Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-36 av 36

2020
1 Aagaard, Toril; Amdam, Synnøve Hedemann; Andreasen, Johan Kristian; Bueie, Agnete Andersen; Bergan, Ingvild; Johnston, Marianne Ulstein; Letnes, Mari-Ann; Nagel, Ilka; Røkenes, Fredrik Mørk; Thingnes, Josef; Lanestedt, Jon.
Profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningen: Status i fem utviklingsprosjekter. Bergen: Direktoratet for Internasjonalisering og Digitalisering, Dikus Rapportserie 3/2020 2020
HIOF USN HVO NTNU UIA Untitled
 
2 Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka.
Framtidens skole er her nå. Lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold satser på digital kompetanse.. NOKUT annonsebilag i Aftenposten [Fagblad] 2020-04-03
HIOF Untitled
 
3 Nagel, Ilka.
Digitalization in Teacher Education in Norway. Innovation and problem solving through technology, collaboration and critical thinking - ET2020 Working Group Digital Education: Learning, Teaching and Assessment; 2020-03-04 - 2020-03-04
HIOF Untitled
 
2019
4 Arstorp, Ann-Thérèse; Amdam, Synnøve Hedemann; Thingnes, Josef; Nagel, Ilka; Aagaard, Toril; Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Røkenes, Fredrik Mørk; Letnes, Mari-Ann.
Drøftelser rundt og erfaringsdeling fra to nasjonale tiltak: Den teknologiske skolesekken & Digitalisering i lærerutdanning. NKUL19: Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2019-05-08 - 2019-05-10
HIOF USN HVO NTNU UIA Untitled
 
5 Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg; Nagel, Ilka.
Prosjekt STIL2.0. Samarbeidslæring, studentrespons og digitale verktøy. Gjennomføring og resultater. Universitets- og høgskolerådet (UHR), Lærarutdanning; 2019-03-22
HIOF Untitled
 
6 Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg; Nagel, Ilka.
Rapport frå prosjektet STIL2.0 ved Høgskolen i Østfold. Delrapport i Sluttrapport for “Studieintensive arbeidsformer ved implementering av femårige grunnskolelærerutdanninger” (STIL). Oslo, Universitetet i Oslo: ProTed - Senter for fremragende lærerutdanning, UiO 2019 18 s.
HIOF Untitled
 
7 Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka.
En sammensatt blikk på sammensatte tekster. NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2019-05-09 - 2019-05-09
HIOF Untitled
 
8 Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka; Engeness, Irina.
How Teachers Learn: TeachMeets as a Possible Arena for Teachers' Development of Professional Digital Competence. ATEE Annual Conference 2019; 2019-08-13 - 2019-08-16
HIOF Untitled
 
9 Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka; Engeness, Irina.
TeachMeet som arena for å utvikle lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Læringsfestivalen 2019; 2019-05-06 - 2019-05-07
HIOF Untitled
 
10 Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka; Engeness, Irina.
TeachMeetsas a PossibleArena for Teachers’ Development of Professional DigitalCompetence. ATEE; 2019-08-13 - 2019-08-16
HIOF Untitled
 
11 Engeness, Irina; Nagel, Ilka.
Orchestrating Group Learning in Science with Digital Animations and Insights into Agency in Learning to Learn. NERA 2019 Education in a Globalised World; 2019-03-06 - 2019-03-08
HIOF Untitled
 
12 Nagel, Ilka.
Hverandrevurdering med verktøyet Studio (før: Arc) i Canvas. Diku Høstkonferansen 2019; 2019-09-25 - 2019-09-26
HIOF Untitled
 
13 Nagel, Ilka.
Keynote: Lehren und Lehren im digitalen Kontext. Tag der Lehre; 2019-05-22 - 2019-05-22
HIOF Untitled
 
14 Nagel, Ilka.
Scandinavian Hour: Turning passive learners into active learners. British Educational Training and Technology Show (BETT Show); 2019-01-23 - 2019-01-26
HIOF Untitled
 
15 Nagel, Ilka; Baltzersen, Rolf K.
Samskaping og deling av læringsressurser om digitale fortellinger. Nettverkssamling for profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen; 2019-03-20 - 2019-03-21
HIOF Untitled
 
16 Nagel, Ilka; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg.
Hverandrevurdering av filmede presentasjoner og videoessay i Canvas med verktøyet ARC. UHR Lærerutdanningskonferansen; 2019-04-24 - 2019-04-24
HIOF Untitled
 
17 Nagel, Ilka; Lunde, Hege.
Det lille ekstra - opphavsrett i klassreommet. Seminar; 2019-09-13 - 2019-09-13
HIOF Untitled
 
18 Nagel, Ilka; Lunde, Hege; Louka, Marit.
Det lille ekstra – om opphavsrett i et aktivt og kreativt læringsdesign. NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2019-05-10 - 2019-05-10
HIOF Untitled
 
19 Nagel, Ilka; Thingnes, Josef.
DigiLU - Digitalisering i Lærerutdanningene. Læringsfestivalen; 2019-05-06 - 2019-05-06
HIOF Untitled
 
20 Tonheim, Odd Helge Mjellem; Maugesten, Marianne; Nagel, Ilka; Amdam, Synnøve Hedemann.
Fagfornyelsen og didaktisk bruk av programmering og GeoGebra i matematikk - nasjonalt seminar fro UH-tilsette. Høgskulen i Volda og Høgskolen i Østfold 2019
HIOF HVO Untitled
 
2018
21 Aakervik, Anne-Lise; Nagel, Ilka; Røkenes, Fredrik Mørk.
Fremtidens lærerrolle. NTNU Viderebloggen [Internett] 2018-05-29
HIOF NTNU Untitled
 
22 Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg; Nagel, Ilka.
Kva kan vi rapportere frå STIL-prosjektet ved HiØ?. Seminar om Studentaktive og studieintensive læringsformer (STIL 2.0); 2018-05-30 - 2018-05-30
HIOF Untitled
 
23 Brynildsen, Stine Malin; Nagel, Ilka.
Forskningsprosjekt om TeachMeets?. TeachMeet, SETT-dagene; 2018-11-28 - 2018-11-28
HIOF Untitled
 
24 Nagel, Ilka.
Designing for Active Learning - teaching and assessing with video. Canvas Roadshow; 2018-06-06 - 2018-06-06
HIOF Untitled
 
25 Nagel, Ilka.
How to experience unprecedented levels of engagement via teaching and assessing with video. CanvasCon Scandinavia; 2018-04-26 - 2018-04-26
HIOF Untitled
 
26 Nagel, Ilka.
Læringsdesign og Canvas - Eksempel från HiØ. Personalseminar Statped; 2018-02-26 - 2018-02-26
HIOF Untitled
 
27 Nagel, Ilka.
Videofeedback. HfD Summer School; 2018-07-25 - 2018-07-25
HIOF Untitled
 
28 Nagel, Ilka.
1. I vilken grad kan tillgång till film av en muntlig presentation intensivera reflektionsprocessen och förbättra feedbacken? 2. Hur upplever 1. års studenter videoessay som redovisningsform av observasjoner i praksis?. Seminar om Studentaktive of studieintensive læringsformer (STIL 2.0); 2018-05-30 - 2018-05-30
HIOF Untitled
 
29 Nagel, Ilka; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg.
STIL 2.0 - Studieintensive læringsformer 2.0 (foreløpige resultat). Avsluttende seminar STIL - prosjektet; 2018-03-19 - 2019-03-20
HIOF Untitled
 
30 Nagel, Ilka; Rückwart, Till; Hanke, Florian.
VIDEOFEEDBACK IN DER LEHRE. Hochschulforum für Digitalisering - Blogg [Internett] 2018-08-25
HIOF Untitled
 
31 Nagel, Ilka; Thingnes, Josef.
Digitalisering i Lærerutdanningene (DigiLU)- Presentasjon av prosjektet. Digitalisering av lærerutdanningen - Oppstartssamling; 2018-01-30 - 2018-01-30
HIOF Untitled
 
32 Nohr, Magnus; Nagel, Ilka; Bratvold, Eva.
Vellykket kompetanseheving med MOOC. NKUL - Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring; 2018-05-09 - 2018-05-09
HIOF Untitled
 
2017
33 Aae, Rune; Braaten, Bjørn Espen Pontus; Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Eriksen, Odd; Nohr, Magnus; Nagel, Ilka; Øen, Hilde.
Technology Outdoors online course (MOOC). Digital Learning Accross Bounderies, Erasmus + 2017
HIOF Untitled
 
34 Nagel, Ilka.
(ganz) Neue Medien im Unterricht. Seminar Fachdidaktik Englisch; 2017-07-18 - 2017-07-18
HIOF Untitled
 
2016
35 Nagel, Ilka.
Plugga glosor på nätet, ger det mer? - Glosinlärning med Webapplikationen Quizlet. I: Skolnära forskning i Strömstads kommun - en exempelsamling: Rapport nr 1:2016. Strömstad: Strömstads kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen 2016 s. 91-106
HIOF Untitled
 
36 Nagel, Ilka.
Plugga glosor på nätet, ger det mer? -Glosinlärning med Webapplikationen Quizlet. Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - Vetenskaplig Forskningskonferens; 2016-08-12 - 2016-08-12
HIOF Untitled