Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 51 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Borgen, Solveig Topstad; Hermansen, Are Skeie.
Tough Choices? Educational Careers and Post-secondary Horizontal Stratification among Children of Positively Selected Immigrants. ISA RC28 Spring Meeting 2021; 2021-06-02
UiO Untitled
 
2020
2 Drange, Ida; Helland, Håvard; Hermansen, Are Skeie.
Occupational licensing, unionization, and workplace variation in pay inequalities between immigrants and natives. COIN/Young CAS workshop; 2020-01-17 - 2020-01-17
OSLOMET UiO Untitled
 
3 Hermansen, Are Skeie.
Consequences of immigrant concentration in schools for adolescent crime. Department of Sociology Hilary Term Seminars, University of Oxford; 2020-03-09 - 2020-03-09
UiO Untitled
 
4 Hermansen, Are Skeie.
Ethnic Enclaves, Education, and Crime Among Immigrant Youth. : SocArXiv 2020 49 s.
UiO Untitled
 
5 Hermansen, Are Skeie.
Hva hjelper det å klappe for de lavtlønte?. morgenbladet.no 2020
UiO Untitled
 
6 Hermansen, Are Skeie.
Lønnsforskjeller mellom bedrifter forklarer økt ulikhet i Norge. Forskning.no 2020
UiO Untitled
 
7 Hermansen, Are Skeie.
«Norsk innvandringsforskning […] må kunne sies å være i puberteten». Tidsskrift for samfunnsforskning 2020 ;Volum 61.(1) s. 53-62
UiO Untitled
 
8 Hermansen, Are Skeie.
Oj sann! Spiller ikke nabolaget noen rolle likevel?. Oj sann! Spiller ikke nabolaget noen rolle likevel?; 2020-10-06 - 2020-10-06
UiO Untitled
 
9 Hermansen, Are Skeie; Borgen, Nicolai Topstad; Mastekaasa, Arne.
Long-term trends in adult socio-economic resemblance between former schoolmates and neighbouring children. European Sociological Review 2020
UiO Untitled
 
10 Hermansen, Are Skeie; Hundebo, Pål Oskar; Birkelund, Gunn Elisabeth.
Towards Spatial Assimilation? Contextual Mobility and Neighborhood Attainment Among Norwegian Immigrant Descendants. : SocArXiv 2020 49 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Hermansen, Are Skeie; Tomaskovic-Devey, Donald; Rainey, Anthony; Avent-Holt, Dustin; Bandelj, Nina; Boza, Istvan; Cort, David; Godechot, Olivier; Hajdu, Gergely; Hällsten, Martin; Henriksen, Lasse Folke; Hou, Feng; Jung, Jiwook; Kanjuo-Mrcela, Aleksandra; King, Joe; Kodama, Naomi; Kristal, Tali; Krizkova, Alena; Lippenyi, Zoltan; Melzer, Silvia Maja; Mun, Eunmi; Penner, Andrew; Petersen, Trond; Poje, Andreja; Safi, Mirna; Thaning, Max; Tufail, Zaibu.
Rising between-workplace inequalities in high-income countries. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2020
UiO Untitled
 
2019
12 Hermansen, Are Skeie.
Sosial mobilitet og inkludering i arbeidslivet blant innvandrere og etterkommere. Sosial mobilitet og inkludering i arbeidslivet blant innvandrere og etterkommere; 2019-11-21 - 2019-11-21
UiO Untitled
 
13 Hermansen, Are Skeie.
Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities. Culture, Society, & Behavior Lab, Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norway; 2019-11-13 - 2019-11-13
UiO Untitled
 
14 Hermansen, Are Skeie.
Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities. - Invited seminar presentation in Ministry of Finance, Oslo, Norway. March 11, 2019; 2019-03-11 - 2019-03-11
UiO Untitled
 
15 Hermansen, Are Skeie.
Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities. - Conference presentation at Annual Meeting of the Population Association of America 2019 in Austin, Texas; April 13, 2019; 2019-04-13 - 2019-04-13
UiO Untitled
 
