Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2021
1 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2020. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7370-0) 24 s. NIVA-rapport(7634)
NIVA Untitled
 
2 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2020. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7361-8) 21 s. NIVA-rapport(7625)
NIVA Untitled
 
3 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2020. : Norsk institutt for vannforskning 2021 (ISBN 978-82-577-7380-9) 31 s. NIVA-rapport(7644)
NIVA Untitled
 
4 Jensen, Thomas Correll; Bodin, Christian Lucien; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Lungrin, Elina; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdragene - Resultater 2020. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4788-7) 37 s. NINA rapport(2009)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
2020
5 Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente.
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2019 Monitoring long-range transboundary air pollution. Water chemical effects 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7285-7) 93 s. NIVA-rapport(7550)
NIVA Untitled
 
6 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7237-6) 16 s. NIVA-rapport(7502)
NIVA Untitled
 
7 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget År 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7234-5) 17 s. NIVA-rapport(7499)
NIVA Untitled
 
8 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7242-0) 23 s. NIVA-rapport(7507)
NIVA Untitled
 
9 Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget – resultater 2019. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4590-6) 35 s. NINA rapport(1831)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
10 Kaste, Øyvind; Andersen, Eivind Ekholt; Haraldstad, Tormod; Håvardstun, Jarle; Kemp, Joanna Lynn; Skancke, Liv Bente; Øxnevad, Sigurd.
Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7206-2) 25 s. NIVA-rapport(7471)
NIVA Untitled
 
11 Thrane, Jan-Erik; de Wit, Heleen; Blakseth, Tomas Adler; Skancke, Liv Bente; Garmo, Øyvind Aaberg.
Correcting for bias in freshwater total nitrogen concentrations obtained with a modified standard (NS4743) method. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7273-4) 22 s. NIVA-rapport(7538)
NIVA Untitled
 
2019
12 Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente.
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7151-5) 89 s. NIVA-rapport(7416)
NIVA Untitled
 
13 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7130-0) 18 s. NIVA-rapport(7395)
NIVA Untitled
 
14 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget: År 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7107-2) 18 s. NIVA-rapport(7372)
NIVA Untitled
 
15 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7148-5) 20 s. NIVA-rapport(7413)
NIVA Untitled
 
16 Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3422-1) 34 s. NINA rapport(1675)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
2018
17 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Pulg, Ulrich; Halvorsen, Godtfred A.; Velle, Gaute; Isaksen, Trond Einar; Stranzl, Sebastian Franz; Postler, Christoph; Vollset, Knut Wiik; Birkeland, Ina Bakke; Gabrielsen, Sven Erik; Helle, Turid Myklebust; Johannessen, Arne; Lehmann, Gunnar Bekke; Espedal, Espen Olsen; Normann, Eirik; Skår, Bjørnar; Wiers, Tore; Höglund, Erik; Høgberget, Rolf; Hobæk, Anders; Skancke, Liv Bente; Kleiven, Einar; Kaste, Øyvind; Kile, Nils B.; Martinsen, Bernt Olaf; Vethe, Arne.
Blekeprosjektet 2014-2017. Bergen: Uni Research Miljø 2018 132 s. LFI Uni Miljø(317)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
18 Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente.
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7031-0) 89 s. NIVA-rapport(7296)
NIVA Untitled
 
19 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Meland, Sondre; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente.
Forurensningsregnskap Kristiansandsfjorden; kilder for PAH i Baneheia og Kvadraturen, samt analyse/modellering av løste og biotilgjengelige metaller i Baneheia.. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 NIVA-rapport(7281)
NIVA Untitled
 
20 Hindar, Atle; Håvardstun, Jarle; Harman, Christopher Peter; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente.
Tiltaksrettet overvåking i Moelva og Lillesandsfjorden for Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6967-3) 43 s. NIVA-rapport(7232)
NIVA Untitled
 
21 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6992-5) 17 s. NIVA-rapport(7257)
NIVA Untitled
 
22 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Storelva, Vegårvassdraget. År 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6975-8) 18 s. NIVA-rapport(7240)
NIVA Untitled
 
