Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-31 av 31

2019
1 Winsvold, Aina Iren.
Konsekvenser for distrikt og lokalsamfunn ved avvikling av pelsdyroppdrett. : Ruralis 2019 100 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(4/19)
BYGDEFORSK Untitled
 
2018
2 Winsvold, Aina Iren; Almaas, Henrik Eli.
Samhandling mellom omlandskommunene Lurøy, Nesna, Hemnes og regionsenteret Mo i Rana – en kvalitativ og kvantitativ analyse. : Ruralis 2018 110 s. Rapport Norsk senter for bygdeforskning(11/18)
BYGDEFORSK Untitled
 
2017
3 Littell, Julia; Winsvold, Aina Iren; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne T..
Functional Family Therapy for families of youth (age 11-18) with behaviour problems. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 ;Volum 2017.(1)
FHI RBUP-ØS UiO Untitled
 
2016
4 Winsvold, Aina Iren; Føleide, Marie; Gundersen, Tonje.
Familiestøttende tiltak for barn og familier for å forhindre eller begrense konsekvensene av vedvarende familiekonflikt. Oslo: Norsk Forskningsråd 2016 (ISBN 978-82-12-03477-8) 50 s.
HIOA Untitled
 
2015
5 Backe-Hansen, Elisabeth; Gundersen, Tonje; Føleide, Marie; Winsvold, Aina Iren.
Kunnskapsoversikt om alvorlige atferdsvansker blant barn og unge. NOVA: NOVA 2015 180 s.
HIOA Untitled
 
6 Føleide, Marie; Winsvold, Aina Iren.
FNs barnekonvensjon 25 år. Rapport fra jubileumskonferansen.. : Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2015 52 s.
HIOA Untitled
 
7 Winsvold, Aina Iren.
"Det som skjer på nett forblir på nett". Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep. Oslo: NOVA, HiOA 2015 (ISBN 978-82-7894-548-3) ;Volum 2015.73 s. NOVA Notat(2)
HIOA Untitled
 
8 Winsvold, Aina Iren.
Kan for lite til å hjelpe ofre for nettovergrep. forskning.no [Tidsskrift] 2015-04-22
HIOA Untitled
 
2014
9 Gundersen, Tonje; Madsen, Christian; Winsvold, Aina Iren.
Tjenestetilbudet til voldsutsatte personer med nedsatt funksjonsevne. : NOVA - HiOA 2014 (ISBN 978-82-7894-506-3) ;Volum 2014.148 s. NOVA Rapport(6)
HIOA Untitled
 
10 Løvgren, Mette; Aarland, Kristin; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina Iren; Backe-Hansen, Elisabeth.
Til god hjelp for mange: Evaluering av Losprosjektet. Oslo: NOVA 2014 (ISBN 978-82-7894-520-9) ;Volum 2014.177 s. NOVA Rapport(13)
HIOA Untitled
 
11 Winsvold, Aina Iren.
Skolerapport. Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet. Barne-, ungdom og familiedirektoratet.
HIOA Untitled
 
2013
12 Kristofersen, Lars B; Winsvold, Aina.
Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen til ansatte. I: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. Oslo: NOVA 2013 ISBN 978-82-7894-460-8. s. 153-166
HIOA Untitled
 
13 Seeberg, Marie Louise; Winsvold, Aina; Sverdrup, Sidsel.
Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet. En kunnskapsoversikt. : NOVA 2013 (ISBN 978-82-7894-480-6) ;Volum 2013.51 s. NOVA Notat(4)
VID OSLOMET Untitled
 
14 Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sverdrup, Sidsel; Kristofersen, Lars B; Winsvold, Aina.
Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. Oslo: NOVA 2013 (ISBN 978-82-7894-460-8) 187 s. NOVA Rapport(3/2013)
VID OSLOMET Untitled
 
15 Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars B.
Undersøkelsens design og metoder. I: Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis. Oslo: NOVA 2013 ISBN 978-82-7894-460-8. s. 19-24
HIOA Untitled
 