16 Hermansen, Are Skeie.
Towards spatial assimilation? Intergenerational contextual mobility within Norwegian immigrant minorities. - Invited seminar presentation at Norwegian Institute for Social Research, Oslo, Norway; October 24, 2019; 2019-10-24 - 2019-10-24
UiO Untitled
 
17 Reisel, Liza; Hermansen, Are Skeie; Kindt, Marianne Takvam.
Norway: Ethnic (In)equality in a Social Democratic Welfare State. I: The Palgrave Handbook of Race and Ethnic Inequalities in Education. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-94723-5. s. 843-884
FAFO ISF UiO Untitled
 
2018
18 Hermansen, Are Skeie.
Derfor lykkes noen innvandrergrupper. Minerva (minervanett.no) [Avis] 2018-05-28
UiO Untitled
 
19 Hermansen, Are Skeie.
Stadig flytting hindrer integrering. Vårt Land [Avis] 2018-01-08
UiO Untitled
 
20 Lyngstad, Torkild Hovde; Rogne, Adrian Farner; Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie; Skardhamar, Torbjørn.
Ethnic Neighborhood Segregation and Residential Mobility Dynamics: Evidence from Norwegian administrative registers 1993-2013. Demography Seminar Series; 2018-11-05 - 2018-11-05
UiO Untitled
 
2017
21 Hermansen, Are Skeie.
"- Norskfødte med innvandrerbakgrunn overrepresentert i høyere utdanning", Nyhetsmorgen, NRK P2. NRK P2 [Radio] 2017-10-24
UiO Untitled
 
22 Hermansen, Are Skeie.
Age at arrival and life chances among childhood immigrants. Demography 2017 ;Volum 54.(1) s. 201-229
UiO Untitled
 
23 Hermansen, Are Skeie.
Et egalitært og velferdsstatlig integreringsparadoks? Om sosioøkonomisk integrering blant innvandrere og deres etterkommere i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ;Volum 1.(1) s. 15-34
UiO Untitled
 
2016
24 Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie.
Høy innvandrerandel på skolen gir ikke dårligere karakterer. NRK [Radio] 2016-11-29
UiO Untitled
 
25 Hermansen, Are Skeie.
Barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. I: Det norske samfunn, bind 1.. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205490208. s. 155-178
UiO Untitled
 
26 Hermansen, Are Skeie.
Innvandrerbarna gjør en klassereise. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO [Internett] 2016-10-15
UiO Untitled
 
27 Hermansen, Are Skeie.
Innvandrerbarnas klassereise. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016 s. 22-22
UiO Untitled
 
28 Hermansen, Are Skeie.
Moving up or falling behind? Intergenerational socioeconomic transmission among children of immigrants in Norway. European Sociological Review 2016 ;Volum 32.(5) s. 675-689
UiO Untitled
 
2015
29 Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie.
– Norske elever gjør det like bra på skoler med mange innvandrere. Nettavisen [Avis] 2015-10-15
UiO Untitled
 
30 Hermansen, Are Skeie.
Coming of age, getting ahead? Assessing socioeconomic assimilation among children of immigrants in Norway. Oslo: Faculty of Social Sciences, University of Oslo 2015 196 s.
UiO Untitled
 
31 Hermansen, Are Skeie.
Gjør det like bra med mange innvandrerbarn i klassen. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO [Internett] 2015-10-12
UiO Untitled
 
32 Hermansen, Are Skeie; Birkelund, Gunn Elisabeth.
The impact of immigrant classmates on educational outcomes. Social Forces 2015 ;Volum 94.(2) s. 615-646
UiO Untitled
 
2013
33 Hermansen, Are Skeie.
Occupational Attainment Among Children of Immigrants in Norway: Bottlenecks into Employment––Equal Access to Advantaged Positions?. European Sociological Review 2013 ;Volum 29.(3) s. 517-534
UiO Untitled
 
