Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 115 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 Orm, Stian; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne.
Pathological Demand Avoidance (PDA) hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Spesialpedagogikk 2020 ;Volum 84.(1) s. 24-35
HVL HIOF UiO Untitled
 
2 Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Haagensen, Gunn Elisabeth; Sletbakk, Elisabeth; Orm, Cathrine.
Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020 ;Volum 57.(6) s. 192-201
HVL HIOF UiO Untitled
 
2019
3 Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2019 ;Volum 46.(1) s. 29-43
HIOF UiO Untitled
 
4 Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Pathological demand avoidance (PDA) og autisme; en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. NAFO-seminaret 2019; 2019-04-25 - 2019-04-28
HIOF UiO Untitled
 
5 Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Pathological Demand Avoidance: en transaksjonell atferdsanalytisk forklaringsmodell uten patologi*. Autisme i dag 2019 ;Volum BD46.(3) s. 16-30
HVL HIOF UiO Untitled
 
6 Orm, Stian; Løkke, Jon Arne; Sletbakk, Elisabeth; Orm, Cathrine; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Psykoedukasjon for personer med nevroutviklingsforstyrrelser: en systematisk litteraturgjennomgang (systematic review).. NAFO-seminaret 2019; 2019-04-25 - 2019-04-28
HIOF UiO Untitled
 
2015
7 Løkke, Gunn E. H.; Hjelmeland, Inger; Glømmen, Anne Margrethe; Ørmen, Nita.
Kommunikasjon, samhandling og veiledning på tvers. Rapport fra Samhandling, Arbeidsdeling og Konsentrasjonsprosjekt. Oslo: Universitets- og høgskolerådet 2015 16 s.
HIOF Untitled
 
2014
8 Løkke, Gunn E. H.; Løkke, Jon Arne.
Flere tellekanter trengs i det norske skapet. Morgenbladet 2014 (4) s. 26-26
UiO UIS Untitled
 
9 Løkke, Gunn E. H.; Løkke, Jon Arne.
Hypotetiske konstrukter er en nødvendighet, og derfor bør atferdsanalytikere være mer opptatt av begrepsvaliditet. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2014 ;Volum 41.(2) s. 157-170
HIOF Untitled
 
10 Løkke, Gunn E. H.; Løkke, Jon Arne.
Pedagogikkfeltet bør ikke tyranniseres. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014 s. 9-9
HIOF UIS Untitled
 
2013
11 Bertelsen, Kari Anne T; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Solvang, Marianne; Løkke, Gunn E. H..
Opplæring i ikke-eksperimentelle funksjonelle analyser eller FAK-analyser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2013 ;Volum 40. s. 147-156
HIOF Untitled
 
12 Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Appendix til "Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid". Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2013 ;Volum 40.(1) Suppl. Ja s. -
HIOF Untitled
 
13 Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Utvikling og evaluering av et tiltak for å utforme grafer til bruk i studentarbeider og miljøarbeid. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2013 ;Volum 40.(1) s. 73-77
HIOF Untitled
 
14 Løkke, Gunn E. H..
Begreper i Atferdsanalysen; teori og praktisk anvendelse: Forskjeller mellom indre og ytre atferd. Årsmøteseminar Norsk atferdsanalytisk forening; 2013-04-24 - 2013-04-28
HIOF Untitled
 
15 Løkke, Gunn E. H..
UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og ABSV-utdanningeneRapport fra arbeid i arbeidsgruppen ved Høgskolen i Østfold. Oslo: Universitets- og høgskolerådet 2013 15 s.
HIOF Untitled
 
16 Løkke, Gunn E. H.; Kjernli, Ole Ivar.
Effekten av hastihetstrening av matematiske formler på anvendelse av komplekse matematiske operasjoner. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2013 ;Volum 40.(2) s. 179-187
HIOF Untitled
 
17 Løkke, Gunn E. H.; Løkke, Jon Arne.
Presisjonsopplæring og motivasjon hos elever i videregående skole. Fagkurs for lærere i videregående skoler; 2013-11-13 - 2013-11-14
HIOF UIS Untitled
 
18 Løkke, Jon Arne; Andresen, Mai Linda; Løkke, Gunn E. H..
Tegnøkonomi og påvirkning av oppmøte etter friminutt i en barneskoleklasse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2013 ;Volum 40.(2) s. 203-207
HIOF Untitled
 
19 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
"Beyond behaviorism"; noen argumenter for at atferd er av liten interesse for atferdsanalytikere. Årsmøteseminaret NAFO; 2013-04-24 - 2013-04-28
HIOF UiO Untitled
 
20 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Trengs det en ny arbeidsmodell i profesjonsfaget vernepleie?. Vernepleieren.com; 2013-09-11
HIOF UiO Untitled
 
21 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Trengs det en opplysningstid i vernepleierfaget?. Vernepleieren.com; 2013-03-21
HIOF UiO Untitled
 
22 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Arntzen, Erik.
Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2013 ;Volum 40.(1) s. 79-85
OSLOMET HIOF Untitled
 
2012
23 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Hvordan kan negative holdninger til atferdsanalysen bearbeides og hvorfor er atferdsanalyse et viktig teoretisk bidrag i vernepleierutdanninga?. 50 år- og litt klokere?; 2012-12-05 - 2012-12-06
HIOF Untitled
 
24 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Jeg ville vel aldri skade andre bare fordi jeg får beskjed om å gjøre det! - eller?. Utdanningsmessa 2012; 2012-01-05
HIOF Untitled
 
