Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 56 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Høeg Remberg, Heidi.
Magic in Movements! The art of teaching creative dance through the cultural schoolbag. I: Dancing Across Borders Perspectives on Dance, Young People and Change. Routledge 2020 ISBN 9781003008569. s. 179-182
HIOF Untitled
 
2 Karlsen, Kristine Høeg; Skregelid, Lisbet; Holdhus, Kari Mette.
Styrking av praktisk og estetisk innhold i skolen: Velment, men uforpliktende strategi. Utdanningsnytt.no 2020 (1)
HVL HIOF UIA Untitled
 
2019
3 Berggren, Stein Arnold; Næsje, Ragnhild Louise; Ludvigsen, Ar; Karlsen, Kristine Høeg.
Fantasy meets math. Invitert foredragsholder til “kick-off” på antologien “Teaching through Stories Renewing the Scottish storyline Approach in Teacher and Higher Education” (Waxmann publishing house).; 2019-01-18 - 2019-01-18
HIOF Untitled
 
4 Karlsen, Kristine Høeg.
Akkurat som det går opp et lys for dem!: Å skape glede, engasjement og utforskertrang gjennom gode tilbakemeldinger sett fra lærerutdannerens ståsted. I: Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215029979. s. 281-298
HIOF Untitled
 
5 Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne.
Antologiens overordnede tema og innhold. I: Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215029979.
HIOF Untitled
 
6 Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne.
Kunstpedagogiske møter i lærerutdanningen: – en studie av lærerstudenters oppfatning av dansekunstprosjektet KROM på tvers i grunnskolelærerutdanningen. I: Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215029979. s. 123-142
HIOF Untitled
 
7 Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne.
Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215029979)
HIOF Untitled
 
8 Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Hafnor, Johannes; Myhre, Camilla Merete.
The Art of Teaching Creative Dance through the Cultural Schoolbag. Arts in Education; 2019-08-28 - 2019-09-30
HIOF Untitled
 
9 Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Lockhart-Pedersen, Virginia.
Hva slags lærer vil du bli’a? Grunnskolelærer-studenters opplevelse med Storyline som metode i lærerutdanningen. I: Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215029979. s. 45-75
HIOF Untitled
 
10 Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Nesse, Carolline Wahlström; Myhre, Camilla Merete; Hafnor, Johannes.
The Cultural Schoolbag in Teacher Education: A theoretical framework on how to integrate artistic activities provided by DKS in the teacher’s pedagogical practice. The Nordic Forum for Dance Research (NOFOD); 2019-06-12 - 2019-06-15
HIOF Untitled
 
11 Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia.
Storyline: Hvorfor Storyline i fremmedspråklæring?. Invitert foredragsholder til "Språkfika" arrangert av Senteret har navnet Ecology for Language Learning (EcoLL); 2019-04-24 - 2019-04-24
HIOF Untitled
 
12 Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Halstvedt, Camilla Blikstad.
Hvordan lykkes med Storyline som en tverrfaglig og kreativ undervisningsmetode. Invitert foredragsholder på Studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer; 2019-05-23 - 2019-05-23
HIOF Untitled
 
13 Ludvigsen, Ar; Motzfeldt, Gitte Cecilie; Pilskog, Hanne Eik; Karlsen, Kristine Høeg; Rasmussen, Adrian Kristinsønn.
Storyline - en tverrfaglig og utforskende undervisning om bærekraftig utvikling. Forsker til lunsj; 2019-10-22
HIOF Untitled
 
14 Motzfeldt, Gitte Cecilie; Karlsen, Kristine Høeg; Pilskog, Hanne Eik; Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Halstvedt, Camilla Blikstad.
Storyline i MAGLU 5-10, tverrfaglig undervisning og forskning:"An exploration of the ‘mimetic’ aspects of Storyline used as a cross-curricular and creative approach to teaching and learning in Teacher Education". Utdanning for bærekraftig utvikling; 2019-12-06 - 2019-12-06
HIOF Untitled
 
15 Motzfeldt, Gitte Cecilie; Karlsen, Kristine Høeg; Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Pilskog, Hanne Eik; Ludvigsen, Ar.
Storyline - tverrfaglig og utforskende undervisning om bærekraftig utvikling. Forsker til lunsj; 2019-10-22
HIOF Untitled
 
16 Næsje, Ragnhild Louise; Remberg Høeg, Heidi; Karlsen, Kristine Høeg.
Inn i fortellingen, ut i det kreative – En kvalitativ studie av læreres tilbakemeldingspraksis i kreativ skriving i begynneropplæringen i norsk. Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy; 2019-05-07 - 2019-05-09
HIOF USN Untitled
 
17 Pilskog, Hanne Eik; Karlsen, Kristine Høeg; Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Halstvedt, Camilla Blikstad; Motzfeldt, Gitte Cecilie.
Et bærekraftig elvedelta: Storyline som metode i lærerutdanningen?. Hellseminaret 2019; 2019-11-13 - 2019-11-14
HIOF Untitled
 
18 Rustad, Hilde; Langnes, Tonje Fjogstad; Karlsen, Kristine Høeg; Ørbæk, Trine; Fretland, Reidun Nerhus.
Dans og kroppsøvingsutdanninger – hva gjøres hvor og hvordan?. Kroppsøvingskonferansen2019; 2019-06-06 - 2019-06-07
HVL OSLOMET HIOF NIH Untitled
 
2018
19 Karlsen, Kristine Høeg.
Status samarbeid mellom DKS og lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Faglig råd for Den kulturelle skolesekken; 2018-03-12 - 2018-03-12
HIOF Untitled
 
20 Karlsen, Kristine Høeg; Berggren, Stein Arnold; Ludvigsen, Ali Reza; Næsje, Ragnhild Louise; Høeg, Ellen.
Teaching early learning in mathematics—qualitative study on student teachers’ experiences with the Storyline approach. Nordic educational research association Congress (NERA); 2018-03-08 - 2018-03-10
HIOF Untitled
 
21 Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne.
“…but, it’s really grown on me, Storyline, as practical as it has been’: A critical inquiry of student teachers’ experiences of The Scottish Storyline Approach in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2018 ;Volum 77. s. 150-159
HIOF Untitled
 
22 Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Høeg, Ellen.
Facilitating creative and cross-curriculum learning in teacher education through The Storyline Approach. Nordic educational research association Congress (NERA); 2018-03-08 - 2018-03-10
HIOF Untitled
 
23 Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Høeg, Ellen.
Teachers-in-team: Promoting innovation and creativity through The Storyline Approach in Norwegian Teacher Education. The international Storyline Conference; 2018-06-29 - 2018-07-01
HIOF UIS Untitled
 
24 Sørmo, Dag; Jensen, Roald; Hoff-Jenssen, Reidun; Karlsen, Kristine Høeg.
Teachers' professional knowledge. A critical analysis of newly qualified teachers' experiences, knowledge and roles - do they matter: for whom and for what?. I: Leading and Managing for Development. Krakow: Jagiellonian University Institute of Public Affairs 2018 ISBN 9788365688231.
HIOF Untitled
 
2017
25 Karlsen, Kristine Høeg.
DKS inn i lærerutdanningen: Lærerens rolle i møte med profesjonell kunst. Kreativ Arena; 2017-09-13 - 2017-09-13
HIOF Untitled
 
26 Karlsen, Kristine Høeg.
«Hot air or useful comments»: En intervjustudie av bachelorstudenters opplevelser av oppgavefaglig veiledning. I: Veiledning og oppdagelse. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205488281. s. 67-91
HIOF Untitled
 
27 Karlsen, Kristine Høeg.
Presentasjon av bokkapittel i antologien "Veiledning og oppdagelse". Hot air or useful comments – En intervjustudie av bachelorstudenters opplevelser av oppgavefaglig veiledning; 2017-05-09 - 2017-05-09
HIOF Untitled
 
28 Karlsen, Kristine Høeg.
The value of oral feedback in the context of capstone projects in design education. Design and Technology Education: An International Journal 2017 ;Volum 22.(3) s. 9-32
HIOF Untitled
 
29 Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne.
"Storyline i grunnskolelærerutdanningen: læring gjennom rollespill og fantasi". Faglig innlegg på personalseminar for avdeling for lærerutdanning; 2017-01-05 - 2017-01-06
HIOF Untitled
 
30 Karlsen, Kristine Høeg; Husebye, Birgitte Nordahl; Ørbæk, Trine; Jacobsen, Kjersti Berggraf.
Dans & selvoppfatning: 50 kroppsøvingslærere om dansens bidrag til et allsidig og helhetlig kroppsøvingsfag. Kroppsøvingskonferansen 2017: "Undervisning og læring i kroppsøving – formål, praksiser og perspektiver" v/ Norges Idrettshøgskole; 2017-06-08 - 2017-06-09
HIOF Untitled
 
31 Karlsen, Kristine Høeg; Nohr, Magnus; Rasmussen, Adrian Kristinsønn.
Fleksibilitet i utdanningen – utprøving av nettbasert peer review i et tverrfaglig prosjekt ved avdeling for lærerutdanning. «FREMTIDENS UTDANNING VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD». Fagseminar med posterpresentasjon i regi av PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter); 2017-06-09 - 2017-06-09
HIOF Untitled
 
32 Sørmo, Dag; Jensen, Roald; Karlsen, Kristine Høeg; Hoff-Jenssen, Reidun.
Teachers' professional knowledge. A critical analysis of newly qualified teachers' experiences, knowledge and roles - do they matter: for whom and for what?. ENIRDELM 2017; 2017-09-14 - 2017-09-16
HIOF Untitled
 
