, Lucia Uchermann.
Tinderholt 3. En lokalitet fra tidligmesolitikum med to aktivitetsområder.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 103-120
UiO Untitled
 
19 Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro.
Funnbearbeiding, katalogisering og råstoffanalyser. Erfaringer fra E18 Rugtvedt-Dørdal. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 85-102
UiO Untitled
 
20 Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro.
Teknologi, morfologi eller begge deler? Utfordringer og resultater fra E18 prosjektet Rugtvedt-Dørdal med fokus på katalogisering,littiske analyser og råstoffinndeling. Den norske steinalderkonferansen; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiO Untitled
 
21 Koxvold, Lucia Uchermann; Kaluza, Susanne.
Fred Flintstone som feminist. Morgenbladet [Avis] 2017-06-30
UiO Untitled
 
22 Koxvold, Lucia Uchermann; Solheim, Steinar.
E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark.. Steinalderkonferansen 2017; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiO Untitled
 
23 Koxvold, Lucia Uchermann; Solheim, Steinar.
Sammenføyninger av flint fra tidligmesolittiske lokaliteter i Bamble, Telemark.. Steinalderkonferansen 2017; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiO Untitled
 
24 Koxvold, Lucia Uchermann; Solheim, Steinar; Havstein, John Asbjørn.
Hegna Øst 7. En boplass fra overgangen fra mellom-til seinmesolitikum.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 397-412
UiO Untitled
 
25 Rødsrud, Christian Løchsen; Koxvold, Lucia Uchermann.
Hydal 4. En urnegrav fra førromersk jernalder.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 589-594
UiO Untitled
 
26 Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Havstein, John Asbjørn.
Dørdal. En lokalitet fra tidligmesolitikum.. I: E18 Rugtvedt-Dørdal. Arkeologiske undersøkelser av lokaliteter fra steinalder og jernalder i Bamble kommune, Telemark fylke.. Portal forlag 2017 ISBN 9788202566241. s. 137-152
UiO Untitled
 
2015
27 Koxvold, Lucia Uchermann.
Finding, shaping, hiding: Caching behaviour in the Middle Mesolithic of Southeastern Norway.. 9th International Conference on the Mesolithic in Europe; 2015-09-14 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
28 Koxvold, Lucia Uchermann; Solheim, Steinar.
Bommestad sentralt for 10 000 år siden- ca 40 000 steinalderfunn er gjort langs ny E18 mellom Bommestad og Sky.. Østlandsposten [Avis] 2015-12-05
UiO Untitled
 
29 Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Havstein, John Asbjørn.
Arkeologiske undersøkelser langs E18 Rugtvedt-Dørdal. Informationsmøte; 2015-11-12
UiO Untitled
 
30 Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann.
Arkeologiske utgravninger langs E18.. Informasjonsmøte med Statens vegvesen, region sør; 2015-12-04 - 2015-12-04
UiO Untitled
 
31 Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann.
Her lagde nordmenn verktøy for 11 000 år siden. Forskning.no [Internett] 2015-07-10
UiO Untitled
 
32 Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann.
Siste sesong med arkeologi langs E18 i Bamble. NRK [Radio] 2015-05-15
UiO Untitled
 
33 Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann.
Steinalder-bamblingen var raus. NRK [Internett] 2015-05-14
UiO Untitled
 
34 Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn; Steinskog, Gjermund.
From log boats to rubber tires. The E18 Rugtvedt-Dørdal project, Telemark, Southern Norway. 9th International Conference on the Mesolithic in Europe; 2015-09-14 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
2014
35 Fossum, Guro; Havstein, John Asbjørn; Koxvold, Lucia Uchermann.
E18 Rugtvedt Dørdal. Spredning og bruk av metaryolitt i Oslofjordsområdet – om arkeologisk bevissthet, kunnskapsstatus og veien videre. Norark.no 2014
UiO Untitled
 
36 Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Havstein, John Asbjørn.
Forunderlige oldsaker fra Telemarks stenalder. Det norske arkeologmøtet (NAM); 2014-11-06 - 2014-11-08
UiO Untitled
 
37 Mansrud, Anja; Solheim, Steinar; Koxvold, Lucia Uchermann; Fossum, Guro; Rødsrud, Christian Løchsen.
E18 Rugtvedt-Dørdal. Innlegg på NORARK.NO, publisert 21.07.2014. Forfattere: Forfattere: Steinar Solheim, Anja Mansrud, Lucia Koxvold, Guro Fossum, Christian L. Rødsrud.
UiO Untitled
 
2013
38 Koxvold, Lucia.
Funnbearbeiding, katalogiseringsmaler og analysemuligheter. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag 2013 ISBN 9788283140026. s. 51-53
UiO Untitled
 
39 Koxvold, Lucia.
Hovland 2- En mellommesolittisk lokalitet med flere opphold og et råstoffdepot. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag 2013 ISBN 9788283140026. s. 78-114
UiO Untitled
 
40 Koxvold, Lucia.
Nordby 2- fem funnkonsentrasjoner fra mellommesolitikum. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag 2013 ISBN 9788283140026. s. 115-142
UiO Untitled
 
41 Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia.
Hovland 5 – En mellommesolittisk lokalitet med spor etter økseproduksjon. I: E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av lokaliteter fra mellommesolitikum, Larvik kommune, Vestfold fylke. Portal forlag 2013 ISBN 9788283140026. s. 57-77
UiO Untitled
 
42 Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia.
Leter etter Bambles eldste hus. NRK Telemark [TV] 2013-10-10
UiO Untitled
 
43 Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia.
Ligger Bamble eldste hus her?. Varden [Avis] 2013-10-11
UiO Untitled
 
44 Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Fossum, Guro.
«Stem på Telemarks tarveligste stenøxe». Norsk Arkeologmøte 2013; 2013-12-07 - 2013-12-10
UiO Untitled
 
2012
45 Damlien, Hege; Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Olsen, Dag Erik Færø.
E18 prosjektet Bommestad-Sky. Arkeologiske undersøkelser i Larvik kommune, Vestfold. Årsrapport 2011. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. : Universitetet i Oslo 2012 72 s.
UiO Untitled
 
46 Solheim, Steinar; Mansrud, Anja; Damlien, Hege; Vivås, Arild; Olsen, Dag Erik Færø; Koxvold, Lucia.
E18 Bommestad-Sky. Undersøkelser av mellommesolittiske boplasser i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2012 (117) s. 5-12
UiB UiO Untitled
 
2011
47 Koxvold, Lucia Uchermann.
Puzzeling Sujala: A refitting study of the lithic material from a post-Swiderian site in the interior of northern Finnish Lapland. : Universitetet i Oslo 2011 115 s.
UiO Untitled
 
48 Solheim, Steinar; Damlien, Hege; Mansrud, Anja; Koxvold, Lucia; Olsen, Dag Erik Færø.
E18 Bommestad-Sky. Arkeologi langs E18 i Vestfold. Det norske arkeologimøtet; 2011-11-01 - 2011-11-05
UiB UiO Untitled