34 Lillehagen, Mats.
Yrkesprestisje og opprykk. En studie av norskfødte etterkommere av innvandrere mellom 2003-2010 . : Universitetet i Oslo 2013 152 s.
UiO Untitled
 
35 Mohn, Ferdinand A; Hermansen, Are Skeie.
Kan vi forbedre våre årsaksslutninger ved å tegne grafer? En innføring i den kontrafaktiske modellen og kausale grafer (DAGs). Sosiologi i dag 2013 ;Volum 43.(3) s. 9-38
UiO Untitled
 
2012
36 Hermansen, Are Skeie.
Immigrant Children's Age at Arrival, Skill Formation and Life Chances in Adulthood. SUNSTRAT annual workshop; 2012-12-12 - 2012-12-12
UiO Untitled
 
37 Hermansen, Are Skeie.
Immigrant Classmates, School Segregation and Educational Outcomes: Panel Evidence fra Norwegian Administrative Data. Norsk sosiologiforenings Vinterseminar; 2012-01-20 - 2012-01-21
UiO Untitled
 
2011
38 Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie; Evensen, Øystein.
Skolesegregering – et problem?. Idé Festivalen 2011; 2011-06-18
UiO Untitled
 
39 Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie; Evensen, Øystein.
Skolesegregering – et problem?. OXLO-Konferansen 2011; 2011-09-20
UiO Untitled
 
40 Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie; Evensen, Øystein.
Skolesegregering – et problem?. Kveldsforum om “Den delte skolen?”; 2011-10-21
UiO Untitled
 
41 Hermansen, Are Skeie.
Immigrant Classmates, School Segregation and Educational Outcomes: Panel Evidence from Norwegian Administrative Data. ECSR 20th Anniversary Conference; 2011-12-14 - 2011-12-17
UiO Untitled
 
42 Hermansen, Are Skeie; Birkelund, Gunn Elisabeth.
Ethnic School Segregation and Educational Achievement: Evidence from Comprehensive Lower Secondary Schools in Norway. Opportunity, Meritocracy, and Changing Patterns of Social Inequality; 2011-08-09 - 2011-08-12
UiO Untitled
 
2010
43 Birkelund, Gunn Elisabeth; Hermansen, Are Skeie; Evensen, Øystein.
Skolesegregering – et problem? Elevsammensetning, frafall og karakterer i Oslo-skolen. Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo 2010 98 s.
UiO Untitled
 
44 Gunn Elisabeth, Birkelund; Hermansen, Are Skeie; Øystein, Evensen.
Segregering i Oslo-skolen? Betydningen av andel elever med minoritetsbakgrunn i grunnskoler og videregående skoler for elevenes skolepresasjoner og frafall. Universitetet i Oslo 2010 98 s.
UiO Untitled
 
45 Hermansen, Are Skeie.
Innvandrernes etterkommere gjør det godt i arbeidslivet. Oslospeilet 2010 (3) s. 22-29
UiO Untitled
 
46 Hermansen, Are Skeie.
Integreringen går bedre enn du tror!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010
UiO Untitled
 
47 Hermansen, Are Skeie.
Mot en ny norsk middelklasse. Dagbladet 2010
UiO Untitled
 
48 Hermansen, Are Skeie.
Occupational Attainment among Children of Immigrants in Norway: Bottlenecks into Employment—Equal Access to Advantaged Positions. SUNSTRAT Workshop (SIMSAM/SOFI); 2010-12-14 - 2010-12-15
UiO Untitled
 
49 Hermansen, Are Skeie.
Unmaking the Vertical Mosaic? Occupational Class Attainment and Access to Employment among Second-Generation Immigrants in Norway. RC28 konferanse; 2010-05-09 - 2010-05-11
UiO Untitled
 
2009
50 Hermansen, Are Skeie.
Unmaking the Vertical Mosaic? Occupational Class Attainment among Second-Generation Immigrants in Norway. Universitetet i Oslo 2009 148 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste