Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-8 av 8

2019
1 Bredal, Anja; Danielsen, Eirin Mo; Stefansen, Kari.
Multiple perpetration? The roles of the social network as experienced by women subjected to domestic violence. 3rd European Confererence on Domestic Violence; 2019-09-01 - 2019-09-04
OSLOMET Untitled
 
2 Danielsen, Eirin Mo.
Evaluering av Ressursvenn. Et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte personer i reetableringsfasen. Oslo: NOVA/OsloMet 2019 (ISBN 978-82-7894-713-5) 54 s. NOVA Rapport(10)
OSLOMET Untitled
 
3 Danielsen, Eirin Mo; Dyb, Halvard Naterstad.
Voldsutsatte får hjelp til å takle hverdagen. Forskning.no [Avis] 2019-10-25
OSLOMET Untitled
 
2017
4 Hjemdal, Ole Kristian; Danielsen, Eirin Mo.
En uke med vold: Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling 2017. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2017 (ISBN 978-82-8122-126-0) 76 s. Rapport(7/2017)
NKVTS Untitled
 
2016
5 Danielsen, Eirin Mo; Solberg, Anne; Grøvdal, Yngvil.
Hva kan jordmødre og helsesøstre gjøre for barn utsatt for vold i nære relasjoner?. Den 9:e nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt - Gör vi skillnad för utsatta barn?; 2016-05-22 - 2016-05-25
HIOA NKVTS Untitled
 
6 Danielsen, Eirin Mo; Solberg, Anne; Grøvdal, Yngvil.
Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2016 (ISBN 978-82-8122-109-3) 70 s. Rapport(8/2016)
HIOA NKVTS Untitled
 
7 helmers, ann-kristin; Danielsen, Eirin Mo.
Har for liten tid til voldsarbeid. Sykepleien [Fagblad] 2016-11-10
NKVTS Untitled
 
8 Hjemdal, Ole Kristian; Danielsen, Eirin Mo.
Vanskelig for menn å søke hjelp. Dagbladet 2016
NKVTS Untitled