Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-3 av 3

2018
1 Øxnevad, Sigurd; Antonsen, Medyan; Håvardstun, Jarle; Ribeiro, Anne Luise.
Miljøovervåking ved tildekking av forurenset sjøbunn i Lundevågen, Farsund.. Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7013-6) 81 s. NIVA-rapport(7278-2018)
NIVA Untitled
 
2017
2 Staalstrøm, Andre; Antonsen, Medyan.
Temperaturforholdene i vannmassene utenfor Stavanger. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6871-3) 18 s. NIVA-rapport(7136)
NIVA Untitled
 
2015
3 Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle; Kroglund, Tone; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie; Antonsen, Medyan.
Overvåking av sjøområdene i Grimstad. Resipientundersøkelser i Groosefjorden og Homborsundfjorden i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6674-0) 84 s. NIVA-rapport(6939)
NIVA Untitled