Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-3 av 3

2021
1 Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen; Breimo, Janne Paulsen.
«På lik linje med oss andre» - hvilke vurderinger arbeidsgivere gjør i arbeidet med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid. Arbetsmarknad & Arbetsliv 2021 ;Volum 27.(1)
NORD UiT Untitled
 
2018
2 Minde, Gunn-Tove; Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen.
Fra sykehjem til livsgledehjem. Geriatrisk sykepleie 2018 s. 6-13
UiT Untitled
 
2007
3 Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen.
Institusjonell etnografi som perspektiv - sett i lys av aktør-strukturdikotomien i sosiologisk tradisjon. Working paper 2007
UiT Untitled