Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 123 << Forrige 1 2 3    Neste >>

2019
1 Ames, Heather Melanie R; Langøien, Lars Jørun; Berg, Rigmor.
Hvor effektive er primærforebyggende tiltak mot bruk av tobakk hos barn og unge? En oversikt over systematiske oversikter. Oslo: Folkehelseinstituttet 2019 (ISBN 978-82-8406-001-9) 90 s.
FHI Untitled
 
2 Berg, Rigmor; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Baiju, Nikita; Muller, Ashley Elizabeth; Brurberg, Kjetil Gundro.
The accuracy of using open‐ended questions in structured conversations with children: a systematic review. Oslo: Folkehelseinstituttet 2019 (ISBN 978‐82‐8406‐008‐8) 100 s.
FHI UiT Untitled
 
3 Glavin, Kari; Dolvik, Stina; Leirbakk, Maria Jensberg; Berg, Rigmor; Magnus, Jeanette H..
“New families”: Innovation and Development of the Child Health Services in Oslo. 5th International Conference of Global Network of Public Health Nursing; 2019-05-14 - 2019-05-16
VID UiO UiT Untitled
 
4 Rouzi, Abdulrahim A.; Berg, Rigmor; Alamoudi, Rana; Alzaban, Faten; Sehlo, Mohammad.
Survey on female genital mutilation/cutting in Jeddah, Saudi Arabia. BMJ Open 2019 ;Volum 9.(5) s. -
FHI UiT Untitled
 
2018
5 Ames, Heather Melanie R; Holte, Hilde H; Blaasvær, Nora; Longva, Johanne; Berg, Rigmor.
Støtteordninger til boligtilpasninger for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne: En systematisk kartleggingsoversikt. : Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978-82-8082-945-0) 33 s.
FHI Untitled
 
6 Ames, Heather Melanie R; Holte, Hilde H; Said, Maryan Ahmad; Heintz, Marita; Berg, Rigmor.
Tiltak mot trygde- og forsikringssvindel: En systematisk kartleggingsoversikt. : Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978-82-8082-964-1) 48 s.
FHI Untitled
 
7 Booth, Andrew; Lewin, Simon Arnold; Glenton, Claire; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Toews, Ingrid; Noyes, Jane; Rashidian, Arash; Berg, Rigmor; Nyakang’o, Brenda; Meerpohl, Jörg J..
Applying GRADE-CERQual to qualitative evidence synthesis findings-paper 7: Understanding the potential impacts of dissemination bias. Implementation Science 2018 ;Volum 13.(12) Suppl. Suppl. 1 s. -
FHI UiT Untitled
 
8 Haugstvedt, Åse; Amundsen, Eirik; Berg, Rigmor.
Chemsex blant menn – en spørreundersøkelse. Tidsskrift for Den norske legeforening 2018 ;Volum 138.(13) s. -
FHI OUS UiO UiT Untitled
 
9 Meneses, Jose; Baiju, Nikita; Berg, Rigmor.
Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning: en systematisk kartleggingsoversikt. : Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978‐82‐8082‐917‐7) 56 s.
FHI Untitled
 
10 Meneses, Jose; Berg, Rigmor.
The Foyer model for homeless youth: a systematic mapping review. Oslo: Folkehelsinstituttet 2018 (ISBN 978-82-8082-889-7) 62 s.
FHI Untitled
 
11 Munthe-Kaas, Heather Menzies; Berg, Rigmor; Blaasvær, Nora.
Effectiveness of interventions to reduce homelessness: a systematic review and meta-analysis. Campbell systematic reviews 2018 ;Volum 3. s. -
FHI Untitled
 
12 Rouzi, Abdulrahim A.; Berg, Rigmor.
Reply. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2018 ;Volum 218.(1) s. 147-147
FHI Untitled
 
13 Rouzi, Abdulrahim A; Berg, Rigmor; Turkistani, Jamela; Alamoudi, Rana; Alsinani, Nawal; Alkafy, Souzan; Alwazzan, Ahmad.
Practices and complications of pubic hair removal among Saudi women. BMC Women's Health 2018 ;Volum 18.(172) s. -
FHI UiT Untitled
 
14 Said, Maryan Ahmad; Baiju, Nikita; Berg, Rigmor.
Betydningen av heis i fleretasjeboliger: en systematiske kartleggingsoversikt. : Folkehelseinstituttet 2018 (ISBN 978‐82‐8082‐972‐6) 32 s.
FHI Untitled
 
15 Tran, Ha; Ross, Michael W; Diamond, Pamela M; Berg, Rigmor; Weatherburn, Peter; Schmidt, Axel J..
Structural Validation and Multiple Group Assessment of the Short Internalized Homonegativity Scale in Homosexual and Bisexual Men in 38 European Countries: Results From the European MSM Internet Survey. Journal of Sex Research 2018 ;Volum 55.(4-5) s. 617-629
UiT Untitled
 
2017
16 Berg, Rigmor; Carter, Dakota; Ross, Michael W..
A Mixed-Method Study on Correlates of HIV-Related Stigma Among Gay and Bisexual Men in the Southern United States. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 2017 ;Volum 28.(4) s. 532-544
FHI UiT Untitled
 
17 Berg, Rigmor; Lemke, Richard; Ross, Michael W..
Sociopolitical and cultural correlates of internalized homonegativity in gay and bisexual men: findings from a global study. International Journal of Sexual Health 2017 ;Volum 29.(1) s. 97-111
FHI UiT Untitled
 
