Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-38 av 38

2019
1 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Dagsrevyen innslag om evnerike elever. NRK [TV] 2019-07-02
NIFU Untitled
 
2 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn: Her er kjennetegnene. Plusstid [Internett] 2019-06-15
NIFU Untitled
 
3 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Høyt intelligente jenter oppdages ikke av læreren. Utdanningsnytt [Internett] 2019-11-14
NIFU Untitled
 
4 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Kan løfte evnerike elever ut av en uheldig skolegang. NRK [Avis] 2019-06-10
NIFU Untitled
 
5 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Maja Lena (10) kunne lese som fireåring Dette er tegn på at barnet ditt er evnerikt. Klikk.no [Internett] 2019-10-23
NIFU Untitled
 
6 Hammer Smedsrud, Jørgen.
What is giftedness? Identification and definition.. Lecture; 2019-01-10 - 2019-01-10
NIFU Untitled
 
7 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Which issues of validity are central to how we identify and service mathematically gifted students in Norway and what are the future research needs to further develop gifted education in Norway. Trial Lecture; 2019-08-30 - 2019-08-30
NIFU Untitled
 
8 Markussen, Eifred; Carlsten, Tone Cecilie; Grøgaard, Jens Brandi; Hammer Smedsrud, Jørgen.
"Respekten for forkjelligheten" En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018-2019. Oslo: NIFU 2019 197 s.
USN NIFU Untitled
 
9 Markussen, Eifred; Carlsten, Tone Cecilie; Grøgaard, Jens Brandi; Smedsrud, Jørgen.
«… respekten for forskjelligheten …» : En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0409-5) 200 s. NIFU-rapport(12)
NIFU Untitled
 
2018
10 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn kan bli ensomme. Forskning.no [Fagblad] 2018-10-03
NIFU Untitled
 
11 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever underyter i norsk skole. vårt land [Avis] 2018-09-19
NIFU Untitled
 
12 Hammer Smedsrud, Jørgen.
For high-ability students it can be lonely at the top. http://sciencenordic.com/high-ability-students-it-can-be-lon [Fagblad] 2018-10-10
NIFU Untitled
 
13 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Hvordan tilpasse opplæringen for evnerike elever?. Forelesning for lektorstudenter på UIO; 2018-10-12 - 2018-10-12
NIFU Untitled
 
14 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Matematisk Evnerike elever i norsk skole. Konferanse: lykkelige barn; 2018-09-07 - 2018-09-07
UiO Untitled
 
15 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Skal evnerike elever har rett på spesialundervisning?. NIFU frokostseminar (forskningsdagene); 2018-09-21
NIFU Untitled
 
16 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Vilde ble syk av å gå på skolen. Aftenposten [Avis] 2018-11-18
NIFU Untitled
 
17 Hammer Smedsrud, Jørgen; NRK, Norgesglasset.
Evnerike barn kan bli ensomme. NRK Radio [Radio] 2018-10-03
NIFU Untitled
 
18 Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever er ikke alltid skoleflinke. Forskning.no [Fagblad] 2018-08-28
NIFU Untitled
 
19 Smedsrud, Jørgen.
Forsering og akselerasjon for evnerike elever - Det dårligste av de beste alternativene. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 ;Volum 53.(3) s. 5-9
UiO Untitled
 
20 Smedsrud, Jørgen.
Mathematically gifted accelerated students participating in an ability group: a qualitative interview study. Frontiers in Psychology 2018
UiO Untitled
 
21 Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod; Lang-Ree, Ole Christian.
The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research 2018 s. 1-15
FORSV UiO Untitled
 
2017
22 Hammer Smedsrud, Jørgen.
De sensitive Evnerike. Konferanse: lykkelige barn; 2017-09-16 - 2017-09-16
UiO Untitled
 
23 Smedsrud, Jørgen.
Fem trekk som kjennetegner evnerike barn. Slik vet du om barnet ditt har spesielle evner.. Aftenposten [Avis] 2017-09-15
UiO Untitled
 
24 Smedsrud, Jørgen.
Superintelligente barn. Nrk [Radio] 2017-01-02
UiO Untitled
 
2016
25 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever i Norge, hva sier forskningen?. Forelesning for lektorstudenter på UIO; 2016-10-12 - 2016-10-12
UiO Untitled
 
26 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Tilpasset opplæring for evnerike elever. Foredrag for lærerstudenter OsloMet; 2016-10-18 - 2016-10-18
UiO Untitled
 
27 Smedsrud, Jørgen.
Har du et evnerik barn? Dette er tegnene du skal se etter.. KK [Internett] 2016-08-08
UiO Untitled
 
28 Smedsrud, Jørgen; Skogen, Kjell.
Evnerike elever og tilpasset opplæring. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 9788245016765) 320 s.
UiO Untitled
 
2015
29 Hammer Smedsrud, Jørgen.
De evnerike elevene. Foredrag for avgåtte studenter ved UV-fakultetet; 2015-12-12 - 2016-12-12
UiO Untitled
 
30 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever i Norge. institutt for lærerutdanning og skoleforskning; 2015-10-12 - 2015-10-12
UiO Untitled
 
31 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Gifted Children in Norway. World Council of Gifted and Talented Children; 2015-07-02 - 2015-07-02
UiO Untitled
 
32 Smedsrud, Jørgen.
Norsk skole anerkjenner ikke begavelse. NRK [Avis] 2015-05-21
UiO Untitled
 
2014
33 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Den spesialpedagogiske tiltakskjede. Ledersamling; 2014-09-02 - 2014-09-02
UiO Untitled
 
34 Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn; en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring. Spesialpedagogikk 2014 ;Volum 16.(1) s. 2-8
UiO Untitled
 
2013
35 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike elever i skolen: innføring for lektorstudenter. Lecture; 2013-02-21 - 2019-02-21
NIFU Untitled
 
2012
36 Hammer Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn: De glemte elevene. Konferanse: lykkelige barn; 2012-08-12 - 2012-08-12
UiO Untitled
 
37 Smedsrud, Jørgen.
Evnerike barn i skolen - de glemte elevene. Psykologi i kommunen (PIK) 2012
UiO Untitled
 
38 Smedsrud, Jørgen.
Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn. Psykologi i kommunen (PIK) 2012 (5) Suppl. 2012 s. 5-12
UiO Untitled