Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 118 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2020
1 de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Fossland, Trine.
Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings. I: Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7. s. 135-153
UiO UiT Untitled
 
2 Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Stalheim, Odd Rune.
What Counts as Quality Feedback? Disciplinary Differences in Students’ and Teachers’ Perceptions of Feedback. I: Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7. s. 155-174
HINN UiO UiT Untitled
 
3 Ewins, Kristin; Fremstad, Ester; Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild.
Deliberative leadership: Moving beyond dialogue. I: Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-20512-6. s. 107-124
UiO UiT Untitled
 
4 Fossland, Trine; Grimstad, Hilde; Schofield, Daniel.
Digitalisering av utdanning ved NTNU - med hovedfokus på prosjektet Drive. Trondheim: NTNU 2020 (ISBN 978-82-690813-2-9) 165 s.
NTNU UiT Untitled
 
5 Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard.
Technology as Quality Work? Educational Leaders and Teachers’ Use of Digital Technology. I: Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer 2020 ISBN 978-3-030-41756-7. s. 57-77
NIFU UiT Untitled
 
6 Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika Bærøe.
Praksisnær undervisning med simulering og rollespill. I: Praksisnær undervisning – i praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202632588. s. 99-119
HINN UiO UiT Untitled
 
7 van der Wel, Kjetil A.; Djuve, Anne Britt; Eikemo, Terje Andreas; Fossland, Trine; Geirdal, Amy Østertun; Skalicka, Vera.
Koronautbruddet førte til økt stress for studentene og lite studentaktiv læring. Khrono.no 2020
OSLOMET NTNU UiT Untitled
 
2019
8 Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Stalheim, Odd Rune.
What counts as quality feedback? Examining student and teacher perceptions. EARLI conference 2019; 2019-08-12 - 2019-08-16
HINN UiO UiT Untitled
 
9 Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard.
Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA). UNIPED 2019 ;Volum 42.(1) s. 41-59
NIFU UiT Untitled
 
10 Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine.
Deliberative academic development: the potential and challenge of agency. International Journal for Academic Development 2019
UiO UiT Untitled
 
11 Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line; Nerland, Monika.
Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education. I: Ensuring Quality in Professional Education Volume I. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-01095-9. s. 53-72
HINN UiO UiT Untitled
 
12 Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Bergh, Andreas; Sutphen, Molly; Fossland, Trine.
University leaders' talk about institutional missions and academic developers' contributions. European Educational Research Journal 2019 ;Volum 18.(6) s. 743-759
UiO UiT Untitled
 
13 Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine; Aamodt, Per O; Degn, Lise.
Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning. Quality in Higher Education 2019 ;Volum 25.(1) s. 98-114
NIFU UiT Untitled
 
2018
14 Fossland, Trine.
Developing experienced teachers professional responsibility?. ECER; 2018-09-04 - 2018-09-08
UiT Untitled
 
15 Fossland, Trine.
Strategic plans for teaching and learning: towards a learning culture or leader’s rhetoric’?. ISSOTL “Toward a learning culture” 15th Annual Conference; 2018-10-24 - 2018-10-27
UiT Untitled
 
16 Fossland, Trine; de Lange, Thomas.
Bringing work-related elements into teaching and learning of legal education. I: Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) 2018 ISBN 978-82-327-0319-7. s. 116-135
UiO UiT Untitled
 
17 Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard.
Online teaching and learning in an experience-based MBA programme. I: Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses. Oslo: Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) 2018 ISBN 978-82-327-0319-7. s. 136-151
NIFU UiT Untitled
 
18 Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard.
Participant or observer in an online MBA?. The 46th Congress of NERA: Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges; 2018-03-06 - 2018-03-08
NIFU UiT Untitled
 
19 Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine.
Intervju med Rune J. krumsvik om doktorgradsutdanning. https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/caabbb1022d74e598c43 [Internett] 2018-03-20
UiB UiT Untitled
 
20 Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine.
Veiledningskurs for doktorgradsveiledere: Transparente krav, retningslinjer og vurderingskriterier for Phd-studenter. Universitetet i Tromsø tromsø 2018
UiB UiT Untitled
 
21 Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine.
Veiledningskurs 2: Hvordan veilede om utfroming av "kappen" i en doktorgradsavhandling? Veilderkurs for doktorgradsveiledere.. Universitetet i Tromsø tromsø 2018
UiB UiT Untitled
 
22 Krumsvik, Rune Johan; Fossland, Trine.
Veiledningskurs 3: Hvordan bli fotrolig med kunnskapbasen i eget felt - skriving av litteraturreview Veiledningskurs for doktorgradsveiledere. Universitetet i Tromsø Tromsø 2018
UiB UiT Untitled
 
23 Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly; Bergh, Andreas; Fossland, Trine.
Senior University Leaders’ Perspectives on the Contributions of Academic Developers. NERA 2018; 2018-03-06 - 2018-03-09
UiO UiT Untitled
 
2017
24 Fossland, Trine.
“Crossing boarders in Online research supervision: how can Technology improve research supervision?. Symposium on Doctoral Supervision and Communication Using Digital Tools; 2017-11-27 - 2017-11-27
UiT Untitled
 
25 Fossland, Trine; Gabrielsen, Hanne C.
Lederes skjønnsmessige balansekunst - en studie av lederes skjønn i oversettingen av en ide om flercampusundervisning. I: Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2177-6. s. 240-259
UiT Untitled
 
26 Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Fossland, Trine.
Development toward what? The aims and values guiding academic developers practice. Learning and education – material conditions and consequences; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiO UiT Untitled
 
