Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 63 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Kile, Maia Røst.
Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 27 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011 - 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7195-9) 20 s. NIVA-rapport(7460)
NIVA Untitled
 
2 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7218-5) 8 s. NIVA-rapport(7483)
NIVA Untitled
 
3 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7226-0) 95 s. NIVA-rapport(7491)
NIVA Untitled
 
4 Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Guerrero, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt.
Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7220-8) 220 s. NIVA-rapport(7485)
NINA NIVA Untitled
 
2019
5 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
6 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Kile, Maia Røst; Walday, Mats Gunnar.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2018 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7090-7) 41 s. NIVA-rapport(7355)
NIVA Untitled
 
7 Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7114-0) 105 s. NIVA-rapport(7379)
NINA NIVA Untitled
 
8 Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge.
Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7129-4) 60 s. NIVA-rapport(7394)
NINA NIVA Untitled
 
9 Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Andersen, Eivind Ekholt; Lund, Espen; Ranneklev, Sissel Brit; Thaulow, Jens.
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7089-1) 48 s. NIVA-rapport(7354)
NIVA Untitled
 
10 Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Ranneklev, Sissel Brit; Andersen, Eivind Ekholt.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk og kjemisk tilstand i nedre del av Glomma i 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7074-7) 48 s. NIVA-rapport(7339)
NIVA Untitled
 
11 Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea.
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7062-4) 40 s. NIVA-rapport(7327)
NIVA Untitled
 
12 Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Myrvold, Knut Marius.
Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7174-4) 81 s. NIVA-rapport(7439)
NINA NIVA Untitled
 
13 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune; Stuen, Odd Henning.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7099-0) 8 s. NIVA-rapport(7364)
NIVA Untitled
 
14 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978‐82‐577‐7108-9) 139 s. NIVA-rapport(7373)
NIVA Untitled
 
2018
15 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Filbee-Dexter, Karen; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar.
Tare i tiden. NIVA Instituttseminar; 2018-01-12
NIVA Untitled
 
16 Harby, Atle; Bakken, Tor Haakon; Dervo, Børre Kind; Gosselin, Marie-Pierre; Kile, Maia Røst; Lindholm, Markus; Sundt, Håkon; Zinke, Peggy.
Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver. Trondheim: SINTEF Energi AS 2018 (ISBN 978-82-14-06885-6) 63 s. SINTEF Rapport(2018:00482)
ENERGISINT NINA NIVA NTNU RSH Untitled
 
17 Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Kaste, Øyvind.
Resipientvurdering av Storelva i forbindelse med nytt renseanlegg i Myra, Vegårshei kommune. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6969-7) 23 s. NIVA-rapport(7234)
NIVA Untitled
 
18 Kile, Maia Røst.
Økologisk tilstandsklassifisering basert på begroingsalger og heterotrof begroing i Haldenvassdraget 2009-2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6997-0) 48 s. NIVA-rapport(7262)
NIVA Untitled
 
19 Kile, Maia Røst; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas; Myrvold, Knut Marius.
Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften. Elveovervåkingsprogrammet 2017.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7052-5) 136 s. NIVA-rapport(7317)
NINA NIVA Untitled
 
20 Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Saksgård, Randi J.; Skoglund, Sigrid Østrem; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017. Oslo: NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7004-4) 86 s. NIVA-rapport(7269)
NINA NIVA Untitled
 
21 Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Hostyeva, Vladyslava; Kemp, Joanna Lynn.
Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017.. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7010-5) 73 s. NIVA-rapport(7275)
NIVA Untitled
 
22 Solheim, Anne Lyche; Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Thrane, Jan-Erik; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6990-1) 7 s. NIVA-rapport(7255)
NIVA Untitled
 
23 Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Persson, Jonas; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2017. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7008-2) 124 s. NIVA-rapport(7273)
NIVA Untitled
 
24 Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon.
Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen. Vann 2018 ;Volum 53.(2) s. 168-179
ENERGISINT NINA NIVA NORCE NTNU Untitled
 
2017
25 Bekkby, Trine; Christie, Hartvig; Kile, Maia Røst; Gitmark, Janne K.; Brænden, Roar.
Kartlegging av ålegras (Zostera marina) i Møre og Romsdal i 2015 og 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6869-0) 32 s. NIVA-rapport(7134)
NIVA Untitled
 
