Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-13 av 13

2021
1 Gundersen, Malene Wøhlk; Opheim, Elin; Ødegaard, Marte.
BISON – et sted å høre til. SMH-dagene; 2021-02-09 - 2021-02-10
HINN OSLOMET UiO Untitled
 
2020
2 Ødegaard, Marte.
Introduksjon av BISON: Bibliotekarer involvert i systematiske oversikter i Norge. NORNESK konferanse; 2020-10-22 - 2020-10-22
UiO Untitled
 
2019
3 Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve; Eide, Hilde.
Implementeringsstrategier benyttet ved implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom. Norsk sykepleierforbunds 18. nasjonale e-helsekonferanse; 2019-02-13 - 2019-02-14
VID DIAKON USN OUS SIV UiO Untitled
 
4 Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Kristjansdottir, Olöf Birna; Kelders, Saskia M.; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Børøsund, Elin; Weiss, Karen Elizabeth; Stubhaug, Audun; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Ødegaard, Marte; Eide, Hilde.
Implementation strategies to enhance the implementation of ehealth programs for patients with chronic illnesses: Realist systematic review. Journal of Medical Internet Research 2019 ;Volum 21.(9) s. -
VID DIAKON USN OUS SIV UiO Untitled
 
5 Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve; Eide, Hilde.
Implementering av e-helseløsninger for pasienter med kronisk sykdom - Review av implementeringsstrategier. Helsetjenesteforskningskonferansen; 2019-03-12 - 2019-03-13
VID DIAKON USN OUS SIV UiO Untitled
 
2018
6 Varsi, Cecilie; Nes, Lise Solberg; Kristjansdottir, Olöf Birna; Stenberg, Una; Zangi, Heidi Andersen; Kelders, Saskia M; Weiss, Karen; Stubhaug, Audun; Børøsund, Elin; Ødegaard, Marte; Asbjørnsen, Rikke Aune; Westeng, Marianne; Gjerde, Eli Synnøve; Eide, Hilde.
Implementation Strategies used for the Implementation of e-health Interventions for patients with chronic illness – a systematic literature review. 11th annual conference on the science of dissemination and implementation in health; 2018-12-03 - 2018-12-05
VID USN OUS SIV UiO Untitled
 
7 Varsi, Cecilie; Solberg Nes, Lise; Weiss, Karen; Kelders, Saskia M; Kristjansdottir, Olöf Birna; Zangi, Heidi Andersen; Stubhaug, Audun; Gjerde, Eli Synnøve; Stenberg, Una; Ødegaard, Marte; Westeng, Marianne; Asbjørnsen, Rikke Aune; Eide, Hilde.
Implementation Strategies used in the implementation of ehealth interventions. Nordic Implementation Conference; 2018-05-28 - 2018-05-30
DIAKON USN OUS SIV UiO Untitled
 
8 Ødegaard, Marte; Aamodt, Mikaela.
Systematiske oversikter - nye utfordringer og nye muligheter for fagbiblioteket. Bob : Bok og bibliotek 2018 ;Volum 85.(2) s. 64-65
UiO Untitled
 
2017
9 Ødegaard, Marte; Skagen, Therese.
Reference interview for systematic review searches. ICML + EAHIL 2017; 2017-06-12 - 2017-06-16
UiO Untitled
 
2016
10 Ødegaard, Marte; Skagen, Therese.
Intervjuguide for litteratursøk til systematiske oversikter. SMH-dagene 2016; 2016-09-20 - 2016-09-21
UiO Untitled
 
2015
11 Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Lundmark, Anders Mattias; Mikki, Susanne Ruth; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde; Ødegaard, Marte; Gullbekk, Eystein.
PhD on Track – online library support for PhD students. IUBMB–FEBS Oslo Workshop on Molecular Life Sciences Education; 2015-09-18 - 2015-09-19
HVL NHH UiB UiO Untitled
 
2014
12 Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Gasparini, Andrea Alessandro; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Mikki, Susanne; Ringnes, Hege Kristin; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde; Ødegaard, Marte.
Helping PhD-students succeed: PhD on Track. Nordic Geological Winter Meeting; 2014-01-08 - 2014-01-10
HVL NHH UiB UiO Untitled
 
13 Ødegaard, Marte.
A study of knowledge management among last year medical students: implications for the library. EAHIL conference 2014; 2014-06-11 - 2014-06-13
UiO Untitled