Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2021
1 Johannessen, Mona Stenhaug.
Ka du veit? Om frivillighet i eldreomsorgen. Youtube/UiTs facebookside [Internett] 2021-09-21
UiT Untitled
 
2020
2 Thomsen, Terje Øien; Johannessen, Mona Stenhaug.
Den standhaftige tinsoldat: om musikk som aktiviserings- og inkluderingsverktøy. Specialpædagogik 2020 ;Volum 40.(1) s. 11-18
UiT Untitled
 
2019
3 Johannessen, Mona Stenhaug.
Fra frivillig arbeid til frivillig innsatas. Velferdsteknologi som motivasjonsfaktor i eldreomsorg. Møte. Eldrerådet Harstad kommune; 2019-04-08
UiT Untitled
 
4 Johannessen, Mona Stenhaug.
Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem? Presentasjon for Harstad kommune.Utvalg for helse og omsorg. Møte i utvalg for helse og omsorg. Harstad kommune; 2019-04-03
UiT Untitled
 
5 Johannessen, Mona Stenhaug.
Livsgledehjemmet garanterer aktivitet ute en gang i uka. Fontene [Fagblad] 2019-03-18
UiT Untitled
 
6 Johannessen, Mona Stenhaug.
Teknologi, sang og frivillighet gir livsglede for eldre. Harstad Tidende 2019 s. 18-18
UiT Untitled
 
7 Minde, Gunn-Tove; Johannessen, Mona Stenhaug.
Fra sykehjem til Livsgledehjem. Eldre og helse; 2019-02-22 - 2019-02-22
UiT Untitled
 
2018
8 Johannessen, Mona Stenhaug.
Forskningsdagene Mona Stenhaug Johannessen og Gunn Tove Minde. Stagnes og Bergsodden sykehjem [Internett] 2018-09-28
UiT Untitled
 
9 Johannessen, Mona Stenhaug.
Fra livets start og levd liv. UiT HARSTAD [Avis] 2018-10-14
UiT Untitled
 
10 Johannessen, Mona Stenhaug.
Hyggestund for flere. UiT HARSTAD [Avis] 2018-10-15
UiT Untitled
 
11 Johannessen, Mona Stenhaug.
Monas ide ble konsert for byens beboere på livsgledehjem. UiT HARSTAD [Avis] 2018-10-12
UiT Untitled
 
12 Johannessen, Mona Stenhaug.
Prosjekt. Fra livets start og levd liv. Mona Stenhaug Johannessen, Kenneth Bjørkèn m. flere. UiT HARSTAD [Internett] 2018-10-19
UiT Untitled
 
13 Johannessen, Mona Stenhaug.
Suppe og snakk. Kreativ og nyskapende eldreomsorg. Mona Stenhaug Johannessen, Henny Kind og Wolfgang Schmitt. UiT HARSTAD [Internett] 2018-09-30
UiT Untitled
 
14 Johannessen, Mona Stenhaug.
Turnè med St.Olavskor. Musikk som miljøarbeid.. Harstad-Tromsø [Avis] 2018-05-24
UiT Untitled
 
15 Johannessen, Mona Stenhaug.
Vernepleien 35 år Innovativ og bærekraftig utvikling av eldreomsorgen (Om frivillighetsarbeid Mona Stenhaug Johannessen og frivillighetskoordianator Terje Olsen). UiT HARSTAD [Internett] 2018-10-24
UiT Untitled
 
2017
16 Johannessen, Mona Stenhaug.
Fra forsknings dagene 2017 SANG BYGGER FOLK, BYGGER LAND. Mona Stenhaug Johannessen og Jon-Roar Bjørkvold. UiT HARSTAD [Internett] 2017-09-22
UiT Untitled
 
17 Johannessen, Mona Stenhaug.
Harstad Rotary. Demens og miljøarbeid Mona Stenhaug Johannessen. Røde korshuset Harstad [Internett] 2017-08-22
UiT Untitled
 
2016
18 Johannessen, Mona Stenhaug.
En dag for å glede. UiT HARSTAD [Internett] 2016-01-21
UiT Untitled
 
19 Johannessen, Mona Stenhaug.
Musikk som miljøarbeid. UiT HARSTAD [Internett] 2016-08-24
UiT Untitled
 
20 Johannessen, Mona Stenhaug.
Åpent seminar om livsgledehjem. Samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, vernepleieravdelingen v/Mona Stenhaug Johannessen og Ann Andreassen ved sykepleieravdelingen. UiT HARSTAD [Internett] 2016-09-06
UiT Untitled