Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 77 << Forrige 1 2    Neste >>

2017
1 Knutsen, Unni.
Konkurransen om metadata. Bob : Bok og bibliotek 2017 ;Volum 83.(1) s. 50-51
UiO Untitled
 
2 Knutsen, Unni.
Mapping to Dewey. EDUG 2017 Meeting; 2017-06-27 - 2017-06-28
UiO Untitled
 
3 Knutsen, Unni.
Rapport fra den internasjonale grasrota. Bob : Bok og bibliotek 2017 ;Volum 83.(5) Suppl. NBFs bilag s. 3-5
UiO Untitled
 
4 Knutsen, Unni; Refsland, Irene.
Metadata in Alma Community Zone. IGeLU 2017 Conference; 2017-09-11 - 2017-09-13
UiO Untitled
 
5 Knutsen, Unni; Rype, Ingebjørg.
Sharing classification data: cooperation across boundaries and libraries. EDUG 2017 Meeting; 2017-06-27 - 2017-06-28
UiO Untitled
 
6 Knutsen, Unni; Rype, Ingebjørg; Munthe, Anette.
Norsk WebDewey og samarbeid om klassifikasjon. BIBSYS-konferansen; 2017-03-14 - 2017-03-15
UiO Untitled
 
7 Knutsen, Unni; Sørlie, Marit; Sundby, Ove.
Metadatakvalitet på e-bøker i Alma Community Zone. Oslo: Universitetet i Oslo, Biblioteket 2017 21 s.
UiO Untitled
 
2016
8 Bjerkholt, Hilde Kvein; Knutsen, Unni; Konestabo, Heidi Sjursen.
Er økt gjenbruk av klassifikasjonsdata mulig? Dewey klassifiseringspraksis ved HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket ved UBO. Oslo: Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo 2016 44 s.
UiO Untitled
 
9 Knutsen, Unni.
Amerikansk bibliotekteknikk. Et kulelyn i biblioteket - Haakon Nyhuus i 150 år; 2016-11-29 - 2016-11-29
UiO Untitled
 
10 Knutsen, Unni.
Metadata i Community Zone. BIBSYS-konferansen; 2016-03-15 - 2016-03-16
UiO Untitled
 
11 Knutsen, Unni.
Principles underlying the EDUG recommendations for mapping involving Dewey. IFLA World Library and Information Congress; 2016-08-13 - 2016-08-19
UiO Untitled
 
12 Knutsen, Unni; Heggø, Dan Michael Olsen.
Mapping to WebDewey : knowledge organization in a rough terrain. EDUG Annual Meeting - Symposium; 2016-04-25 - 2016-04-26
UiO Untitled
 
2015
13 Knutsen, Unni.
Deweysystemet i Norge: noen sveip gjennom en mangfoldig historie. Lansering av norsk WebDewey; 2015-09-18 - 2015-09-18
UiO Untitled
 
14 Knutsen, Unni.
Framtidens biblioteksystemer. Temadag; 2015-11-13 - 2015-11-13
UiO Untitled
 
15 Knutsen, Unni; Conradi, Elise.
Dewey fra menneske til maskin og fra maskin til menneske. Kunnskapsorganisasjonsdagene 2015; 2015-06-01 - 2015-06-02
UiO Untitled
 
16 Knutsen, Unni; Falck, Ketil.
Metadata i Alma – hvordan blir vår nye registreringshverdag?. BIBSYS-konferansen 2015; 2015-03-10 - 2015-03-11
UiB UiO Untitled
 
17 Knutsen, Unni; Seland, Grete; Heggø, Dan Michael Olsen; Gulbrandsen, Are Dag.
På vei mot en generell norsk tesaurus? : delprosjekt Metodikk for mapping av Humord mot WebDewey : Rapport. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo 2015 31 s.
UiO Untitled
 
18 Ohren, Oddrun; Heggø, Dan Michael Olsen; Hougaard, Berit Sonja; Johnsen, Lars; Knutsen, Unni; Kuldvere, Lembi Viola; Lundetræ, Vibeke Stockinger; Lundevall, Mari; Rydland, Kirsten; Rype, Ingebjørg; Tjelta, Torstein.
En norsk generell tesaurus?. Oslo: Nasjonalbiblioteket 2015 102 s.
UiO Untitled
 
2014
19 Knutsen, Unni.
Litteraturhenvisninger etter APA, 6. utgave. Høgskolen i Oslo 2014
OSLOMET Untitled
 
20 Knutsen, Unni; Gulbrandsen, Are Dag.
På randen av mapping. Skriftserien Bibliotheca Nova 2014 (4) s. 36-46
UiO Untitled
 
2013
21 Knutsen, Unni.
Prøveklassifikasjon etter norsk webDewey. Oppfølgingsseminar - norsk WebDewey; 2013-12-06 - 2013-12-06
UiO Untitled
 
22 Knutsen, Unni.
Resource Description and Access (RDA). Den norske katalogkomite; 2013-02-27 - 2013-02-27
UiO Untitled
 
23 Knutsen, Unni.
Who needs Dewey? A Norwegian perspective [key note presentation]. Building the future of DDC: Translations, technology and transition 2003-2013; 2013-04-11 - 2013-04-11
UiO Untitled
 
24 Knutsen, Unni.
0-9 med Dewey. Oppstartsseminar - norsk webDewey; 2013-10-04 - 2013-10-04
UiO Untitled
 
2012
25 Knutsen, Unni.
Endringsledelse. Bibliotekdagene i Buskerud; 2012-06-06
HIOA Untitled
 
