Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-41 av 41

2020
1 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Housing conditions and children's school results: evidence from Norwegian register data. International journal of housing policy 2020 s. -
ISF Untitled
 
2019
2 Barth, Erling; Keute, Anna Lene; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
NEET Status and Early versus Later Skills among Young Adults: Evidence from linked register-PIAAC data. Scandinavian Journal of Educational Research 2019 s. -
ISF Untitled
 
3 Holden, Steinar; Brochmann, Grete; Calmfors, Lars; Holen, Elisabeth; Røed, Knut; von Simson, Kristine.
Tiltak for å øke sysselsettingen. Dagens næringsliv 2019
ISF NMBU UiO Untitled
 
4 Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Marte.
Peer gender and educational Choices. Empirical Economics 2019
ISF Untitled
 
5 Umblijs, Janis; von Simson, Kristine; Mohn, Ferdinand A.
Boligens betydning for annen velferd : en gjennomgang av nasjonal og internasjonal forskning. : Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-617-7) 85 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:01)
ISF Untitled
 
6 von Simson, Kristine.
Effekter av arbeidsmarkedstiltak - norske erfaringer. NAV konferanse; 2019-11-13 - 2019-11-13
ISF Untitled
 
7 von Simson, Kristine.
Effekter av arbeidsmarkedstiltak mv - norske erfaringer. Faglunsj; 2019-09-03
ISF Untitled
 
8 von Simson, Kristine.
Unge og utenforskap. Arendalsuka; 2019-08-13 - 2019-08-13
ISF Untitled
 
9 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Boforhold og velferd. : Institutt for samfunnsforskning 2019 (ISBN 978-82-7763-619-1) 91 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2019:02)
ISF Untitled
 
10 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data. ENHR 2019; 2019-08-27 - 2019-08-30
ISF UiO Untitled
 
11 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Housing conditions and school attainment: evidence from Norwegian register data. XXVIII Meeting of the Economics of Education Association; 2019-06-27 - 2019-06-28
ISF Untitled
 
12 von Simson, Kristine; Umblijs, Janis.
Vanskeligstilte på boligmarkedet – dynamikk og tilstandsavhengighet. Tidsskrift for boligforskning 2019 ;Volum 2.(2) s. 84-111
ISF Untitled
 
2018
13 Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data. EALE 2018; 2018-05-13 - 2018-05-15
ISF SSB UiO Untitled
 
14 Barth, Erling; Keute, Anna Lena; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Steffensen, Kjartan.
The Importance of Early and Later Skills among Youth: Evidence from Linked Register-PIAAC data. XXVII Meeting of the Economics of Education Association; 2018-06-28 - 2018-06-28
ISF SSB UiO Untitled
 
15 Cools, Sara; Hardoy, Ines; von Simson, Kristine.
Sosial bakgrunn, utdanning, arbeid og stønader til personer under 30 år med nedsatt arbeidsevne. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-605-4) 96 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:12)
ISF Untitled
 
16 Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao.
Initiatives to Combat the Labour Market Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis. I: European Youth Labour Markets. Problems and Policies. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-68221-1. s. 235-251
FRISCH ISF Untitled
 
17 Strøm, Marte; von Simson, Kristine; Østbakken, Kjersti Misje.
Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-586-6) 113 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2018:2)
ISF Untitled
 
18 von Simson, Kristine.
Hvem er de unge som faller utenfor?. Unge med psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet; 2018-04-24 - 2018-04-25
ISF Untitled
 
19 von Simson, Kristine.
NEETs i Norge. Få unge i fast arbeid; 2018-09-25 - 2018-09-25
ISF Untitled
 
2017
20 Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao.
Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa – en meta-analyse. Søkelys på arbeidslivet 2017 ;Volum 34.(3) s. 167-181
FRISCH ISF Untitled
 
2016
21 Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine; Strøm, Bjarne.
Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-514-9) 97 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:11)
ISF NTNU Untitled
 
22 Barth, Erling; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Sammenhengen mellom ferdigheter fra ungdomsskolen og ferdigheter i PIAAC-undersøkelsen. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volum 33.(4) s. 349-359
ISF UiO Untitled
 
