Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2018
1 Frønes, Tove Stjern.
Bli en målrettet navigatør. NDLA Norge 2018
UiO Untitled
 
2 Frønes, Tove Stjern.
Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. NRK [Radio] 2018-08-20
UiO Untitled
 
3 Frønes, Tove Stjern.
Forskar slår alarm: – 15-åringar slit med å finne fram på nett. NRK [Internett] 2018-08-20
UiO Untitled
 
4 Frønes, Tove Stjern.
Ungdommers forståelse og navigasjon i nett-tekster. Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om Klarspråk; 2018-05-22 - 2018-05-23
UiO Untitled
 
5 Frønes, Tove Stjern.
Å lese og navigere på nettet. 666 elevers navigasjonsstrategier når de leste på nettet.. Status for Literacy 2018. Tænd for teksterne - digital literacy i skolen; 2018-09-06 - 2018-09-06
UiO Untitled
 
6 Støle, Hildegunn; Mangen, Anne; Frønes, Tove Stjern; Thomson, Jenny.
Digitisation of reading assessment. I: Learning to read in a digital world. John Benjamins Publishing Company 2018 ISBN 9789027201225. s. 205-224
UiO UIS Untitled
 
2017
7 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern; Kvinge, Stig Erlend.
Kaleido 7 Lærerens bok. Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 9788202542849) 245 s.
UiO Untitled
 
8 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern; Kvinge, Stig Erlend.
Kaleido 7 Tekstbok. Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 9788202530211) 304 s.
UiO Untitled
 
9 Frønes, Tove Stjern.
Navigasjon som nettlesing - femtenåringers navigasjonsstrategier. Skriv!Les! Nordisk forskerkonferanse om skriving, lesing og literacy; 2017-05-09 - 2017-05-11
UiO Untitled
 
10 Frønes, Tove Stjern.
Navigating while reading online - a log file case study of navigational strategies. Books and screens and the reading brain; 2017-09-27 - 2017-09-29
UiO Untitled
 
11 Frønes, Tove Stjern.
Å lese og navigere på nettet - hva bør vi lære elevene?. Oppstartsseminar for MANO "Master i norsk i skolen"; 2017-08-09 - 2017-08-10
UiO Untitled
 
12 Frønes, Tove Stjern.
Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier. Avhandling for graden phd. Oslo: Universitetet i Oslo, 2017 342 s. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(277)
UiO Untitled
 
13 Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg; Kvinge, Stig Erlend.
Kaleido 7 Grunnbok A. Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 9788202530181) 187 s.
UiO Untitled
 
14 Frønes, Tove Stjern; Anly, Ingeborg; Kvinge, Stig Erlend.
Kaleido 7 Grunnbok B. Cappelen Damm AS 2017 (ISBN 9788202530235) 190 s.
UiO Untitled
 
2016
15 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505141) 215 s.
UiO Untitled
 
16 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido 6 Grunnbok B. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505158) 215 s.
UiO Untitled
 
17 Anly, Ingeborg; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido 6 Lærerens bok. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505165) 235 s.
UiO Untitled
 
18 Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido Tekstbok 6. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505134) 300 s.
UiO Untitled
 
19 Anly, Ingeborg; Lissner, Eirik; Frønes, Tove Stjern.
Kaleido 6 Tekstbok. Cappelen Damm AS 2016 (ISBN 9788202505110) 300 s.
UiO Untitled
 
20 Frønes, Tove Stjern.
Resultater i lesing.. I: Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215027470. s. 136-171
UiO Untitled
 
2015
21 Frønes, Tove Stjern.
Navigational strategies in PISA digital reading. What can PISa tell us? PISA International Research Conference 2015; 2015-11-09 - 2015-11-10
UiO Untitled
 
2013
22 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin; Aasebø, Marie Cecilie.
Nordic results from the PISA digital reading assessment :. Nordic Journal of Digital Literacy 2013 (1/2) s. 13-31
UiO Untitled
 
23 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin; Eriksen, Anna.
Nordic results from the PISA digital reading assessment. AEA-Europe 14th Annual Conference; 2013-11-06 - 2013-11-09
UiO Untitled
 
2012
24 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin.
Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett. I: Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-0236438-0. s. 58-84
UiO Untitled
 
25 Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid; Vagle, Wenche.
Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk. I: Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02004-4. s. 135-153
UiO Untitled
 
26 Narvhus, Eva Kristin; Frønes, Tove Stjern.
PISAs digitale leseprøve - elever på nett. Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2012-05-09 - 2012-05-11
UiO Untitled
 
2011
27 Frønes, Tove Stjern.
De gode leserne - resultater og innsikt fra digitale og tradisjonelle leseprøver. Trøndelagskonferansen; 2011-10-27 - 2011-11-28
UiO Untitled
 
28 Frønes, Tove Stjern.
Resultater fra PISAs digitale leseundersøkelse 2009. Pressekonferanse; 2011-06-28 - 2011-06-28
UiO Untitled
 
29 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin.
Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009. OSLO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO 2011 (ISBN 978-82-90904-96-3) 144 s.
UiO Untitled
 
30 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin; Jetne, Øystein.
Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009. OSLO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO 2011 20 s.
UiO Untitled
 
31 Roe, Astrid; Frønes, Tove Stjern.
Lesing i PISA. Utdanningsdirektoratets Spredningskonferanse; 2011-03-29 - 2011-03-30
UiO Untitled
 
2010
32 Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin.
Lesing: rammeverk, tekster og oppgaver. I: På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01735-8. s. 31-58
UiO Untitled
 
33 Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid.
Sakprosalesing i skolen. I: Sakprosa i skolen. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0921-7. s. 71-89
UiO Untitled
 
2008
34 Frønes, Tove.
Hvis Harry Potter var en bil, hvilken bil ville han da ha vært? Om lesing i Kunnskapsløftets lærebøker. Prosa - tidsskrift for skribenter 2008 ;Volum 01.(04) s. 46-51
UiO Untitled
 
35 Frønes, Tove.
Om lesing i Kunnskapløftets lærebøker. Klassekampen 2008 s. -
UiO Untitled
 
2006
36 Frønes, Tove.
Harry Potter – da ondskapen ble voksen i barnelitteraturen?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift 2006 (4)
UiO Untitled
 
2005
37 Frønes, Tove.
Ytring, tekst og tekstnormer : En presentasjon av Kjell Lars Berges sosiosemiotiske tekstforståelse. Norskrift 2005 (108) s. 45-57
UiO Untitled