Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-24 av 24

2019
1 Asland, John; Fredwall, Katrine Kjærheim.
Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte. Seminar i familie- og arverett; 2019-02-13
UiO Untitled
 
2 Fredwall, Katrine Kjærheim.
Familieformuerettens korreksjonsmekanismer. Sider ved reglene om indirekte erverv av eiendomsrett, deling og vederlag i ekteskap og samboerskap blant annet vurdert i lys av menneskeretter og empiriske funn. OSLO: Universitetet i Oslo 2019 648 s.
UiO Untitled
 
3 Fredwall, Katrine Kjærheim.
Menneskeretter som skranke og tolkingsfaktor på (familie-) formuerettens område. Noen reell betydning?. Seminar; 2019-08-29 - 2019-08-29
UiO Untitled
 
4 Fredwall, Katrine Kjærheim.
Rettslig empirisk forskning som bidrag til vurdering av reelle hensyn. Seminar; 2019-08-29 - 2019-08-29
UiO Untitled
 
5 Fredwall, Katrine Kjærheim.
Å skjevdele alt? En mulighet i de særegne oppgjørene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2019
UiO Untitled
 
2018
6 Fredwall, Katrine Kjærheim.
FNs kvinnekonvensjon og retten til samboervederlag. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2018 ;Volum 16.(1) s. 50-66
UiO Untitled
 
2017
7 Fredwall, Katrine.
And they lived happily ever after?. SLSA Annual Conference 2017, Themes and streams.; 2017-04-05
UiO Untitled
 
8 Fredwall, Katrine.
Arv: Nytt krav om kunnskap sikrer samboere ved lovvalg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(1) s. 91-95
UiO Untitled
 
9 Fredwall, Katrine.
Barnekonvensjonen art. 3 og deling av formue. Nordisk nettverk av barnerettsforskere. Oppstartsseminar; 2017-11-22 - 2017-11-24
UiO Untitled
 
10 Fredwall, Katrine.
HR-2016-2591.Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven § 22. Familie- og arverettsseminar. Institutt for privatrett, UIO; 2017-03-01
UiO Untitled
 
11 Fredwall, Katrine.
Hvordan lever vi og hvordan deler vi. Nordisk perspektiv.. Nordisk ekspertgruppemøte; 2017-11-28 - 2017-11-28
UiO Untitled
 
12 Fredwall, Katrine.
Høyesterettsdom av 20. desember 2016. Adgangen til fratakelse av rettslig handleevne - fullt ut eller delvis (HR-2016-2591-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 ;Volum 19.(1) s. 22-23
UiO Untitled
 
13 Fredwall, Katrine.
Paret i et personlig og økonomisk interessefellesskap. Bergen 9/2-17. SAMLIV, ØKONOMISK FELLESSKAP OG FRIHET - Felles forskergruppeseminar; 2017-02-09 - 2017-02-09
UiO Untitled
 
14 Fredwall, Katrine.
The winner takes it all. ISFL World Conference 2017. Family law and family realities; 2017-07-25 - 2017-07-25
UiO Untitled
 
15 Fredwall, Katrine.
Tone Linn Wærstad: Protecting Muslim Minority Women’s Human Rights at Divorce. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2017 ;Volum 15.(3) s. 257-259
UiO Untitled
 
16 Fredwall, Katrine.
Vederlag. Advokatenes fagdager. Konferanse; 2017-06-02 - 2017-06-02
UiO Untitled
 
17 Fredwall, Katrine.
Vederlag. Sandefjordkurset i familie- og arverett. Sandefjordkurset i familie- og arverett; 2017-10-19 - 2017-10-20
UiO Untitled
 
18 Fredwall, Katrine.
Vigselsretten overføres fra tingrettene til kommunene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 ;Volum 19.(03) s. 8-8
UiO Untitled
 
19 Fredwall, Katrine Kjærheim.
Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen: Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A med kommentarer.. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 ;Volum 19.(2) s. 27-28
UiO Untitled
 
20 Fredwall, Katrine Kjærheim.
Grensen mellom personlige og økonomiske forhold (HR-2017-275-A). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret 2017 ;Volum 19.(2) s. 26-27
UiO Untitled
 
2016
21 Fredwall, Katrine.
Cohabitation - a concealing label. ISFL. North American Regional Conference; 2016-05-22 - 2016-05-24
UiO Untitled
 
22 Fredwall, Katrine.
Jus og realitet i samboerforhold. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 ;Volum 14.(4) s. 305-332
UiO Untitled
 
2015
23 Fredwall, Katrine.
Avvikling av statens arverett til fordel for frivillig virksomhet rettet mot barn og unge. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 ;Volum 13.(4) s. 294-303
UiO Untitled
 
24 Fredwall, Katrine.
Ny lov om forsvunne personer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 ;Volum 13.(3) s. 220-231
UiO Untitled