Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-22 av 22

2020
1 Lehoux, Alizée P.; Petersen, Karina; Leppänen, Matti T.; Snowball, Ian; Olsen, Marianne.
Status of contaminated marine sediments in four Nordic countries: assessments, regulations, and remediation approaches. Journal of Soils and Sediments 2020 ;Volum 20.(6) s. 2619-2629
NIVA Untitled
 
2019
2 Lindholm, Markus; van Bavel, Bert; Bråte, Inger Lise Nerland; Eidsvoll, David; Ranneklev, Sissel Brit; Hurley, Rachel; Olsen, Marianne.
Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7160-7) 30 s. NIVA-rapport(7425)
NIVA Untitled
 
3 Olsen, Marianne; Fjeld, Eirik; Lydersen, Espen.
The influence of a submerged meadow on uptake and trophic transfer of legacy mercury from contaminated sediment in the food web in a brackish Norwegian fjord. Science of the Total Environment 2019 ;Volum 654. s. 209-217
USN NIVA Untitled
 
2018
4 Bråte, Inger Lise N; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Beyer, Jonny; Thomas, Kevin V; Steindal, Calin C; Green, Norman W; Olsen, Marianne; Lusher, Amy.
Mytilus spp. as sentinels for monitoring microplastic pollution in Norwegian coastal waters: A qualitative and quantitative study. Environmental Pollution (1987) 2018 ;Volum 243.(A) s. 383-393
NIVA UiO NMBU Untitled
 
5 Hurley, Rachel R; Lusher, Amy L; Olsen, Marianne; Nizzetto, Luca.
Validation of a Method for Extracting Microplastics from Complex, Organic-Rich, Environmental Matrices. Environmental Science and Technology 2018 ;Volum 52.(13) s. 7409-7417
NIVA Untitled
 
6 Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Vogelsang, Christian; Olsen, Marianne.
Mapping microplastics in sludge during a country-wide investigation of wastewater treatment plants. SETAC Europe 28th Annual Meeting; 2018-05-13 - 2018-05-17
NIVA Untitled
 
7 Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Vogelsang, Christian; Olsen, Marianne.
Removing microplastic particles from samples with high organic matter content: a countrywide investigation of sewage sludge produced across Norway. Sixth International Marine Debris Conference; 2018-03-12 - 2018-03-16
NIVA Untitled
 
8 Olsen, Marianne; Moy, Frithjof E; Mjelde, Marit; Lydersen, Espen.
An In Situ Experimental Study of Effects on Submerged Vegetation After Activated Carbon Amendment of Legacy Contaminated Sediments. Water, Air and Soil Pollution 2018 ;Volum 229.(8)
HAVFORSK USN NIVA Untitled
 
9 Olsen, Marianne; Næs, Kristoffer; Schaanning, Morten; Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle; Allan, Ian; Sayfritz, Stephen John; Petersen, Karina.
Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon AS, Kristiansand. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7011-2) 113 s. NIVA-rapport(7276)
NIVA Untitled
 
10 Olsen, Marianne; Schaanning, Morten; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Eek, Espen; Moy, Frithjof Emil; Lydersen, Espen.
The influence of permanently submerged macrophytes on sediment mercury distribution, mobility and methylation potential in a brackish Norwegian fjord. Science of the Total Environment 2018 ;Volum 610-611. s. 1364-1374
HAVFORSK USN NGI NIVA Untitled
 
11 Rinde, Eli; Olsen, Marianne; Steen, Henning; Dahl, Einar; Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon.
Marine naturverdier i Telemark – status, trusler og muligheter. Innspill til kystsoneplan for Telemark.. Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) 2018 (ISBN 978-82-577-7054-9) ;Volum 2018.117 s. NIVA-rapport(7319)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2017
12 Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Olsen, Marianne; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Hawley, Kate Louise.
Overvåking av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og andre nærliggende lokasjoner. Tiltaksrettede undersøkelser i Gunneklevfjorden. Delrapport fra aktivitet 1.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6930-7) 34 s. NIVA-rapport(7195)
NIVA Untitled
 
13 Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Vogelsang, Christian; Nizzetto, Luca; Olsen, Marianne.
Mapping microplastics in sludge. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6950-5) 55 s. NIVA-rapport(7215)
NIVA Untitled
 
14 Lusher, Amy Lorraine; Bråte, Inger Lise Nerland; Hurley, Rachel; Iversen, Karine; Olsen, Marianne.
Testing of methodology for measuring microplastics in blue mussels (Mytilus spp) and sediments, and recommendations for future monitoring of microplastics (R & D-project). Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6944-4) 87 s. NIVA-rapport(7209)
NIVA Untitled
 
15 Mauritzen, Cecilie; Olsen, Marianne; Gundersen, Hege; Selig, Elizabeth; Hancke, Kasper.
NIVA’s new oil: The Blue Forest. NIVA institute seminar; 2017-04-06 - 2017-04-06
USN NIVA UiO Untitled
 
2016
16 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Olsen, Marianne.
Fjord i Porsgrunn er renere – men tydelige spor av gammel industri. forskning.no [Internett] 2016-04-06
NIVA Untitled
 
17 Olsen, Marianne; Sørensen, Cecilie; Lydersen, Espen.
Mercury in the submerged macrophytes Potamogeton crispus and Chara virgate from the brackish, industrial affected Gunneklevfjorden, southern Norway. Vann 2016 ;Volum 51.(4) s. 370-379
USN NIVA Untitled
 
2015
18 Olsen, Marianne.
Primære og sekundære effekter av tildekking av forurenset sediment i undervannsvegetasjon Delrapport fra aktivitet 6d, Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6658-0) 21 s. NIVA-rapport(6923)
NIVA Untitled
 
19 Olsen, Marianne; Beylich, Bjørnar; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg.
Næringsnett og miljøgifter i Gunneklevfjorden. Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden, Delrapport aktivitet 2. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6530-9) 30 s. NIVA-rapport(6795)
NIVA UiO Untitled
 
20 Olsen, Marianne; Schaanning, Morten; Eek, Espen; Næs, Kristoffer.
Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6657-3) 192 s. NIVA-rapport(6922)
NGI NIVA Untitled
 
21 Schaanning, Morten; Olsen, Marianne; Ndungu, Kuria.
Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden. Delrapport fra Aktivitet 4. Biotilgjengelighet av kvikksølv og dioksiner i sedimenter og effekter av behandling med aktivt kull. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6531-6) 37 s. NIVA-rapport(6796)
NIVA Untitled
 
2014
22 Olsen, Marianne.
Naturtyper i Gunneklevfjorden. Delrapport fra Aktivitet 1, Beslutningsgrunnlag og tiltaksplan for forurensede sedimenter i Gunneklevfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6410-4) 24 s. NIVA-rapport(6675)
NIVA Untitled