Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 69 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand.
From Paper to E-Prescribing of Multidose Drug Dispensing: A Qualitative Study of Workflow in a Community Care Setting. Pharmacy 2021 ;Volum 9.(1) s. 1-12
UiT UNN UiO Untitled
 
2 Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand; Granås, Anne Gerd.
Implementation of a shared medication list in primary care - a controlled pre-post study of medication discrepancies. BMC Health Services Research 2021 ;Volum 21:1315. s. 1-9
UiO UNN UiT Untitled
 
3 Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand; Granås, Anne Gerd.
The Practice Guidelines for Multidose Drug Dispensing Need Revision—An Investigation of Prescription Problems and Interventions. Pharmacy 2021 ;Volum 9.(1)
UiO UiT UNN Untitled
 
4 Kristiansen, Eli; Breivik, Elin; Bergmo, Trine Strand; Johansen, Monika Alise.
E-konsultasjon og sykmelding: Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien. Presentasjon for Arbeids- og sosialdep, HOD, Helsedir og Arbeids- og velferdsdir.; 2021-09-08 - 2021-09-08
UNN Untitled
 
5 Kristiansen, Eli; Breivik, Elin; Bergmo, Trine Strand; Johansen, Monika Alise; Zanaboni, Paolo.
E-konsultasjon og sykmelding - Undersøkelse av erfaringer med unntak fra krav til personlig fremmøte under covid-19-pandemien. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning 2021 74 s. NSE-rapport(03-2021)
UNN Untitled
 
2020
6 Bergmo, Trine Strand; Arnstad, Mali A..
Legene bruker fortsatt faks. Nå må de over på e-resept for alle medisiner. Forskning.no [Internett] 2020-08-01
UNN Untitled
 
7 Johansen, Monika Alise; Bjørnstad, Camilla Hilda; Dyb, Kari; Bergmo, Trine Strand; Jøsendal, Anette Vik; Skrøvseth, Stein Olav; Rasmussen Steien, Tore.
E-helseforskerne finner mye feil, forblir likevel teknooptimister. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift [Fagblad] 2020-04-12
UNN Untitled
 
8 Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand; Granås, Anne Gerd.
Potentially inappropriate prescribing to older patients receiving multidose drug dispensing. BMC Geriatrics 2020 ;Volum 20. s. -
UNN UiO Untitled
 
9 Lundberg, Lene; Bergmo, Trine Strand; Lehnbom, Elin.
Digital Medication Management - submit your paper. Nasjonalt senter for e-helseforskning Tromsø 2020
UNN UiT Untitled
 
2019
10 Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand.
Overgang til eMultidose. Seminar om legemiddelhåndtering og den digitale revolusjon; 2019-05-07 - 2019-05-07
UNN Untitled
 
11 Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand; Granås, Anne Gerd.
Pharmacist interventions on multidose drug dispensing prescriptions. 9th Nordic Social Pharmacy and Health Services Research Conference 2019; 2019-06-12 - 2019-06-14
UNN UiO Untitled
 
12 Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand; Granås, Anne Gerd.
Prescribing errors on multidose drug dispensing prescriptions. Farmasidagene; 2019-11-08 - 2019-11-09
UiO UiT UNN Untitled
 
13 Bergmo, Trine Strand; Anette Vik, Jøsendal.
Erfaring med multidose. Seminar om legemiddelhåndtering og den digitale revolusjon; 2019-05-07 - 2019-05-07
UNN Untitled
 
14 Bergmo, Trine Strand; Jøsendal, Anette Vik; Johnsen, Elin.
Factors easing the transition from paper to electronic prescribing of multidose dispensed drugs (MDD). Linköping Electronic Conference Proceedings 2019 (161) s. 1-6
UiO UNN Untitled
 
15 Berntsen, Gro Karine Rosvold; Dalbakk, Monika; Hurley, Joseph; Bergmo, Trine Strand; Solbakken, Beate; Spansvoll, Lisbeth; Bellika, Johan Gustav; Skrøvseth, Stein Olav; Brattland, Trond; Rumpsfeld, Markus.
Person-centred, integrated and pro-active care for multi-morbid elderly with advanced care needs: A propensity score-matched controlled trial. BMC Health Services Research 2019 ;Volum 19:682. s. 1-17
UiT UNN Untitled
 