26 Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar.
Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6868-3) 23 s. NIVA-rapport(7133)
NIVA Untitled
 
27 Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Kile, Maia Røst; Rinde, Eli.
Distribution and biomass of blue forests in the Nordic countries. Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Blått-karbon oppstartsmøte; 2017-09-08 - 2017-09-09
NIVA Untitled
 
28 Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente.
Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6844-7) 26 s. NIVA-rapport(7109)
NIVA NORCE Untitled
 
29 Kile, Maia Røst; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen.
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6957-4) 38 s. NIVA-rapport(7222)
NIVA Untitled
 
30 Kile, Maia Røst; Hostyeva, Vladyslava.
Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6840-9) 35 s. NIVA-rapport(7105)
NIVA Untitled
 
31 Kile, Maia Røst; Persson, Jonas.
Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 - 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6859-1) 25 s. NIVA-rapport(7124)
NIVA Untitled
 
32 Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6878-2) 78 s. NIVA-rapport(7143)
NINA NIVA Untitled
 
33 Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst.
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommune i 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6890-4) 30 s. NIVA-rapport(7155)
NIVA Untitled
 
34 Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6879-9) 96 s. NIVA-rapport(7144)
NIVA Untitled
 
35 Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6867-6) 7 s. NIVA-rapport(7132)
NIVA Untitled
 
36 Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig.
Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6866-9) 64 s. NIVA-rapport(7131)
NIVA Untitled
 
37 Wennberg, Aina Charlotte; Tryland, Ingun; Friberg, Nikolai; Schwermer, Carsten Ulrich; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst.
Addressing growth and decay of pathogens in urban rivers using pilot scale experimental flumes. Embrace the water - a Cities of the Future conference; 2017-06-12 - 2017-06-14
NIVA Untitled
 
2016
38 Aanes, Karl Jan; Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle.
Tiltaksrettet overvåking i Glomma 2015 Utslipp fra Borregaard. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6676-4) 65 s. NIVA-rapport(6941)
NIVA Untitled
 
39 Aanes, Karl Jan; Kile, Maia Røst.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk tilstand i nedre del av Glomma i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6737-2) 44 s. NIVA-rapport(7002)
NIVA Untitled
 
40 Aanes, Karl Jan; Kile, Maia Røst.
Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Unger Fabrikker AS på økologisk tilstand i nedre del av Glomma i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6801-0) 35 s. NIVA-rapport(7066)
NIVA Untitled
 
41 Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne.
Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6769-3) 50 s. NIVA-rapport(7034)
NIVA Untitled
 
42 Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Myren, Merethe Hemb.
Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6835-5) 48 s. NIVA-rapport(7100)
NIVA Untitled
 
43 Løvik, Jarl Eivind; Kile, Maia Røst; Persson, Jonas; Skjelbred, Birger.
Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6754-9) 71 s. NIVA-rapport(7019)
NIVA Untitled
 
44 Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst.
Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6763-1) 105 s. NIVA-rapport(7028)
NIVA Untitled
 
45 Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger.
Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6744-0) 8 s. NIVA-rapport(7009)
NIVA Untitled
 
46 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik.
Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6721-1) 53 s. NIVA-rapport(6986)
NIVA Untitled
 
2015
47 Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle.
Tiltaksrettet overvåkning i Glomma 2014 – Utslipp fra Borregaard. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6501-9) 50 s. NIVA-rapport(6766)
NIVA Untitled
 
48 Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger.
Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6518-7) 46 s. NIVA-rapport(6783)
NIVA Untitled
 
49 Eriksen, Tor Erik; Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Solheim, Anne Lyche; Friberg, Nikolai.
Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6527-9) 68 s. NIVA-rapport(6792)
NIVA Untitled
 
50 Fredriksen, Stein; Gabrielsen, Tove M.; Kile, Maia Røst; Sivertsen, Knut.
Benthic algal vegetation in Isfjorden, Svalbard. Polar Research 2015 ;Volum 34. s. 1-9
NIVA UiB UiO UiT UNIS Untitled
 
    Vis neste liste