Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2019
1 Mosfjeld, Inger Martine.
Kartleggingsverktøy i skolen: En nærstudie av lovverk og praksis. Nordens sprog som andetsprog - NORDAND 14; 2019-05-27 - 2019-05-29
HIOF Untitled
 
2018
2 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Mosfjeld, Inger Martine.
Elever på barnetrinnet rapporterer om sine språklige ressurser. Den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk; 2018-10-11 - 2018-10-12
HIOF NTNU Untitled
 
3 Mosfjeld, Inger Martine.
Flerspråklighet som ressurs og ressurser for flerspråklighet. Kompetanse for mangfold, fagsamling for barnehage og skole; 2018-05-15 - 2018-05-15
HIOF Untitled
 
2017
4 Arntzen, Ragnar; Emilsen, Linda Evenstad; Mosfjeld, Inger Martine.
Språkbruk og språkmangfold blant barn og unge. Abels hage, Litteraturhuset i Fredrikstad; 2017-10-30 - 2017-10-30
HIOF Untitled
 
5 Mosfjeld, Inger Martine.
Alle lærere er andrespråkslærere. Kursdag i andrespråkspedagogikk for lærere i Lier kommune; 2017-10-12 - 2017-10-12
HIOF Untitled
 
6 Mosfjeld, Inger Martine.
Barn, elever og deltakere som andrespråksinnlærere. Hjulmøte, NAFO; 2017-04-20 - 2017-04-20
HIOF Untitled
 
7 Mosfjeld, Inger Martine.
Barns språkutvikling: Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet i norsk. SKUL seminar - Skole, kunnskap og lærerutdanning; 2017-06-13 - 2017-06-13
HIOF Untitled
 
8 Mosfjeld, Inger Martine.
Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet. NOA - Norsk som andrespråk 2017 ;Volum 33.(2) s. 65-87
HIOF Untitled
 
9 Mosfjeld, Inger Martine.
Startalder og andrespråkstilegnelsesprosessen av finitthet i norsk som andrespråk. Forskerseminaret i språkvitenskap; 2017-02-15
HIOF Untitled
 
2016
10 Mosfjeld, Inger Martine.
Eleven som andrespråksinnlærer; for lærere i Buskerud. Utdanningsdirektoratets fylkesvise kurs om inkludering og opplæring av flyktninger; 2016-11-01
HIOF Untitled
 
2015
11 Mosfjeld, Inger Martine.
Startalder og andrespråkstilegnelse. MONS 16 (Møte om norsk språk); 2015-11-27
HIOF Untitled