Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2021
1 Sandsør, Astrid Marie Jorde; Hovdhaugen, Elisabeth; Bøckmann, Ester.
Age as a merit in admission decisions for higher education. Higher Education 2021 s. -
NIFU Untitled
 
2020
2 Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Bru, Lars Edvin; Bøckmann, Ester; Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine.
Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327-0483-5) 228 s. NIFU-rapport(23)
FHI NIFU UIS Untitled
 
3 Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Bøckmann, Ester; Carlsten, Tone Cecilie.
Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327 0453-8) 153 s. NIFU-rapport(4)
NIFU Untitled
 
2019
4 Federici, Roger Andre; Flatø, Martin; Bru, Lars Edvin; Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn; Rønsen, Ester.
Can school nurses improve the school environment in Norwegian primary schools? A protocol for a randomized controlled trial. International Journal of Educational Research 2019 ;Volum 96. s. 63-80
FHI NIFU UIS Untitled
 
2018
5 Lødding, Berit; Gjerustad, Cay; Rønsen, Ester; Bubikova-Moan, Jarmila; Jarness, Vegard; Røsdal, Trude.
Sluttrapport fra evalueringen av virkemidlene i satsingen Ungdomstrinn i utvikling. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0366-1) 226 s. NIFU-rapport(32)
NIFU Untitled
 
6 Lødding, Berit; Rønsen, Ester; Wollscheid, Sabine.
Utvikling av flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene, grunnopplæringen og barnehagene : Sluttrapport fra evalueringen av Kompetanse for mangfold. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0312-8) 158 s. NIFU-rapport(1)
NIFU Untitled
 
7 Rønsen, Ester.
Skolebidragsindikatorer for videregående skoler i Finnmark 2017-2018. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0372-2) 30 s. NIFU Arbeidsnotat(13)
NIFU Untitled
 
8 Seland, Idunn; Hovdhaugen, Elisabeth; Lødding, Berit; Prøitz, Tine Sophie; Rønsen, Ester.
Sluttrapport fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2018 (ISBN 978-82-327-0344-9) 176 s. NIFU-rapport(9)
USN NIFU Untitled
 
2017
9 Federici, Roger Andre; Gjerustad, Cay; Vaagland, Karin; Larsen, Even Hellan; Rønsen, Ester; Hovdhaugen, Elisabeth.
Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) 2017 (ISBN 978-82-327-0276-3) 114 s. NIFU-rapport(12)
NIFU Untitled
 
10 Siddiq, Fazilat; Rønsen, Ester.
Pilotering av lærerspesialistordningen i Oslo 2015-2017 : Sluttrapport basert på data fra spørreundersøkelser til lærerspesialister, deres kolleger og ledere. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2017 (ISBN 978-82-327-0298-5) 88 s. NIFU-rapport(27)
NIFU Untitled
 
2016
11 Flatø, Martin; Rønsen, Ester.
Conflict and Sexual Violence in the African Great Lakes Region. PRIO Workshop on ‘Armed Conflict, Maternal- and Child Health, and the Impact of Development Aid in Sub-Saharan Africa’; 2016-09-22 - 2016-09-23
NIFU Untitled