16 Buvik, Astrid Synnøve; Bergmo, Trine Strand; Bugge, Einar; Småbrekke, Arvid; Wilsgaard, Tom; Olsen, Jan Abel.
Cost-Effectiveness of Telemedicine in Remote Orthopedic Consultations: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research 2019 ;Volum 21.(2) Suppl. e11330
UiT UNN Untitled
 
17 Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand.
How Discrepancies in Medication Records Affect the Creation and Trust in a Shared Electronic Medication List in Norway. The 17th Scandinavian Conference on Health Informatics/ EHiN; 2019-11-12 - 2019-11-13
UiT UNN Untitled
 
18 Jøsendal, Anette Vik; Bergmo, Trine Strand.
How discrepancies in medication records affect the creation and trust in a shared electronic medication list in Norway. Linköping Electronic Conference Proceedings 2019 (161) s. 18-23
UiO UNN Untitled
 
19 Manskow, Unn Sollid; Lind, Karianne Fredenfeldt; Bergmo, Trine Strand.
Digital solutions for a shared medication list. A narrative literature review. Linköping Electronic Conference Proceedings 2019 (161) s. 7-12
UNN Untitled
 
20 Manskow, Unn Sollid; Lind, Karianne Fredenfeldt; Bergmo, Trine Strand.
Digital solutions for a shared medication list​ A narrative literature review​. Scandinavian Health Informatic/EHiN; 2019-11-12 - 2019-11-13
UNN Untitled
 
2018
21 Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand.
Riktigere legemiddellister med multidose i e-resept. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018 ;Volum 126.(4) s. 21-23
UNN Untitled
 
22 Anette Vik, Jøsendal; Granås, Anne Gerd; Bergmo, Trine Strand.
Quality of prescribing for Norwegian elderly patients using automated multidose dispensed drugs. 47th European Symposium on Clinical Pharmacy; 2018-10-24 - 2018-10-26
UiO UNN Untitled
 
23 Bergmo, Trine Strand; Anette Vik, Jøsendal; Johnsen, Elin.
Fra papir til elektronisk ordinering av multidose.
UNN Untitled
 
24 Bergmo, Trine Strand; Anette Vik, Jøsendal; Kolstrup, Nils; Johnsen, Elin; Johansen, Monika Alise.
Multidose i e-resept. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning 2018 (ISBN 978-82-8242-088-4) 13 s. NSE-rapport(06-2018)
UNN Untitled
 
25 Ekeland, Anne G.; Hansen, Anne Helen; Bergmo, Trine Strand.
Clinical videoconferencing as ehealth: A critical-realist review and qualitative meta-synthesis. Journal of Medical Internet Research 2018 ;Volum 20:e282.(10) s. 1-12
UiT UNN Untitled
 
26 Johnsen, Elin; Anette Vik, Jøsendal; Bergmo, Trine Strand.
E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks. Sykepleien Forskning 2018 s. 10-
UNN Untitled
 
27 Nicolaisen, Kristian; Holm, Inger Marie; Silsand, Line; Rotvold, Gunn-Hilde; Ulriksen, Gro-Hilde; Holthe, Halgeir; Ekeland, Anne G.; Kristiansen, Eli; Bergmo, Trine Strand; Pedersen, Rune.
Samhandling og informasjonsutveksling - Beskrivelse av tidsbruk og arbeidsoppgaver blant fastleger. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning 2018 (ISBN 978-82-8242-087-7) 27 s. NSE-rapport(05-2018)
UNN Untitled
 