16 Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars B; Sletten, Mira Aaboen.
Bedre levekår i Jevnaker. Oslo: NOVA 2013 (ISBN 978-82-7894-470-7) 95 s. NOVA Notat(3/13)
HIOA Untitled
 
2012
17 Winsvold, Aina; Kristofersen, Lars B.
Levekårene for unge voksne i barnevern - en tverrfaglig utfordring. Barn i Norge 2012 s. 84-95
OSLOMET Untitled
 
2011
18 Dalsbø, Therese Kristine; Smedslund, Geir; Steiro, Asbjørn; Winsvold, Aina; Clench-Aas, Jocelyne.
Cognitive behavioural therapy for men who physically abuse their female partner. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011
DIAKON FHI Untitled
 
19 Gundersen, Tonje; Winsvold, Aina.
Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom. : NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2011 (ISBN 978-82-789-4407-3) 110 s. NOVA Notat(8/11)
HIOA Untitled
 
20 Winsvold, Aina.
EVALUERINGEN AV PROSJEKTET: Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge. : NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2011 (ISBN 9788278943892) ;Volum 2011.121 s. NOVA Rapport(18)
HIOA Untitled
 
21 Winsvold, Aina; Falck, Sturla.
Modeller for å sikre medbetsemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper. : NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 2011 86 s. NOVA Notat(5/11)
HIOA Untitled
 
2010
22 Bjerkan, Kristin Ystmark; Frøyland, Lars Roar; Winsvold, Aina; Mossige, Svein.
"Medievold avler vold" - reell frykt eller moralsk panikk?. : NOVA 2010 (ISBN 978-82-78-94348-9) ;Volum 2010.134 s. NOVA Rapport(8)
HIOA Untitled
 
23 Holmen, Turid Lingaas; Kristofersen, Lars B; Winsvold, Aina.
Ungdom og helse - et viktig felt for både forskning og politikkutvikling. Norsk Epidemiologi 2010 ;Volum 20.(1) s. 2-3
FHI OSLOMET NTNU Untitled
 
24 Winsvold, Aina; Engebrigtsen, Ada Ingrid.
For barnas skyld. En undersøkele av returforberedende arbeid med barnefamilier på asylmottak - med forslag til nye metoder og arbeidsformer. Oslo: NOVA 2010 (ISBN 978-82-7894-357-1) ;Volum 2010.163 s. NOVA Rapport(17)
HIOA Untitled
 
2009
25 Gulbrandsen, Lars; Winsvold, Aina.
Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst. Oslo: NOVA 2009 (ISBN 978-82-7894-297-0) ;Volum 2009.146 s. NOVA Rapport(2)
HIOA Untitled
 
26 Smedslund, Geir; Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn; Winsvold, Aina; Clench-Aas, Jocelyne.
Cognitive behavioural therapy for men who physically abuse their female partner. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009 (4)
FHI OSLOMET Untitled
 
27 Winsvold, Aina; Solberg, Anne.
Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling. Nordisk ministerråd 2009 (ISBN 9789289319393) 109 s.
HIOA Untitled
 
2008
28 Berg, Rigmor C.; Winsvold, Aina; Kornør, Hege; Øverland, Simon Nygaard; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Storetvedt, Kari; Johnsen, Jon; Hansen, Heidi; Tømmervik, Kristin.
Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008 (ISBN 978-82-8121-230-5) 90 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(31/2008)
FHI Untitled
 
29 Smedslund, Geir; Steiro, Asbjørn Kulseng; Winsvold, Aina; Hammerstrøm, Karianne Thune.
Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2008 (ISBN 978-82-8121-198-8) 54 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(8/2008)
FHI Untitled
 
2007
30 Smedslund, Geir; Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn Kulseng; Winsvold, Aina; Clench-Aas, Jocelyne.
Cognitive behavioural therapy for men who physically abuse their female partner. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007
FHI Untitled
 
31 Winsvold, Aina; Littell, Julia; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne.
Family Therapy for families of Youths (ages 11-18) with behaviour problems. A Systematic review. The Cochrane library 2007 (2)
FHI OSLOMET UiO Untitled