25 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Reaktiv tilknytningsfortyrrelse i skolen. Nettverk i Nord - Sand IV; 2012-05-02 - 2012-05-03
HIOF Untitled
 
26 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne.
Effekter og utfordringer ved hurtiglesingsøvelser for å øke lesehastighet og retensjon hos studenter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2012 ;Volum 39.(2) s. 231-236
HIOF Untitled
 
27 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik.
Effects of Speed Reading Techniques on Reading Frequency and Retention in College Students. European Association for Behaviour Analysis 6th International Conference; 2012-09-06 - 2012-09-09
HIOA HIOF Untitled
 
28 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik.
Effects of Speed Reading Techniques on Reading Frequency and Retention: The Challenge of Attrition. Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention; 2012-05-23 - 2012-05-26
HIOA HIOF Untitled
 
29 Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Inndeling av atferdsanalysen i subsystemer eller arbeidsområder. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2012 ;Volum 39.(1) s. 63-71
OSLOMET HIOF Untitled
 
30 Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
The Interdependence Between the Subsystems of Behavior Analysis. European Association for Behaviour Analysis 6th International Conference; 2012-09-06 - 2012-09-09
HIOA HIOF Untitled
 
31 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Motivering av barn. FO Faggruppe for medlemmer i skole, barnehage, SFO og PPT; 2012-03-07 - 2012-03-07
HIOF Untitled
 
32 Løkke, Jon Arne; Vold, Jørn Arve; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Arntzen, Erik.
Increased Manding in People with Dementia. European Association for Behaviour Analysis 6th International Conference; 2012-09-06 - 2012-09-09
HIOA HIOF Untitled
 
33 Løkke, Jon Arne; Vold, Jørn Arve; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Arntzen, Erik.
Manding in Patients with Dementia. Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention; 2012-05-23 - 2012-05-26
HIOA HIOF Untitled
 
34 Løkke, Jon Arne; Vold, Jørn Arve; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Arntzen, Erik.
Problem Behavior in Patients with Dementia. Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention; 2012-05-23 - 2012-05-26
HIOA HIOF Untitled
 
35 Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Arntzen, Erik.
Participants with Dementia in the Applied Behavior Analytic Literature. Association for Behavior Analysis International 38th Annual Convention; 2012-05-23 - 2012-05-26
HIOA HIOF Untitled
 
2011
36 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
ADHD og behandling – en statusrapport. Forskningsdagene 2011; 2011-10-27
HIOF Untitled
 
37 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Treating social skills deficits in AD/HD: Behavioural contributions and future challenges. European Journal of Behavior Analysis (EJOBA) 2011 ;Volum 12.(1) s. 73-91
HIOF Untitled
 
38 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Utviklingsprosesser i skolealderen. I: Hbilitering av barn og unge. Tiltak for helsefremming og mestring. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-15-01936-9. s. 94-107
HIOF Untitled
 
39 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne.
En enkel innføring i føring av Standard Celeration Charts/Standard endringsskjema. NAFO-seminaret 2011; 2011-05-11 - 2011-05-15
HIOF Untitled
 
40 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne.
Funksjons- og ferdighetskartlegging i klinisk arbeid. Oppsøkende rusteam Moss kursdag; 2011-10-27
HIOF Untitled
 
41 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik.
Interteaching: A Review and Overview of Future Research Questions. Association for Behavior Analysis International 37th Annual convention; 2011-05-27 - 2011-05-31
HIOA HIOF Untitled
 
42 Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik.
Precision Teaching and Slow Readers in Universities: A Proposed Protocol and Design. Association for Behavior Analysis International Sixth International Convention 2011; 2011-11-24 - 2011-11-26
HIOA HIOF Untitled
 
43 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Atferdsanalytiske design og vanlige metodekrav. NAFO-seminaret 2011; 2011-05-11 - 2011-05-15
HIOF Untitled
 
44 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Atferdsspisser ("behavioral cusps) og utforming av mål. NAFO-seminaret 2011; 2011-05-11 - 2011-05-15
HIOF Untitled
 
45 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Mangfold og mulighet. E-læringskurs for alle som arbeider for personer med utviklingshemning. Utfordrende atferd. Selvskading ved alvorlig utviklingshemning. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Stiftelsen SOR, Fagforbundet, ExtraStiftelsen, Fylkesmennene Oslo 2011
HIOF Untitled
 
46 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Mangfold og muligheter. E-læringskurs for alle som arbeider for personer med utviklingshemning. Utfordrende atferd. Utagering. Oppfatninger, årsaker og enkle tiltak. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Stiftelsen SOR, Fagforbundet, ExtraStiftelsen, Fylkesmennene Oslo 2011
HIOF Untitled
 
47 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Mangfold og muligheter. E-læringskurs for alle som arbeider for personer med utviklingshemning. Utfordrende atferd. Utvelgelse og utarbeidelse av mål. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Stiftelsen SOR, Fagforbundet, ExtraStiftelsen, Fylkesmennene Oslo 2011
HIOF Untitled
 
48 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen.
Ungdom og rus. Opplæring for ansatte på barnevernsinstitusjoner. Et læringsperspektiv på utfordrende atferd. Bufetat Oslo 2011
HIOF Untitled
 
49 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Arntzen, Erik.
A new instrument for Value assessment in Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis International 37th Annual convention; 2011-05-27 - 2011-05-31
HIOA HIOF Untitled
 
50 Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen; Arntzen, Erik.
Miljøet i atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2011 ;Volum 38.(1) s. 35-38
OSLOMET HIOF Untitled
 
    Vis neste liste