Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-33 av 33

2020
1 Hatlevik, Ida Katrine R; Engelien, Kirsti Lyngvær; Jorde, Doris.
Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norge 2020 ;Volum 14.(2) s. -
UiO Untitled
 
2 Hatlevik, Ida Katrine R; Hunskaar, Tove Seiness; Eriksen, Tone Malmstedt.
Universitet og skole i samarbeid om lærerutdanning - Universitetet i Oslo sin modell for utvidet partnerskap. I: Lærerutdanning i nordiske land. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-03514-7. s. 277-295
UiO Untitled
 
2019
3 Hatlevik, Ida Katrine R; Lejonberg, Eli.
Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter. Acta didactica Norden 2019 ;Volum 13.(1) s. -
UiO Untitled
 
4 Hovdenak, Sylvi Stenersen; Hatlevik, Ida Katrine R; Bartnes, Kristian; Bjerkli, Inger-Heidi; Norderval, Stig; Nordøy, Tone.
The Practically Wise Medical Teacher: Medical Education at the University of Tromsø – A Norwegian Case. Health Science Journal 2019 ;Volum 13.(4) s. -
UiO UNN Untitled
 
2018
5 Hatlevik, Ida Katrine R.
God undervisning og studenter som lykkes : en sammenligning av teoretiske og empiriske bidrag fra tre forskningsretninger. Nordic Studies in Education 2018 ;Volum 38.(3) s. 271-286
UiO Untitled
 
6 Hatlevik, Ida Katrine R.
Transformativ læring. Hva er det, og hva kan det bidra med i lærerstudenters kompetanseutvikling?. UNIPED 2018 ;Volum 41.(4) s. 384-400
UiO Untitled
 
7 Hatlevik, Ida Katrine R; Hatlevik, Ove Edvard.
Examining the relationship between teachers' ICT self-efficacy for educational purposes, collegial collaboration, lack of facilitation and the use of ICT in teaching practice. Frontiers in Psychology 2018 ;Volum 9.(935) s. 1-8
OSLOMET UiO Untitled
 
8 Hatlevik, Ida Katrine R; Hatlevik, Ove Edvard.
Students' evaluation of digital information: The role teachers play and factors that influence variability in teacher behaviour. Computers in Human Behavior 2018 ;Volum 83. s. 56-63
OSLOMET UiO Untitled
 
2017
9 Hatlevik, Ida Katrine R.
The impact of prospective teachers’ perceived competence on subsequent perceptions as schoolteachers. Teachers and Teaching: theory and practice 2017 ;Volum 23.(7) s. 810-828
OSLOMET UiO Untitled
 
10 Hatlevik, Ida Katrine R; Hatlevik, Ove Edvard.
Antecedents of teachers’ self-efficacy for using ICT in their teaching practice. ECER; 2017-08-22 - 2017-08-25
HIOA UiO Untitled
 
11 Hatlevik, Ida Katrine R; Havnes, Anton.
Perspektiver på læring i profesjonsutdanninger - fruktbare spenninger og meningsfulle sammenhenger. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. s. 191-203
HIOA Untitled
 
2016
12 Hatlevik, Ida Katrine R.
Hvordan utvikle og kontrollere prosesskvalitet?. UNIPED 2016 ;Volum 39.(3) s. 195-210
UiO Untitled
 
2015
13 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Meningsfulle sammenhenger, kompetanseutvikling og læringsutbytte. Fagseminar for førskolelærerutdanningen ved HiOA og HiHm; 2015-01-28 - 2015-01-28
HIOA Untitled
 
14 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Meningsfulle sammenhenger og studenters kompetanseutvikling.. Fagseminar for sykepleierutdanningen i Pilestredet; 2015-04-09 - 2015-04-10
HIOA Untitled
 
15 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Lassen, Kjersti.
Teori er viktigere enn vi tror for å gjøre en god jobb. forskning.no [Internett] 2015-01-30
HIOA Untitled
 
16 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Leseth, Anne; Osland, Oddgeir; Alecu, Andreea Ioana; Hougaard, Peter Forde; Nordberg, Tanja Haraldsdottir; Smeby, Jens-Christian.
Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 79 s. Småskrift, HiOA(3)
HIOA Untitled
 
