Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2020
1 Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Skånes, Helle.
Bridging theory and implementation – Testing an abstract classification system for practical mapping by field survey and 3D aerial photographic interpretation. Norsk Geografisk Tidsskrift 2020 s. -
UiO Untitled
 
2018
2 Bryn, Anders; Halvorsen, Rune; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Hovedveileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon i Norge (Version 2.2.0). Utgave 1. NiN-artikkel 7.. Trondheim: Artsdatabanken 2018 217 s.
UiO Untitled
 
3 Bryn, Anders; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Veileder for kartlegging av terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.2.0) i målestokk 1:5.000 og 1:20.000. Kort versjon til bruk i felt.. Trondheim: Artsdatabanken 2018 (ISBN 978-82-92838-47-1) 44 s.
UiO Untitled
 
4 Eriksen, Eva Lieungh; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune; Aune, Sigrun; Bratli, Harald; Horvath, Peter; Volden, Inger Kristine; Wollan, Anders Kvalvåg; Bryn, Anders.
Point of view: error estimation in field assignment of land-cover types. Phytocoenologia 2018 ;Volum 49.(2) s. 135-148
NIBIO UiO Untitled
 
5 Haga, Hannah Emma Emilie Strømsrud; Bryn, Anders; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Opplæring av nye feltkartleggere: ABC-metoden. Kart og plan 2018 ;Volum 78.(4) s. 377-382
UiO Untitled
 
6 Halvorsen, Rune; Eriksen, Eva Lieungh; Wollan, Anders Kvalvåg; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Nilsen, Anne-Barbi.
Forarbeid til standard for kontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN. FoU rapport 1. Trondheim: Artsdatabanken 2018 (ISBN 978-82-92838-51-8) 143 s.
UiO Untitled
 
7 Sørensen, Elin Tanding; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Byen — natur eller antinatur? En tverrfaglig refleksjon om byutvikling med Natur i Norge [NiN] som verktøy. Arkitektur N 2018 (2) s. 54-63
NMBU Untitled
 
8 Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Halvorsen, Rune; Hemsing, Lars Østby.
Consistency in land-cover mapping: Influence of field workers, spatial scale and classification system. Applied Vegetation Science 2018 ;Volum 21.(2) s. 278-288
NIBIO UiO Untitled
 
9 Wollan, Anders Kvalvåg; Bratli, Harald; Bryn, Anders; Eriksen, Eva Lieungh; Nilsen, Anne-Barbi; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Halvorsen, Rune.
Test av metoder for etterkontroll av kvalitet i naturtypekart etter NiN versjon 2, på Jeløya 2017. Natur i Norge FoU-Rapport 2.. Trondheim: Artsdatabanken 2018 51 s.
NIBIO UiO Untitled
 
2017
10 Bryn, Anders; Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Veileder for arealdekkende kartlegging av terrestrisk natur-variasjon etter NiN i målestokk 1:5.000 og 1:20.000 - kort versjon (2.1.0b). Trondheim: Artsdatabanken 2017 35 s.
UiO Untitled
 
11 Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders.
Optimizing the land cover mapping process in Norway.. The Faculty of Mathematics and Natural Sciences and the Science Library Ph.D. day in 2017; 2017-06-09 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
2016
12 Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter; Bryn, Anders; Klanderud, Kari.
Distribution modelling of vegetation types in the boreal-alpine ecotone. Applied Vegetation Science 2016 ;Volum 19.(3) s. 528-540
NIBIO UiO NMBU Untitled
 
2014
13 Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Distribution modelling and its potential for vegetation mapping. BOT270 Vegetation mapping; 2014-11-26
UiO Untitled
 
14 Ullerud, Heidrun Asgeirsdatter.
Introduction to NiN. GEO120 Geologi og vegetasjon; 2014-11-21
UiO Untitled