Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2020
1 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2019-2020. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2020 4 s.
HIOF Untitled
 
2 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevenes valg av fremmedspråk på videregående 2019-2020. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2020 5 s.
HIOF Untitled
 
3 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Samordna opptak 2020: Prosentdelen studentar som vel framandspråk minkar. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2020 9 s.
HIOF Untitled
 
2019
4 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
«Alt er lov! Hvordan gjennomføre skriftlig vurdering med åpent nett og alle hjelpemidler tillatt.». Den europeiske språkdagen; 2019-09-26
HIOF Untitled
 
5 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Dybdelæring, skrivetips og vurdering. Fagdag for fremmedspråklærere i Finnmark; 2019-12-04
HIOF Untitled
 
6 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevenes valg av fremmedspråk på videregående2018-2019. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2019 6 s.
HIOF Untitled
 
7 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Forslag til innspill til Lied-utvalget – Nasjonalt senter for fremmedspråk og engelsk i opplæringen. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2019 7 s.
HIOF Untitled
 
8 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
How will the new curriculum change the way to teach Chinese as a second foreign language in Norway?. Chinese teachers conference 2019; 2019-11-28 - 2019-11-29
HIOF Untitled
 
9 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Samordna opptak 2019: Prosentdelen studentar som vel framandspråk aukar.. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2019 8 s.
HIOF Untitled
 
10 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Skriftlig eksamen - Utfordringer og muligheter. Samling for landets eksamensnemnder; 2019-09-24 - 2019-09-24
HIOF Untitled
 
11 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Skriverkstedet - en verktøykasse for engelsk-og frmemedspråklærere. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2019 (ISBN 978-82-8195-066-5) 22 s.
HIOF Untitled
 
2018
12 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevane sitt val av framandspråk på ungdomsskulen 2018-2019. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2018 6 s.
HIOF Untitled
 
13 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevenes valg av fremmedpråk på videregående2017-2018. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2018 6 s.
HIOF Untitled
 
14 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2017-2018. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2018 6 s.
HIOF Untitled
 
15 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Kinesisk språk i norsk skole - i går, i dag og i morgen. Internt Kina-seminar Nordland fylkeskommune; 2018-12-13
HIOF Untitled
 
16 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Kinesisk språkundervisning i Norge, anno 2018. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2018 6 s.
HIOF Untitled
 
17 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Kjerneelementer i fremmedspråk. Kunnskapsdepartementet Oslo 2018
HIOF Untitled
 
18 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Muntlig verifisering som vurderingsmodell. Workshop for fremmedspråklærere i Oslo; 2018-03-02
HIOF Untitled
 
19 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Samordna opptak 2018: Prosentdelen studentar som vel framandspråk minkar.. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2018 11 s.
HIOF Untitled
 
2017
20 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Chinese language learning in Norway. Scandinavian Chinese teachers conference; 2017-11-23 - 2017-11-24
HIOF Untitled
 
21 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevenes valg av fremmedpråk på videregående 2016-2017. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2017 8 s.
HIOF Untitled
 
22 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2016-2017. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2017 7 s.
HIOF Untitled
 
23 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Framandspråk i arbeidslivet og språkval. Den europeiske språkdagen; 2017-09-26
HIOF Untitled
 
24 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Framandspråkfaget i norsk skule. Kvifor lære språk i maskinane sin tidsalder?. ANSA - What's in it for me?; 2017-05-23
HIOF Untitled
 
25 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Kinesisk i norsk skole - Hva kan de offentlige institusjonene bidra med?. Nord-Norge-Kina konferansen 2017; 2017-10-12 - 2017-10-13
HIOF Untitled
 
26 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Samordna opptak 2017: Talet på studentarsom vel framandspråk aukarfor andre året på rad.. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2017 10 s.
HIOF Untitled
 
2016
27 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2016 10 s.
HIOF Untitled
 
28 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet for skoleåret 15/16 og utviklingen de siste ti årene. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2016 9 s.
HIOF Untitled
 
29 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Fokus på språk: Koreansk i verden.
HIOF Untitled
 
30 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Kinesisk språklæring i Norge. Språk så in i Norden; 2016-04-18 - 2019-04-19
HIOF Untitled
 
31 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Samordna opptak 2016: Talet på studentarsom vel framandspråk aukar. : Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen 2016 11 s.
HIOF Untitled
 
2011
32 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
The historical development of the political relationship between North Korea and China, and its future . Universitetet i Oslo 2011 68 s.
HIOF Untitled
 
2010
33 Øksenvåg, Øystein Nilsen.
Grunnleggende kinesisk ordbok - De 800 viktigste tegnene. Foreign Language Teaching and Research Press 2010 (ISBN 978-7-5135-0066-1) 536 s.
HIOF Untitled