Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2019
1 Knutsson, Kjel; Manninen, Mikael Antonio; Damlien, Hege; Kleppe, Jan Ingolf; Murashkin, Anton; Niemi, Anja Roth; Rosenvinge, Carine Sofie; Persson, Per.
First encounters in the north: Cultural diversity and gene flow in Early Mesolithic Scandinavia. 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists; 2019-09-04 - 2019-09-07
UiO UiT Untitled
 
2017
2 Eymundsson, Carine S.R..
Interaction and identity in prehistory: exploring the social dimensions of macro tool technology in Early and Middle Mesolithic of Northern Europe (9,500-6,300 BC).. Cultural processes in the Circum- Baltic space in the Early and Middle Holocene; 2017-04-26 - 2017-04-28
UiO Untitled
 
3 Eymundsson, Carine S.R..
Mechanisms of technological change in the Early- and Middle Mesolithic transition (8,500-8,000 cal. BC) of Northern Europe.. EAA (The annual meeting of the European Association of Archaeologists); 2017-08-30 - 2017-09-03
UiO Untitled
 
4 Eymundsson, Carine S.R..
Pionerenes etterkommere. http://www.norark.no/innsikt/pionerens-etterkommere-etableri [Internett] 2017-06-06
UiO Untitled
 
5 Eymundsson, Carine S.R..
Prikkhugging versus sliping: ytterpunkter i et grenseland?. Steinalderkonferansen i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-23
UiO Untitled
 
6 Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja; Mjærum, Axel.
Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I: The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing 2017 ISBN 978-178-17951-6-3. s. 201-229
UiO Untitled
 
7 Mjærum, Axel; Eymundsson, Carine S.R..
Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. NRK, P2 [Radio] 2017-06-24
UiO Untitled
 
2016
8 Mansrud, Anja; Eymundsson, Carine S.R..
Socialized Landscapes? Lithic Clusters, Hearths and Relocation Rituals at Middle Mesolithic Sites in Eastern Norway. Fennoscandia Archaeologica 2016 ;Volum XXXIII. s. 123-151
UiO Untitled
 
2015
9 Eymundsson, Carine S.R..
En 7500 år gammel illeluktende hustuft ved Oslofjorden. http://www.norark.no/prosjekter/fv82-havsjodalen/en-7500-ar- [Internett] 2015-06-30
UiO Untitled
 
10 Eymundsson, Carine S.R.; Mansrud, Anja.
"Fire walk with me". Hearths, tasks and mobility in the early and middle Mesolithic of Eastern Norway.. Meso 2016; 2015-09-14 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
11 Eymundsson, Carine S.R.; Mjærum, Axel.
I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne 2015
UiO Untitled
 
12 Mjærum, Axel; Eymundsson, Carine S.R..
Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. http://norark.no [Internett] 2015-12-11
UiO Untitled
 
13 Mjærum, Axel; Eymundsson, Carine S.R..
Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen. Rundtur med Frogn historielag; 2015-08-29 - 2015-08-29
UiO Untitled
 
2014
14 Eymundsson, Carine S.R..
Det var en gang.... http://www.norark.no/prosjekter/follobanen/det-var-en-gang-2 [Internett] 2014-09-15
UiO Untitled
 
15 Eymundsson, Carine S.R..
Rester av en avfallshaug fra Nøstvetfasen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift 2014 ;Volum 123. s. 39-44
UiO Untitled
 
2013
16 Eymundsson, Carine S.R..
Eidet på Lågerødåsen i Stokke, Vestfold. http://www.norark.no/prosjekter/lagerodasen/eidet-pa-lagerod [Internett] 2013-05-31
UiO Untitled
 
17 Eymundsson, Carine S.R..
Flintbonanza på idyllisk steinalderboplass i Larvik. http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/flintbonanza [Internett] 2013-06-01
UiO Untitled
 
18 Eymundsson, Carine S.R..
Her bodde de første Osloborgerne for 11.000 år siden. https://www.aftenposten.no/osloby/i/MgvWM/Her-bodde-de-forst [Internett] 2013-11-28
UiO Untitled
 
19 Eymundsson, Carine S.R..
Med lommene fulle av flint. http://www.norark.no/prosjekter/e18-martineasen/med-lommene- [Internett] 2013-06-17
UiO Untitled
 
2012
20 Eymundsson, Carine S.R..
Svinge, Vestby k., Akerhus - lokalitet fra mellommesolitikum. http://www.norark.no/prosjekter/svingen/svingen-vestby-k-ake [Internett] 2012-09-18
UiO Untitled