26 Knutsen, Unni.
Endringsledelse. Kurs; 2012-09-20 - 2012-09-21
OSLOMET Untitled
 
27 Knutsen, Unni.
Mapping til Dewey - møteledelse og oppsummering av resultater. Seminar om mapping til Dewey; 2012-06-11 - 2012-06-11
HIOA Untitled
 
28 Knutsen, Unni.
«Nån jävla ordning ska det va’» : små folkebibliotek om Dewey. Det 73. norske bibliotekmøte; 2012-03-21 - 2012-03-23
OSLOMET Untitled
 
29 Knutsen, Unni.
Who needs Dewey? A Norwegian perspective : keynote. Building the future of DDC: Translations, technology and transition 2003-2013; 2012-04-11 - 2012-04-11
HIOA Untitled
 
30 Knutsen, Unni.
Årets bibliotekprosjekt 2011. Bob : Bok og bibliotek 2012 ;Volum 79.(1) s. 20-26
OSLOMET Untitled
 
31 Knutsen, Unni; Rype, Ingebjørg.
Bruk av Dewey i norske bibliotek. Bob : Bok og bibliotek 2012 ;Volum 79.(4) s. 36-37
OSLOMET Untitled
 
2011
32 Dahl, Tor Arne; Knutsen, Unni.
Nytt BIBSYS, akterutseilte folkebibliotek?. Bob : Bok og bibliotek 2011 ;Volum 78.(5) s. 44-46
OSLOMET Untitled
 
33 Dahl, Tor Arne; Knutsen, Unni; Tallerås, Kim.
Mellom tradisjonen og weben: katalogisering, metadata og bibliotekarutdanning. I: Krysspeilinger: Perspektiver på bibliotek- og informasjonsvitenskap. ABM-media AS 2011 ISBN 9788299793254. s. 141-163
HIOA Untitled
 
34 Knutsen, Unni.
Fornyelse i bibliotekkatalogens dyp. Bibliotekforum 2011 ;Volum 36.(6) s. 32-33
HIOA Untitled
 
35 Knutsen, Unni.
Prinsipper for åpne, bibliografiske data. Bob : Bok og bibliotek 2011 (6) s. 26-27
OSLOMET Untitled
 
36 Knutsen, Unni.
RDA - en praktisk innføring. Kunnskapsorganisasjonsdagene 2011; 2011-01-27 - 2011-01-28
HIOA Untitled
 
37 Knutsen, Unni; Tallerås, Kim.
Ikke helt konge : svar til Kari Frodesens artikkel Konge for en dag. Bibliotekaren (Oslo) 2011 (9) s. 28-29
OSLOMET Untitled
 
38 Møyner, Elisabeth; Markeset, Gro; Herning, Hilde; Knutsen, Unni.
Forskningsbasert undervisning. I: HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling. Høgskolen i Oslo og Akershus 2011 ISBN 9788257947583. s. 111-114
HIOA Untitled
 
2010
39 Knutsen, Unni.
... men graset er grønt for æille. BIBSYS-NYTT 2010 (1) s. -
HIOA Untitled
 
40 Knutsen, Unni.
Fragmentering eller fellesløsning?. 72. norske bibliotekmøte; 2010-03-16 - 2010-03-19
OSLOMET Untitled
 
41 Knutsen, Unni.
Fragmentering eller fellesløsning? : organisering av norsk bibliografisk produksjon. Värmland-seminarium; 2010-04-27 - 2010-04-28
HIOA Untitled
 
42 Knutsen, Unni.
Fragmentering eller samverkan. Nationell katalog i strategiskt perspektiv; 2010-10-05 - 2010-10-05
OSLOMET Untitled
 
43 Knutsen, Unni.
Mens vi venter på RDA. Kunnskapsorganisasjonsdagene 2010; 2010-01-28 - 2010-01-29
OSLOMET Untitled
 
44 Knutsen, Unni; Massey, David; Tallerås, Kim.
Frigjør data - Hvad fanden nøler I efter?. Bob : Bok og bibliotek 2010 ;Volum 77.(3) s. 60-62
OSLOMET Untitled
 
2009
45 Knutsen, Unni.
Fragmentering eller fellesløsning? : organisering av norsk bibliografisk produksjon. ABM-media AS 2009 (ISBN 978-82-8105-078-5) 113 s. ABM-skrift(60)
HIOA Untitled
 
46 Knutsen, Unni.
Teoretisk vs pragmatisk syn på FRBR og MARC. Hvilke feil og mangler ved AACR2 løser RDA?. Podeprosjektets seminar om FRBR og FRBRisering; 2009-09-11 - 2009-09-11
HIOA Untitled
 
47 Knutsen, Unni; Brandvold, Anne Berit; Dragsten, Arnt; Arntzen, Jonas Svartberg; Røijen, Kristin Elisabeth.
Høringsuttalelse fra Norsk Bibliotekforening om BIBSYS behovsanalyse. Norsk Bibliotekforening Oslo 2009
OSLOMET Untitled
 
48 Knutsen, Unni; Clavel-Merrin, Genevieve; Danskin, Alan; Parent, Ingrid; Varniene-Janssen, Regina.
Organisation and management of national bibliographies. I: National bibliographies in the digital age: guidance and new directions. K.G. Saur Verlag 2009 ISBN 978-3-598-24287-8. s. 79-102
HIOA Untitled
 
2008
49 Knutsen, Unni.
Building a community library as an educational resource in an underprivileged neighbourhood. 4th Shanghai International Library Forum (SILF); 2008-10-20 - 2008-10-22
HIOA Untitled
 
50 Knutsen, Unni.
Lost in translation? Norsk oversettelse av Koha. Koha-seminar; 2008-06-06 - 2008-06-06
HIOA Untitled
 
    Vis neste liste