2016
33 Husebye, Birgitte Nordahl; Karlsen, Kristine Høeg.
«Oj, skal vi gjøre dette i dag?»: Lærerstudenter og lærerutdanneres meningsdanning i en workshop i dans som praktisk-estetisk fag. Nordic Journal of Dance: practice, education and research 2016 ;Volum 7.(1) s. 28-41
HIOF Untitled
 
34 Karlsen, Kristine Høeg.
Feedback under lupen: Utvikling og utprøving av en modell til bruk i forskning på feedback i høyere utdanning. : Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2016
HIOF Untitled
 
35 Karlsen, Kristine Høeg.
Veiledningssamtaler i høyere utdanning: Utprøving av en modell til bruk i forskning på tilbakemeldinger. Acta Didactica Norge 2016 ;Volum 10.(3) Suppl. Art. 13 s. 23-
HIOF Untitled
 
2015
36 Karlsen, Kristine Høeg.
Conceptualising a Model of Feedback in Higher Education. Nordic Studies in Education 2015 ;Volum 35.(2) s. 148-164
HIOF Untitled
 
37 Karlsen, Kristine Høeg; Campos, Corinne Lyche.
Embodied Dance Knowledge - four perspectives (editorial). Nordic Journal of Dance – practice, education and research 2015 ;Volum 6.(1) s. 3-5
HIOF Untitled
 
38 Torhaug, Nina; Husebye, Birgitte Nordahl; Karlsen, Kristine Høeg.
Det estetiske som døråpner i det flerkulturelle klasserommet. Flerkulturell Kompetanseheving; 2015-04-25 - 2015-04-25
HIOF Untitled
 
2014
39 Karlsen, Kristine Høeg.
Feedback i dans - et kvalitativt studium av mål og kriterier nyttig i danseundervisning i skolens grunnopplæring i kroppsøving og musikk. Nordic Journal of Dance: practice, education and research 2014 ;Volum 5.(1) s. 36-49
HIOF Untitled
 
2013
40 Karlsen, Kristine Høeg; Pettersen, Roar Charles; Ihlebæk, Hanna Marie; Ese, Jo.
Hot air or useful comments? An inquiry into undergraduate students’ perception of feedback – in light of the Norwegian Quality Reform. Nordic educational research association (NERA) Congress; 2013-03-06 - 2013-03-09
HIOF UNIS Untitled
 
41 Pettersen, Roar; Karlsen, Kristine Høeg.
Studenters erfaringer med tilbakemeldinger (feedback). Norsk versjon av Assessment Experience Questionnaire (FOU-notat). Høgskolen i Østfold: Høgskolen i Østfold/ PULS 2013 18 s.
HIOF Untitled
 
2012
42 Karlsen, Kristine Høeg.
Development of a grounded model of types of feedback in higher education. Nordic educational research association (NERA) Congress; 2012-03-08 - 2012-03-10
HIOF Untitled
 
43 Karlsen, Kristine Høeg.
Feedback i høyere utdanning – typer av feedback og studenters opplevelse av nytten. Invitert foredragsolder; 2012-10-09 - 2012-10-09
HIOF Untitled
 
44 Karlsen, Kristine Høeg.
Når skapende dans i norsk grunnskole skal vurderes trenger vi noen fagrelaterte vurderingskriterier!. Kroppsøving: Status og utfordringer; 2012-06-14 - 2012-06-15
HIOF Untitled
 
45 Karlsen, Kristine Høeg.
The value of oral feedback: An inquiry into undergraduate student's perception of oral teacher feedback. British educational reserach association, BERA; 2012-09-04 - 2012-09-06
HIOF Untitled
 
46 Karlsen, Kristine Høeg; Karlsen, Joakim.
Feedback matters when students are considering what type of learning activities to engage in - Exploring the relationship between feedback-types and students learning activities in higher education. European Association for Reserach on Learning and Instruction, EARLI; 2012-08-28 - 2012-08-31
HIOF Untitled
 
47 Karlsen, Kristine Høeg; Karlsen, Joakim.
Students use of feedback in relation to learning objectives and feedback types. Nordic educational research association (NERA) Congress; 2012-03-08 - 2012-03-10
HIOF Untitled
 
48 Karlsen, Kristine Høeg; Thorshaug, Cathrine Bull.
Kreativ dans og vurdering i grunnskolen. Invitert foredragsolder; 2012-04-16 - 2012-04-16
HIOF Untitled
 
49 Karlsen, Kristine Høeg; Thorshaug, Cathrine Bull.
Kreativ dans og vurdering i grunnskolen. Invitert foredragsolder; 2012-04-18 - 2012-04-18
HIOF Untitled
 
2011
50 Karlsen, Kristine Høeg.
A systematisation of types of feedback;Similarity and diversity; how can types of feedback, developed and used in empirical studies in the field of higher education, be typified?. Society for Research into Higher Education. Annual Research Conference 2011, 7 - 9 December 2011; 2011-12-07 - 2011-12-09
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste