Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2019
1 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Dagsrevyen innslag om evnerike elever. NRK [TV] 2019-07-02
NIFU Untitled
 
2 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn: Her er kjennetegnene. Plusstid [Internett] 2019-06-15
NIFU Untitled
 
3 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Kan løfte evnerike elever ut av en uheldig skolegang. NRK [Avis] 2019-06-10
NIFU Untitled
 
4 Hammer Smedsrud, Jørgen.
What is giftedness? Identification and definition.. Lecture; 2019-01-10 - 2019-01-10
NIFU Untitled
 
2018
5 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn kan bli ensomme. Forskning.no [Fagblad] 2018-10-03
NIFU Untitled
 
6 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever underyter i norsk skole. vårt land [Avis] 2018-09-19
NIFU Untitled
 
7 Hammer Smedsrud, Jørgen.
For high-ability students it can be lonely at the top. http://sciencenordic.com/high-ability-students-it-can-be-lon [Fagblad] 2018-10-10
NIFU Untitled
 
8 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Hvordan tilpasse opplæringen for evnerike elever?. Forelesning for lektorstudenter på UIO; 2018-10-12 - 2018-10-12
NIFU Untitled
 
9 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Matematisk Evnerike elever i norsk skole. Konferanse: lykkelige barn; 2018-09-07 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
10 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Skal evnerike elever har rett på spesialundervisning?. NIFU frokostseminar (forskningsdagene); 2018-09-21
NIFU Untitled
 
11 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Vilde ble syk av å gå på skolen. Aftenposten [Avis] 2018-11-18
NIFU Untitled
 
12 Hammer Smedsrud, Jørgen; NRK, Norgesglasset.
Evnerike barn kan bli ensomme. NRK Radio [Radio] 2018-10-03
NIFU Untitled
 
13 Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever er ikke alltid skoleflinke. Forskning.no [Fagblad] 2018-08-28
NIFU Untitled
 
14 Smedsrud, Jørgen.
Forsering og akselerasjon for evnerike elever - Det dårligste av de beste alternativene. Psykologi i kommunen 2018 ;Volum 53.(3) s. 5-9
UiO Untitled
 
15 Smedsrud, Jørgen.
Mathematically gifted accelerated students participating in an ability group: a qualitative interview study. Frontiers in Psychology 2018
UiO Untitled
 
16 Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod; Lang-Ree, Ole Christian.
The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-15
FORSV UiO Untitled
 
2017
17 Hammer Smedsrud, Jørgen.
De sensitive Evnerike. Konferanse: lykkelige barn; 2017-09-16 - 2017-09-16
UiO Untitled
 
18 Smedsrud, Jørgen.
Fem trekk som kjennetegner evnerike barn. Slik vet du om barnet ditt har spesielle evner.. Aftenposten [Avis] 2017-09-15
UiO Untitled
 
19 Smedsrud, Jørgen.
Superintelligente barn. Nrk [Radio] 2017-01-02
UiO Untitled
 
2016
20 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever i Norge, hva sier forskningen?. Forelesning for lektorstudenter på UIO; 2016-10-12 - 2016-10-12
UiO Untitled
 
21 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Tilpasset opplæring for evnerike elever. Foredrag for lærerstudenter OsloMet; 2016-10-18 - 2016-10-18
UiO Untitled
 
22 Smedsrud, Jørgen.
Har du et evnerik barn? Dette er tegnene du skal se etter.. KK [Internett] 2016-08-08
UiO Untitled
 
23 Smedsrud, Jørgen; Skogen, Kjell.
Evnerike elever og tilpasset opplæring. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245016765) 320 s.
UiO Untitled
 
2015
24 Hammer Smedsrud, Jørgen.
De evnerike elevene. Foredrag for avgåtte studenter ved UV-fakultetet; 2015-12-12 - 2016-12-12
UiO Untitled
 
25 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever i Norge. institutt for lærerutdanning og skoleforskning; 2015-10-12 - 2015-10-12
UiO Untitled
 
26 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Gifted Children in Norway. World Council of Gifted and Talented Children; 2015-07-02 - 2015-07-02
UiO Untitled
 
27 Smedsrud, Jørgen.
Norsk skole anerkjenner ikke begavelse. NRK [Avis] 2015-05-21
UiO Untitled
 
2014
28 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Den spesialpedagogiske tiltakskjede. Ledersamling; 2014-09-02 - 2014-09-02
UiO Untitled
 
29 Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn; en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring. Spesialpedagogikk 2014 ;Volum 16.(1) s. 2-8
UiO Untitled
 
2013
30 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever i skolen: innføring for lektorstudenter. Lecture; 2013-02-21 - 2019-02-21
NIFU Untitled
 
2012
31 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn: De glemte elevene. Konferanse: lykkelige barn; 2012-08-12 - 2012-08-12
UiO Untitled
 
32 Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn i skolen - de glemte elevene. Psykologi i kommunen 2012
UiO Untitled
 
33 Smedsrud, Jørgen.
Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn. Psykologi i kommunen 2012 (5) Suppl. 2012 s. 5-12
UiO Untitled