Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2020
1 Müller, Falko; Aravazhi, Agaraoli.
A new generalized travel cost based connectivity metric applied to Scandinavian airports. Transportation Research Part D: Transport and Environment 2020 ;Volum 81.(April) s. 1-21
HIM Untitled
 
2019
2 Müller, Falko.
Competition in Norwegian Air Passenger Transport markets : using the Herfindahl-Hirschman Index to compare concentration levels with eight European countries of reference. Molde: Molde University College - Specialized University in Logistics 2019 (ISBN 978-82-7962-269-7) 48 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2019:7)
HIM Untitled
 
2018
3 Bråthen, Svein; Thune-Larsen, Harald; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Tveter, Eivind; Müller, Falko; Aarhaug, Jørgen.
Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter i Sør-Norge : for avtaleperioden 1. april 2020 - 31. mars 2024. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-82-7830-289-7) 110 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1801)
MF TØI Untitled
 
4 Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Bråthen, Svein.
Utredning av grunnlaget for PSO i 3 svenske flyruter : avtaleperioden 2019-2023. Molde: Møreforsking Molde AS 2018 (ISBN 978-827830-305-4) 49 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1812)
HIM MF Untitled
 
5 Müller, Falko.
Generalized travel cost based connectivity – a new measurement approach and its evolution over time for Scandinavian airports. National Conference in Transport Research; 2018-10-15 - 2018-10-16
HIM Untitled
 
2017
6 Aarhaug, Jørgen; Fearnley, Nils; Rødseth, Kenneth Løvold; Svendsen, Hilde Johanne; Hoff, Karoline Louise; Müller, Falko; Norseng, Robert Bjørnøy; Tveter, Eivind.
Kostnadsdrivere i kollektivtransporten : dokumentasjonsrapport. : Transportøkonomisk institutt 2017 (ISBN 978-82-480-2076-9) 101 s. TØI-rapport(1582b/2017)
MF TØI Untitled
 
7 Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne; Müller, Falko.
Ulempeskostnader på ferjer i 2017-revisjonen av Statens vegvesens håndbok V712, og noen momenter for videre arbeid. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 16 s.
HIM MF Untitled
 
8 Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne; Tveter, Eivind; Müller, Falko.
Virkninger av kommersialisering ved Florø lufthavn : virkninger av kommersialisering for Oslo og Bergen. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-284-2) Rapport (Møreforsking Molde)(1705)
HIM MF Untitled
 
9 Müller, Falko; Rekdal, Jens Ludvig; Svendsen, Hilde Johanne; Zhang, Wei; Bråthen, Svein.
Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn ved Mo i Rana : en analyse gjennomført ved bruk av persontransportmodellen NTM6. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978-82-7830-258-3) 68 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1604)
HIM MF Untitled
 
10 Svendsen, Hilde Johanne; Müller, Falko; Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein.
Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter : utredning av fylkeskommunale forskjeller. Molde: Møreforsking Molde AS 2017 (ISBN 978‐82‐7830‐278‐1) 78 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1701)
HIM MF TØI Untitled
 
2016
11 Müller, Falko; Svendsen, Hilde Johanne.
Ferjesambandet Hasvik – Øksfjord : en vurdering av tilbud og etterspørsel. Molde: Møreforsking Molde AS 2016 (ISBN 978‐82‐7830‐264‐4) 58 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1607)
MF Untitled
 
12 Thune-Larsen, Harald; Bråthen, Svein; Strand, Arvid; Müller, Falko; Svendsen, Hilde Johanne.
Samfunnsøkonomisk analyse av ny lufthavn i Bodø. Oslo: Transportøkonomisk Institutt; Møreforsking 2016 (ISBN 978-82-480-1697-7) 79 s. TØI-rapport(1474/2016)
MF TØI Untitled
 
2015
13 Müller, Falko; Bråthen, Svein; Svendsen, Hilde Johanne.
The Arctic Circle Airport : a comparative study. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978-82-7830-241-5) 46 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1515)
HIM MF Untitled
 
14 Svendsen, Hilde Johanne; Müller, Falko.
Forvaltningsrevisjon av ferjeanboda i Møre og Romsdal : kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod. Molde: Møreforsking Molde AS 2015 (ISBN 978‐82‐7830‐248‐4) 63 s. Rapport (Møreforsking Molde)(1519)
MF Untitled