28 Walker, Paul P.; Pompilio, Pasquale; Zanaboni, Paolo; Bergmo, Trine Strand; Prikk, Kaiu; Malinovschi, Andrei; Montserrat, Josep M.; Middlemass, Jo; Šonc, Silvana; Munaro, Giulia; Marušič, Dorjan; Sepper, Ruth; Rosso, Roberto; Siriwardena, A. Niroshan; Janson, Christer; Farré, Ramon; Calverley, Peter M.A.; Dellaca', Raffaele L..
Telemonitoring in chronic obstructive pulmonary disease (chromed) a randomized clinical trial. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2018 ;Volum 198.(5) s. 620-628
UNN Untitled
 
29 Zanaboni, Paolo; Ngangue, Patrice; Mbemba, Gisele Irène Claudine; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Bergmo, Trine Strand; Gagnon, Marie-Pierre.
Methods to Evaluate the Effects of Internet-Based Digital Health Interventions for Citizens: Systematic Review of Reviews. Journal of Medical Internet Research 2018 ;Volum 20.(6)
UNN Untitled
 
2017
30 Bergmo, Trine Strand.
Lukket legemiddelsløyfe i hele pasientforløpet.. Søkekonferanse Helseplattformen; 2017-05-11 - 2017-05-11
UNN Untitled
 
31 Bergmo, Trine Strand.
Multidose i e-resept. Norway's National E-Health conference; 2017-12-01 - 2017-12-01
UNN Untitled
 
32 Berntsen, Gro Karine Rosvold; Hurley, Joseph; Dalbakk, Monika; Bergmo, Trine Strand; Bellika, Johan Gustav; Solbakken, Beate; Brattland, Trond; Rumpsfeld, Markus.
Person-centered, cross organizational and multiprofessional team halves mortality risk. The PAtient Centered Care Team (PACT) Study – Preliminary results from a comparative effectiveness study. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2017 ;Volum 17.(5) Suppl. A478
UNN Untitled
 
33 Scandurra, Isabella; Hägglund, Maria; Johansen, Monika Alise; Bergmo, Trine Strand; Zanaboni, Paolo.
Impact of Patient Accessible EHRs – An Interactive Workshop to Share Experiences and Explore Evaluation Approaches. MedInfo 2017; 2017-08-21 - 2017-08-25
UNN Untitled
 
34 Zanaboni, Paolo; Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Bergmo, Trine Strand; Kolstrup, Nils; Johnsen, Elin; Johansen, Monika Alise.
Effekter av digitale innbyggertjenester. : Nasjonalt senter for e-helseforskning 2017 (ISBN 978-82-8242-070-9) 30 s. NSE-rapport(02-2017)
UNN Untitled
 
2016
35 Andreassen, Hege Kristin; Bergmo, Trine Strand; Pedersen, Rune; Holm, Inger Marie; Sørensen, Tove.
Oversikt over tallmateriale og kartlegginger på e-helse i Norge. : Nasjonalt senter for e-helseforskning 2016 (ISBN 978-82-8242-060-0) 28 s. NSE-rapport(01-2016)
UNN Untitled
 
36 Bergmo, Trine Strand.
How to Measure Costs and Benefits of E-health Interventions?. European Telemedicine Conference 2016; 2016-11-15 - 2016-11-16
UNN Untitled
 
37 Bergmo, Trine Strand; Anette Vik, Jøsendal; Eriksen, Monika; Kolstrup, Nils; Johnsen, Elin; Johansen, Monika Alise.
Kunnskapsoppsummering - Erfaring med multidose med fokus på de skandinaviske landene. Tromsø: Nasjonalt Senter for e-helseforskning 2016 (ISBN 978-82-8242-062-4) 34 s. NSE-rapport(04-2016)
UNN Untitled
 
38 Bergmo, Trine Strand; Johnsen, Elin; Johansen, Monika Alise; Solvoll, Terje.
Evaluation of a Context-Specific Communication System Based on Smartphones. A field study of use and nurses’ expectations. I: eTELEMED 2016, The Eighth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2016 ISBN 978-1-61208-470-1. s. 165-170
UiT UNN Untitled
 
