Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-14 av 14

2021
1 Bekkhus, Egil; Halstensen, Thor-David; Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist.
Væskebehandling og syre-base-balanse, del av kapittelet som omhandler venøse tilganger. I: Anestesisykepleie. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-60510-0. s. 114-116
HIOF USN OSTFSYK Untitled
 
2018
2 Karlsen, Heidi; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil; Lillemoen, Lillian.
Akuttkompetanse i omsorgsbolig gir færre reinnleggelser. : Sykepleien 2018 10 s.
USN UiO Untitled
 
2017
3 Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine; Nygaard, Anne Mette; Heiberg, Turid.
What about non - technical skills in the operating theatre?. EORNA 8th. congress; 2017-05-04 - 2017-05-07
HIOF Untitled
 
2015
4 Wevling, Astrid; Bekkhus, Egil; Ålesve, Cathrine; Nygaard, Anne Mette.
Er det forskjell i klinisk utøvelse mellom spesialsykepleiere som har / ikke har deltatt i utvidet bruk av simulering under utdanning. SUN 2015 (Simulation User Nettwork); 2015-10-27 - 2015-10-28
HIOF Untitled
 
2013
5 Bekkhus, Egil.
Læring gjennom kasuistikker. I: Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS 2013 ISBN 978-82-93298-06-9. s. 269-278
HIOF Untitled
 
2010
6 Bekkhus, Egil.
Anestesisykepleiernes smertelindring i den umiddelbare post operative periode. ALNSF studiedager; 2010-10-11 - 2010-10-11
HIOF Untitled
 
7 Bekkhus, Egil.
case basert undervisning. Pedagogisk seminar. Ansatte lærere/lektorer videreutdanning i anestesi sykepleie; 2010-05-21 - 2010-05-21
HIOF Untitled
 
8 Bekkhus, Egil.
Situasjonsbasert refleksjon i basisfag kan bidra til å knytte klinikk og teori bedre sammen. Bruker praksis til å belyse teori. Tidsskriftet sykepleien 2010 ;Volum 98.(15) s. 58-61
HIOF Untitled
 
9 Bekkhus, Egil.
Væsketerapi for ansatte ved ortopedisk avdeling. Kurs for ansatte ved ortopedisk avdeling Fredrikstad; 2010-11-04 - 2010-11-05
HIOF Untitled
 
10 Bekkhus, Egil; Bruflat, Olav.
e-læring og leiring. ALNSF studiedager; 2010-10-12 - 2010-10-12
HIOF OSTFSYK Untitled
 
2009
11 Tschudi-Madsen, Christine; Aigeltinger, Eva; Haugan, Grethe; Bekkhus, Egil; Skoglund, Inger.
Fem korister i samspill om læring i ulike kontekster. I: Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. Høgskolen i Oslo og Akershus 2009 ISBN 978-82-579-4698-2. s. 61-81
HIOA HIOF LDH UiT Untitled
 
2008
12 Bekkhus, Egil.
Mindre stryk med casebasert undervisning. Tidsskriftet sykepleien 2008 ;Volum 96.(18) s. 43-45
HIOF Untitled
 
2007
13 Bekkhus, Egil; Lie, Thomas; Lunde, Ellen.
Endringer i peroperativ sedasjonspraksis og årsakene til disse. Sykepleien Forskning 2007 (4) s. 218-226
HIOF Untitled
 
2002
14 Bekkhus, Egil; Gulbrandsen, Tove; Samuelsen, Finn.
PBL som metode. Tidsskriftet sykepleien 2002 ;Volum 90.(20) s. 42-45
HIOF Untitled