27 Sugrue, Ciaran; Englund, Tomas; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine.
Trends in the practices of academic developers: trajectories of higher education?. Studies in Higher Education 2017 ;Volum 43.(12) s. 2336-2353
UiO UiT Untitled
 
28 Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine; Bergh, Andreas; Sutphen, Molly.
Institutional Leaders’ Perspectives on the Contribution of Academic Developers to Institutional and Academic Formation. Learning and education – material conditions and consequences.; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiO UiT Untitled
 
29 Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine; Aamodt, Per Olaf; Degn, Lise.
Educational leadership and Technology. Findings from surveys from Norway and Denmark. EAIR - The European Higher Education Society; 2017-09-03 - 2017-09-06
NIFU UiT Untitled
 
2016
30 Fossland, Trine.
Den digitale vendingen - et kritisk perspektiv på danning og utdanning i en digital tid. Danningskonferansen 2016; 2016-05-13 - 2016-05-14
UiT Untitled
 
31 Fossland, Trine.
Digitale innovatører i høyere utdanning. Keynote , NTNU. Læringsfestivalen; 2016-05-09 - 2016-05-10
UiT Untitled
 
32 Fossland, Trine.
Digitale læringsformer i et fremtidig universitet. Hovedinnlegg instituttseminaret «Et institutt i et fremtidig universitet», Fakultet for samfunnsfag. HiOA; 2016-02-11 - 2016-02-12
UiT Untitled
 
33 Fossland, Trine.
Digitale læringsformer i høyere utdanning – et bidrag til økt kvalitet? Keynote. Kvalitetskonferansen 2016: Utdanningskvalitet og studentaktive læringsformer; 2016-04-14 - 2016-04-14
UiT Untitled
 
34 Fossland, Trine.
Stories of technology-enhancement in higher education – a critical approach. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning 2016 ;Volum 12.(1) s. 79-94
UiT Untitled
 
35 Fossland, Trine.
Undervisning og læring i teknologirike omgivelser. Keynote Høstkonferansen; 2016-09-28 - 2016-09-28
UiT Untitled
 
36 Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye.
Kvalitetskjeden i høyere utdanning – en guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet. : Norgesuniversitetets skriftserie 2016 (ISBN 978-82-91308-57-9) ;Volum 1.47 s. Norgesuniversitetets skriftserie(1/2016)
NTNU UiT Untitled
 
37 Fossland, Trine; Sandvoll, Ragnhild.
The different layers of academic development: approaching leaders perceptions of educational change. Etichs, care and quality in educational development; 2016-11-23 - 2016-11-25
UiT Untitled
 
38 Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard.
The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments. A Nordic conference on the student-centred approach and the quality of degree education; 2016-06-14 - 2016-06-14
UiO UiT Untitled
 
39 Grepperud, Gunnar; Dørum, Kine; Danielsen, Ådne; Fossland, Trine.
Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Tromsø: UiT 2016 71 s.
UiT Untitled
 
40 Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Netteland, Grete.
Kvalitetskjeden i høyere utdanning. Tromsø: Norgesuniversitetet 2016 (ISBN 978-82-91308-57-9) 52 s.
HVL HINN NTNU UiT Untitled
 
41 Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine.
The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments. CHER - Annual Conference of the Consortium of Higher Education Researchers; 2016-09-05 - 2016-09-07
NIFU UiT Untitled
 
2015
42 Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke; Aamodt, Per O.
Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2015 (ISBN 978-82-327-0127-8) 90 s. NIFU-rapport(24)
HINN NIFU UiO UiT Untitled
 
43 Fossland, Trine.
Becoming the good supervisor: the formation of academics for the 21th st century. The conference Leading Learning and the Scholarship of Change; 2015-10-27 - 2015-10-30
UiT Untitled
 
44 Fossland, Trine.
Bruk av digital teknologi i et nytt årtusen. Keynote.. Konferanse/ Pedagogisk oppstartsamling Politihøgskolen; 2015-08-10 - 2015-08-10
UiT Untitled
 
45 Fossland, Trine.
Digitale læringsformer i høyere utdanning. Universitetsforlaget 2015 (ISBN 9788215023632) 256 s.
UiT Untitled
 
46 Fossland, Trine.
Eksempler på Asynkrone nettbaserte diskusjoner. Faglig innlegg i modul 3; 2015-01-15 - 2015-12-30
UiT Untitled
 
47 Fossland, Trine.
Forskningsbasering av Universitetspedagogikken, Work-shop/seminar 20. -21. mai 2015 på UiT Norges arktiske universitet. Workshop Educational development; 2015-05-20 - 2015-05-21
UiT Untitled
 
48 Fossland, Trine.
Hva kan vi lære av de digitale innovatørene= Om bruk av digital teknologi i høyere utdanning. Årsmøte nettverk for universitets- og høyskolepedagogikk; 2015-04-04 - 2015-04-04
UiT Untitled
 
49 Fossland, Trine.
Interprofessional Net-based Health Education: a possibility to move beyond learning?. I: Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning. Routledge 2015 ISBN 978-1138809338. s. 144-160
UiT Untitled
 
50 Fossland, Trine.
Introduksjon til nettbaserte diskusjoner og webmøter, Modul 3 uDig, Nettressurs utviklet ved Ressurssenter for Undervisning, læring og teknologi. Nettkurs for alle ansatte i høyere utdanning; 2015-01-15 - 2015-12-30
UiT Untitled
 
    Vis neste liste