39 Bergmo, Trine Strand; Olsen, Anne Grethe; Dalbakk, Monika; Aabotsvik, Birgitte; Eriksen, Monika; Aasen, Johanne; Sørensen, Veronica; Mathisen, Hege; Jakobsen, Grete; Kristoffersen, Stian; Johansen, Torunn Irene; Kollnes, Elisabeth; Larsen, Marte F; Haustreis, Stine-Mari.
Patient-Centred Healthcare Team Work Practice, Experiences, and Estimated Benefits. International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED) 2016
SNHF UNN Untitled
 
40 Dalbakk, Monika; Olsen, Anne Grethe; Bergmo, Trine Strand.
PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM – en samarbeidsmodell mellom kommune og helseforetak. Utposten 2016 (1)
UNN Untitled
 
41 Hettinga, Marike; Culén, Alma Leora; Van Gemert-Pijnen, Lisette; Ekeland, Anne G.; Bergmo, Trine Strand; Perego, Paolo; Caon, Maurizio; Degano, Cristiana; Giacomelli, Piero; Dyb, Kari.
eTELEMED 2016, The Eighth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2016 (ISBN 978-1-61208-470-1) 293 s. International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED)(8)
UiO UiT UNN Untitled
 
42 Johnsen, Elin; Bergmo, Trine Strand; Anette Vik, Jøsendal; Kolstrup, Nils; Johansen, Monika Alise.
Multidose i e-resept Erfaringer fra bruk av e-multidose i pilotkommuner. : Nasjonalt senter for e-helseforskning 2016 (ISBN 978-82-8242-066-2) 62 s. NSE-rapport(08-2016)
UNN Untitled
 
43 Johnsen, Elin; Bergmo, Trine Strand; Johansen, Monika Alise; Solvoll, Terje.
Evaluation of a Context Specific Communcation System Based on Smartphone. Nurses Use and Experiences. Linköping Electronic Conference Proceedings 2016 s. -
UiT UNN Untitled
 
44 Pompilio, Pasquale; Zanaboni, Paolo; Bergmo, Trine Strand; Grzetic Romcevic, Tanja; Isetta, Valentina; Janson, Christer; Malinovschi, Andrei; Marusic, Dorijan; Middlemass, Jo; Montserrat, Josep; Munaro, Giulia; Prikk, Kaiu; Sepper, Ruth; Siriwardena, Niroshan; Calverley, Peter; Dellaca, Raffaele; Rosso, Roberto; Walker, Paul.
Randomised controlled trial of telemonitoring with addition of daily forced oscillation in older people with COPD and co-morbidity. European Respiratory Society International Congress; 2016-09-03 - 2016-09-07
UNN Untitled
 
2015
45 Bergmo, Trine Strand.
An Economic Model of Remote Specialist Consultations using Videoconferencing. International Journal on Advances in Life Sciences 2015 ;Volum 7.(1&2) s. 20-29
UNN Untitled
 
46 Bergmo, Trine Strand.
How to Measure Costs and Benefits of E-health Interventions; an Overview of Methods and Frameworks. Journal of Medical Internet Research 2015 ;Volum 17.(11) s. e254-
UNN Untitled
 
47 Bergmo, Trine Strand; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Dalbakk, Monika; Rumpsfeld, Markus.
Effectiveness and cost-effectiveness of the PAtient-Centred Team (PACT) model: protocol of a prospective matched control before and after study. BMC Geriatrics 2015 ;Volum 15.(1) s. -
UiT UNN Untitled
 
48 Schopf, Thomas Roger Griesbeck; Bergmo, Trine Strand.
Re: Telemedisin bringer spesialisthelsetjenesten hjem til pasienten. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volum 135.(22) s. 2024-2025
UiO UNN Untitled
 
2014
49 Bergmo, Trine Strand.
Economic Impact of Remote Specialist Consultations Using Videoconferencing: an Economic Model Based on Data From Randomised Controlled Trials. I: eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine. International Academy, Research and Industry Association (IARIA) 2014 ISBN 978-1-61208-327-8. s. 285-291
UNN Untitled
 
50 Bergmo, Trine Strand.
Using QALYs in telehealth evaluations: a systematic review of methodology and transparency. BMC Health Services Research 2014 ;Volum 14:322. s. -
UNN Untitled
 
    Vis neste liste