Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 51 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Wagner, Ines; Fjell, Live Kjos; Frisell, Marte Marie; Østbakken, Kjersti Misje.
Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet: Individuelle preferanser eller strukturelle begrensninger?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2020 (ISBN 978-82-7763-668-9) 64 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2020:4)
ISF Untitled
 
2 Østbakken, Kjersti Misje.
Where did all the routine workers go? Occupational mobility, labor market exits and wage Growth in the era of automation. Seminar; 2020-03-04 - 2020-03-04
ISF Untitled
 
2019
3 Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege; Østbakken, Kjersti Misje.
Immigrants and the ‘caring father’: Inequality in access to and utilisation of parental leave in Norway. Ethnicities 2019 s. 1-24
ISF UiO Untitled
 
4 Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia; Ulvestad, Marte E.S.; Østbakken, Kjersti Misje; Lyby, Lars; Larsen, Even Peder Hellan.
Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0403-3) 175 s. NIFU-rapport(10)
ISF NIFU Untitled
 
5 Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje.
Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær. Søkelys på arbeidslivet 2019 ;Volum 36.(1-2) s. 79-99
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
6 Hellevik, Tale; Hellevik, Ottar; Østbakken, Kjersti Misje.
Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær.. Lanseringsseminar for nytt nummer av Søkelys på arbeidslivet; 2019-05-07 - 2019-05-07
OSLOMET ISF Untitled
 
7 Mastekaasa, Arne; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Løset, Gøril Kvamme; Østbakken, Kjersti Misje.
Gender difference in sickness absence: Do managers evaluate men and women differently with regard to the appropriateness of sickness absence?. Scandinavian Journal of Public Health 2019 s. 1-7
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
8 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Attewell, Paul.
Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2019 ;Volum 26.(1) s. 164-187
ISF Untitled
 
9 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling.
The Equality Hurdle: Resolving the Welfare State Paradox of Gender Segregation. Social Stratification, Welfare, and Social Policy seminar series; 2019-10-08
ISF UiO Untitled
 
10 Østbakken, Kjersti Misje.
Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen: Delrapport 2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-633-7) 72 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:10)
ISF Untitled
 
11 Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Barth, Erling.
Økt likestilling = mer frihet = mer likestilling i arbeidslivet. Likestillingsparadoksets død?. Sosiologiseminar; 2019-02-14
ISF UiO Untitled
 
2018
12 Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling.
Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-590-3) 136 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:5)
ISF Untitled
 
13 Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann; Østbakken, Kjersti Misje.
Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLOS ONE 2018 ;Volum 13.(8) s. -
OSLOMET ISF UiO Untitled
 
14 Strøm, Marte; von Simson, Kristine; Østbakken, Kjersti Misje.
Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-586-6) 113 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:2)
ISF Untitled
 
15 Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege.
Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-611-5) ;Volum 2018.170 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(15)
ISF Untitled
 
2017
16 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Children and the gender gap in management. Labour Economics 2017 ;Volum 47. s. 124-137
ISF Untitled
 
17 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(1-2) s. 95-107
ISF Untitled
 
18 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Fedrekvoten en suksess, men hvorfor brukes den ikke av alle?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2017 ;Volum 112.(6) s. 52-53
ISF Untitled
 
19 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote.. Møte i Barne- og likestillingsdepartementet; 2017-01-24 - 2017-01-24
ISF Untitled
 
20 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. : Institutt for samfunnsforskning 2017 152 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:02)
ISF Untitled
 
21 Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona; Østbakken, Kjersti Misje.
Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Avdelingsseminar, Barne- og likestillingsdepartementet; 2017-03-09 - 2917-03-09
ISF Untitled
 
22 Kitterød, Ragni Hege; Østbakken, Kjersti Misje.
The fathers’ quota – a success story for all? Immigrants’ non-use of parental leave reserved for fathers in Norway. ECSR 2017: Institutions, Inequality and Social Dynamics; 2017-08-31 - 2017-09-02
ISF Untitled
 
23 Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål; Hardoy, Ines.
Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work. (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. 13th Conference of the European Sociological Association; 2017-08-29 - 2017-09-01
ISF UiO Untitled
 
24 Teigen, Mari; Østbakken, Kjersti Misje.
Gender Equality in Norway: Achievements and Challenges. Foredrag for regjeringsdelegasjon fra Sri Lanka; 2017-03-31 - 2017-03-31
ISF Untitled
 
25 Teigen, Mari; Østbakken, Kjersti Misje; Kitterød, Ragni Hege.
Work-family policies and practices in Norway. Foredrag for delegasjon fra Latvia på ISF; 2017-02-02
ISF Untitled
 
26 Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling; Hardoy, Ines.
Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-573-6) 132 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2017:09)
ISF Untitled
 
2016
27 Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje.
Økende lønnsulikhet i Norge i perioden 2002–2012?. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volum 33.(1-2) s. 122-141
ISF Untitled
 