23 Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7015-0) 23 s. NIVA-rapport(7280)
NIVA Untitled
 
24 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3253-1) ;Volum 1516.32 s. NINA rapport(1516)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
25 Kaste, Øyvind; Skarbøvik, Eva; Greipsland, Inga; Gundersen, Cathrine Brecke; Austnes, Kari; Skancke, Liv Bente; Guerrero, Jose-Luis; Sample, James Edward.
The Norwegian river monitoring programme – water quality status and trends 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7048-8) 101 s. NIVA-rapport(7313)
NIBIO NIVA Untitled
 
2017
26 Hindar, Atle; Skancke, Liv Bente.
Kalkoppløsning ved dosering i lakseelver. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6931-4) 22 s. NIVA-rapport(7196)
NIVA Untitled
 
27 Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente.
Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6844-7) 26 s. NIVA-rapport(7109)
NIVA NORCE Untitled
 
28 Skarbøvik, Eva; Allan, Ian; Sample, James Edward; Greipsland, Inga; Selvik, John Rune; Skancke, Liv Bente; Beldring, Stein; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind.
Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Coastal Waters - 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6952-9) 204 s. NIVA-rapport(7217)
NIBIO NIVA Untitled
 
2016
29 Garmo, Øyvind; Skancke, Liv Bente; Høgåsen, Tore.
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6813-3) 82 s. NIVA-rapport(7078)
NIVA Untitled
 
30 Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Skancke, Liv Bente.
Drikkevannskilden Rore – vurdering av akrylamidutslipp fra vannverket og tilstand etter flommen i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6678-8) 23 s. NIVA-rapport(6943)
NIVA Untitled
 
31 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Kjetil; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2015. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2928-9) 38 s. NINA Kortrapport(22)
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
32 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Garmo, Øyvind Aaberg; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Effekter av langtransporterte forurensinger i norske innsjøer – forsuringstilstand og trender. Inkludert nye overvåkingsdata fra 2012-2014.. : Miljødirektoratet 2016 182 s.
NINA NIVA NORCE UiB Untitled
 
33 Skarbøvik, Eva; Allan, Ian; Stålnacke, Per; Høgåsen, Tore; Greipsland, Inga; Selvik, John Rune; Skancke, Liv Bente; Beldring, Stein.
Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Coastal Waters - 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6833-1) 210 s. NIVA-rapport(7098)
NIBIO NIVA Untitled
 
34 Åtland, Åse; Skancke, Liv Bente.
Gjennomgang av data for vannkjemi og gjellealuminium fra Vosso. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6817-1) 15 s. NIVA-rapport(7082)
NIVA Untitled
 
2015
35 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, Anders; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, Bjørn Olav; Normann, Eirik; Kaste, Øyvind; Kile, Nils Børge; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, Liv Bente; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Vethe, Arne; Wiers, Tore.
Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014. : LFI Uni Research Miljø 2015 91 s. LFI Uni Miljø(249)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
36 Garmo, Øyvind Aaberg; Skancke, Liv Bente; Høgåsen, Tore.
Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6642-9) 60 s. NIVA-rapport(6907)
NIVA Untitled
 
2010
37 Sandlund, Odd Terje; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Finstad, Anders Gravbrøt; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Halvorsen, Gunnar; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Papinska, Katarzyna; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – samlerapport 2010. Atna- og Vikedalsvassdragene. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2010 (ISBN 978-82-426-2175-7) 146 s. NINA rapport(598)
NINA NIVA NORCE NTNU UiB Untitled
 
2006
38 Schartau, Ann Kristin; Brettum, Pål; Fiske, Peder; Hesthagen, Trygve H.; Johansen, Stein W; Mjelde, Marit; Raddum, Gunnar G.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Saksgård, Randi J.; Skancke, Liv Bente.
Referansevassdrag for effektstudier av sur nedbør. Kjemiske og biologiske forhold i Bondalselva og Visavassdraget, Møre og Romsdal, 2002-2006. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2006 (ISBN 978-82-426-1759-0) 99 s. NINA rapport(199)
NINA NIVA UiB UiO Untitled