23 Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine; Zhang, Tao.
En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-525-5) 103 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:13)
FRISCH ISF Untitled
 
24 Kolsrud, Dag Olaf; Røed, Marianne; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Bidrag og belønning : Om innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. : Institutt for samfunnsforskning 2016 (ISBN 978-82-7763-509-5) 150 s. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2016:04)
ISF SSB Untitled
 
25 Strøm, Marte; von Simson, Kristine; Schøne, Pål.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices. EALE 2016; 2016-09-15 - 2016-09-17
ISF UiO Untitled
 
26 von Simson, Kristine.
Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole. Søkelys på arbeidslivet 2016 ;Volum 33.(3) s. 247-268
ISF Untitled
 
27 von Simson, Kristine.
Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter : arbeidsmarkedets betydning. I: De frafalne: Om frafall i videregående opplæring. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48109-1. s. 62-88
ISF Untitled
 
2015
28 Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine.
Ungdomsarbeidsløshet i Norden. Søkelys på arbeidslivet 2015 ;Volum 32.(1-2) s. 78-90
ISF Untitled
 
29 Barth, Erling; Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Lindahl, Lena; von Simson, Kristine; Vanhala, Pekka.
Youth Unemployment and Inactivity. A comparison of School to work transitions and Labour market outcomes in four Nordic countries. Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2015 ;Volum 2015.297 s. TemaNord(548)
ISF UiO Untitled
 
30 Schøne, Pål; Strøm, Marte; von Simson, Kristine.
Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices. Fagseminar; 2015-03-18 - 2015-03-19
ISF UiO Untitled
 
31 Strøm, Marte; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices. Forskningsseminar, Institutt for Samfunnsforskning; 2015-02-05
ISF UiO Untitled
 
32 Strøm, Marte; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.. Forskningsseminar, Frischsenteret; 2015-06-10
ISF UiO Untitled
 
33 von Simson, Kristine.
Explaining upper secondary school dropout: new evidence on the role of local labor markets. Empirical Economics 2015 ;Volum 48.(4) s. 1419-1444
ISF Untitled
 
2014
34 Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; von Simson, Kristine.
Early School leaving and Labour market prospects. I: The Nordic model - challenged but capable of reform. København: Nordic Council of Ministers 2014 ISBN 978-92-893-2778-7. s. 235-259
ISF Untitled
 
35 von Simson, Kristine.
Frafall i videregående skole og lokale arbeidsmarkedsforhold. Søkelys på arbeidslivet 2014 ;Volum 31.(1-2) s. 42-59
ISF Untitled
 
36 von Simson, Kristine.
Veier til jobb for ungdom som har falt fra videregående utdanning. Faglunsj; 2014-04-08 - 2014-04-08
ISF Untitled
 
2013
37 Barth, Erling; von Simson, Kristine.
Ulike veier gjennom videregående: Hva skjer de neste ti årene?. Søkelys på arbeidslivet 2013 ;Volum 30.(4) s. 313-333
ISF Untitled
 
2012
38 Barth, Erling; von Simson, Kristine.
Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer. Økonomiske analyser 2012 (5) s. 38-45
ISF Untitled
 
39 von Simson, Kristine.
Veier til jobb for ungdom uten fullført videregående opplæring: kan vikarbyråer og arbeidsmarkedstiltak lette overgangen fra utdanning til arbeidsliv?. Søkelys på arbeidslivet 2012 ;Volum 29.(1/2) s. 76-96
ISF Untitled
 
2011
40 Eide, Erling; von Simson, Kristine; Strøm, Steinar.
Rank-Dependent Utility, Tax Evasion, and Labor Supply. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA) 2011 ;Volum 67.(3) s. 261-281
ISF UiO Untitled
 
2010
41 Hardoy, Ines; Schøne, Pål; von Simson, Kristine.
Husholdningers tilpasning før og etter pensjonsalder. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2010 (ISBN 978-82-7763-326-8) 82 s. Rapport - Institutt for samfunnsforskning(2010:006)
ISF Untitled