28 Reisel, Liza; Attewell, Paul; Østbakken, Kjersti Misje.
Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States. ECSR Stratification and Population Processes in European Societies; 2016-09-22 - 2016-09-24
ISF Untitled
 
29 Teigen, Mari; Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje.
De minkende kjønnsforskjellene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
ISF Untitled
 
30 Østbakken, Kjersti Misje.
Kontantstøtteordningen: Omfang og effekter på sysselsetting i Norge og Norden. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-501-9) 96 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:05)
ISF Untitled
 
31 Østbakken, Kjersti Misje.
Likelønnsutviklingen i Norge: Sakte tilnærming på 2000-tallet. AUFs forberedelser til landsmøte; 2016-02-05 - 2016-02-05
ISF Untitled
 
32 Østbakken, Kjersti Misje.
Likestilling og verdiskaping : om kvinners yrkesdeltakelse og dens betydning for økonomisk vekst. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-504-0) 60 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:10)
ISF Untitled
 
33 Østbakken, Kjersti Misje.
Slow Convergence in the gender pay gap: Empirical evidence from Norway. Workshop on the Gender Pay Gap in Estonia and Norway; 2016-04-21 - 2016-04-21
ISF Untitled
 
34 Østbakken, Kjersti Misje.
Slow convergence in the gender pay gap: Empirical evidence from Norway. International conference on gender pay gap; 2016-01-22 - 2016-01-22
ISF Untitled
 
2015
35 Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje; Schøne, Pål.
Imitation, Contagion, or Exertion? Using a Tax Reform to Reveal How Colleagues' Sick Leaves Influence Worker Behaviour. The Scandinavian Journal of Economics 2015 ;Volum 117.(1) s. 57-83
ISF Untitled
 
36 Østbakken, Kjersti Misje.
Det evinnelige lønnsgapet- hva skal til for å lukke det?. Dagens næringsliv 2015
ISF Untitled
 
37 Østbakken, Kjersti Misje.
Flere kvinner med høy utdanning - hva har skjedd med avkastningen?. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volum 32.(4) s. 344-359
ISF Untitled
 
38 Østbakken, Kjersti Misje.
Likelønnsutviklingen i Norge. - Hvordan få opp farten?. Frokostmøte; 2015-02-12
ISF Untitled
 
39 Østbakken, Kjersti Misje; Dale-Olsen, Harald; Schøne, Pål.
Kjønnsbalanse i styrer og kvinners karriére. I: Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48415-3. s. 120-138
ISF Untitled
 
2014
40 Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Hva betyr høy yrkesdeltakelse for kjønnssegregering?. I: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-48088-9. s. 108-118
ISF Untitled
 
41 Barth, Erling; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Hva betyr kjønnssegregering for lønn?. I: Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 978-82-05-48088-9. s. 205-232
ISF UiO Untitled
 
42 Finseraas, Henning; Barth, Erling; Moene, Karl Ove; Østbakken, Kjersti Misje.
Insurance or redistribution motives? Behaviors and beliefs in the welfare state. Seminar Aarhus University; 2014-05-19 - 2014-05-20
ISF UiO Untitled
 
43 Østbakken, Kjersti Misje.
Kjønn, lønn og barn - hva betyr barn for timelønnsnivået til kvinner og menn?. Søkelys på arbeidslivet 2014 ;Volum 31.(3) s. 229-248
ISF Untitled
 
2013
44 Barth, Erling; Hardoy, Ines; Schøne, Pål; Østbakken, Kjersti Misje.
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn : Hva har skjedd på 2000-tallet?. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2013 (ISBN 978-82-7763-423-4) 104 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2013:007)
ISF Untitled
 
45 Østbakken, Kjersti Misje.
Essays on determinants of sickness absence: Wage policies, workplace effects, and gender differences. University of Oslo: Faculty of social sciences 2013 85 s. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo(427)
ISF UiO Untitled
 
2011
46 Barth, Erling; Asplund, Rita; Lundborg, Per; Nilsen, Kjersti Misje.
Polarization of the Nordic Labour Markets. Finnish economic papers 2011 ;Volum 24.(2) s. 87-110
ISF Untitled
 
47 Dale-Olsen, Harald; Nilsen, Kjersti Misje; Schøne, Pål.
Smitter sykefravær?. Søkelys på arbeidslivet 2011 ;Volum 28.(1/2) s. 124-134
ISF Untitled
 
2009
48 Dale-Olsen, Harald; Nilsen, Kjersti Misje.
Lønnsulikhet i Norge 1995-2006. Søkelys på arbeidslivet 2009 ;Volum 26.(2) s. 207-221
ISF Untitled
 
49 Dale-Olsen, Harald; Østbakken, Kjersti Misje.
Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2009 158 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2009:004)
ISF Untitled
 
2007
50 Østbakken, Kjersti Misje.
Er det et glasstak i Norge? Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på toppen i arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet 2007 ;Volum 24.(2) s. 181-194
ISF Untitled
 
    Vis neste liste