17 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Smeby, Jens-Christian.
Programme coherence and epistemological beliefs. Nordic Psychology 2015 ;Volum 67.(2) s. 136-153
OSLOMET Untitled
 
2014
18 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Meningsfulle sammenhenger En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene. Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus 2014 (ISBN 978-82-93208-77-8) 222 s. HiOA Avhandling(4)
HIOA Untitled
 
2012
19 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Praksis i studiene. En undersøkelse blant praksisveiledere, faglærere og studenter ved fem profesjonsutdanninger. : Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 (ISBN 978-82-93208-06-8) ;Volum 2012.102 s. Småskrift (Høgskolen i Akershus)(2)
HIOA Untitled
 
20 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
The theory-practice relationship: reflective skills and theoretical knowledge as key factors in bridging the gap between theory and practice in initial nursing education. Journal of Advanced Nursing 2012
OSLOMET Untitled
 
21 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Smeby, Jens Christian.
Clashing epistemological beliefs?. Second ISA Forum of Sociology; 2012-08-01 - 2012-08-04
HIOA Untitled
 
22 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Smeby, Jens Christian.
Programme coherence and epistemological beliefs. PROPEL-conference; 2012-05-09 - 2012-05-11
HIOA Untitled
 
2011
23 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Caspersen, Joakim; Nesje, Kjersti; Vindegg, Jorunn.
Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger. Oslo: Høgskolen i Oslo 2011 81 s. SPS Arbeidsnotat(1)
HIOA Untitled
 
2009
24 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Avgangsstudenten - Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus 2009 (ISBN 978-82-579-4668-5) 189 s. HiO-notat(2)
HIOA Untitled
 
2007
25 Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine.
Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway. SPS arbeidsnotat 6/2007; 2007-12-01 - 2007-12-01
HIOA Untitled
 
2004
26 Grøgaard, Jens B.; Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Markussen, Eifred.
Eleven i fokus? En brukerundersøkelse av norsk spesialundervisning etter enkeltvedtak. Oslo: NIFU 2004 (ISBN 82-7218-493-1) 123 s. NIFU STEP rapport(9)
USN NIFU Untitled
 
2003
27 Brandt, Synnøve Skjersli; Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Skreddersydd yrkesfaglærerutdanning? En undersøkelse av den treårige yrkesfaglærerutdanningen. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2003 113 s. NIFU skriftserie(38)
NIFU Untitled
 
28 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Sandberg, Nina.
Å lære gjennom samarbeid: Evaluering av satsingen på samarbeidslæring innenfor videregående opp-læring i Akershus fylkeskommune. Oslo: NIFU 2003 (ISBN 82-7218-473-7) 196 s. NIFU rapport(3)
HIOA NIFU Untitled
 
29 Markussen, Eifred; Brandt, Synnøve Skjersli; Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Høy pedagogisk bevissthet og tett oppfølging: Om sammenheng mellom pedagogikk og faglig og sosialt utbytte av videregående opplæring for elever med spesialundervisning. Oslo: NIFU 2003 (ISBN 82-7218-475-3) 208 s. NIFU rapport(5)
HIOA NIFU Untitled
 
2002
30 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Gode råd? En studie av utdannings- og yrkesveiledning i videregående skole med vekt på veiledning i forbindelse med valg og bortvalg av realfag. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2002 88 s. NIFU skriftserie(9)
NIFU Untitled
 
2001
31 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Studiekvalitet i mastergradene. Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier. NIFU skriftserie nr. 1/2001. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2001 60 s. NIFU skriftserie(1)
NIFU Untitled
 
32 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen; Norgård, Jorunn Dahl.
Myter og fakta om språk: Pensumlitteratur på grunnivå i høyere utdanning. Oslo: NIFU 2001 (ISBN 82-7218-447-8) 188 s. NIFU rapport(5)
NIFU Untitled
 
2000
33 Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen.
Styring og regulering av sykepleier-, lærer- og ingeniørutdanningen i fire land: En sammenlignende studie av Norge, England, Finland og Nederland. Oslo: NIFU 2000 (ISBN 82-7218-426-5) 76 s. NIFU rapport(4)
NIFU Untitled