18 Berg, Rigmor; Skogen, Vegard; Vinogradova, Nailya; Beloglazov, Andrey; Kazantseva, Tatiana.
Predictors of HIV risk behaviors among a national sample of Russian men who have sex with men. Aids and Behavior 2017 ;Volum 21.(10) s. 2904-2912
FHI UiT Untitled
 
19 Berg, Rigmor; Taraldsen, Sølvi; Said, Maryan; Sørbye, Ingvil; Vangen, Siri.
Reasons for and Experiences With Surgical Interventions for Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): A Systematic Review. Journal of Sexual Medicine 2017 ;Volum 14.(8) s. 977-990
FHI OUS UiO UiT Untitled
 
20 Berg, Rigmor; Taraldsen, Sølvi; Said, Maryan; Sørbye, Ingvil; Vangen, Siri.
The effectiveness of surgical interventions for women with FGM/C: a systematic review. BJOG: an International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2017 ;Volum 125.(3) s. 278-287
FHI OUS UiO UiT Untitled
 
21 Blaasvær, Nora; Nøkleby, Heid; Berg, Rigmor.
Hva er konsekvensene av delt bosted for barn? En systematisk oversikt. : Folkehelseinstituttet 2017 (ISBN 978‐82‐8082‐864‐4) 62 s.
FHI Untitled
 
22 Flodgren, Gerd Monika; Berg, Rigmor.
Motivational Interviewing as a method to facilitate return to work: a systematic review. : Folkehelseinstituttet 2017 (ISBN 978-82-8082-859-0) 39 s.
FHI Untitled
 
23 Flodgren, Gerd Monika; Bidonde Torre, Maria Julia; Berg, Rigmor.
Konsekvenser av en høy andel ufaglærte på kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene: en systematisk oversikt. : Folkehelseinstituttet 2017 (ISBN 978‐82‐8082‐829‐3) 37 s.
FHI Untitled
 
24 Meneses, Jose; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Nguyen, Lien; Berg, Rigmor.
Forskning om effekt av opplærings- og informasjonstiltak om vold og seksuelle overgrep for barn og unge: Systematisk litteratursøk med sortering. : Folkehelseinstituttet 2017 (ISBN 978‐82‐8082‐807‐1) 21 s.
FHI Untitled
 
25 Meneses, Jose; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Nguyen, Lien; Berg, Rigmor.
Forskning om effekt av primær- og sekundærforebyggende tiltak mot foreldres bruk av vold i oppdragelsen: Systematisk litteratursøk med sortering. : Folkehelseinstituttet 2017 (ISBN 978‐82‐8082‐817‐0) 28 s.
FHI Untitled
 
26 Munthe-Kaas, Heather Menzies; Berg, Rigmor; Nguyen, Lien.
Effekt av segregerte boområder på helse og levekår: Systematisk litteratursøk med sortering. : Folkehelseinstituttet 2017 (ISBN 978‐82‐8082‐865‐1) 27 s.
FHI Untitled
 
27 Nøkleby, Heid; Blaasvær, Nora; Berg, Rigmor.
Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov: en systematisk oversikt. : Folkehelseinstituttet 2017 (ISBN 978-82-8082-825-5) 145 s.
FHI Untitled
 
28 Rouzi, Abdulrahim A; Berg, Rigmor; Sahly, Nora; Alkafy, Susan; Alzaban, Faten; Abduljabbar, Hassan.
Effects of female genital mutilation/cutting on the sexual function of Sudanese women: a cross-sectional study. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2017 ;Volum 217.(1) s. 62.e1-62.e6
FHI UiT Untitled
 
29 Toews, Ingrid; Booth, Andrew; Berg, Rigmor; Lewin, Simon; Glenton, Claire; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Noyes, Jane; Schroter, Sara; Meerpohl, Joerg J.
Further exploration of dissemination bias in qualitative research required to facilitate assessment within qualitative evidence syntheses. Journal of Clinical Epidemiology 2017 ;Volum 88. s. 133-139
FHI Untitled
 
2016
30 Berg, Rigmor; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Ross, Michael W..
Internalized Homonegativity: A Systematic Mapping Review of Empirical Research. Journal of Homosexuality 2016 ;Volum 63.(4) s. 541-558
FHI Untitled
 
31 Berg, Rigmor; Nanavati, Julie.
Realist review: Current practice and future prospects. Journal of Research Practice 2016 ;Volum 12.(1) s. -
FHI UiT Untitled
 
32 Berg, Rigmor; Odgaard-Jensen, Jan; Fretheim, Atle; Underland, Vigdis; Vist, Gunn Elisabeth.
Response to: Female genital mutilation and obstetric outcomes: Flawed systematic review and meta-analysis does not accurately reflect the available evidence.. Obstetrics and Gynecology International 2016 ;Volum 2016:8376260.
FHI Untitled
 
33 Blaasvær, Nora; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Kurtze, Nanna; Meneses, Jose; Bidonde Torre, Maria Julia; Berg, Rigmor.
Språk‐ og samfunnskunnskap som vilkår for statsborgerskap : Systematisk litteratursøk med sortering. : Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978‐82‐8082‐701‐2) 29 s.
FHI Untitled
 
34 Flodgren, Gerd Monika; Berg, Rigmor.
Primary and secondary prevention interventions for cognitive decline and dementia. Alzheimers Europe Conference; 2016-10-31 - 2016-11-02
FHI UiT Untitled
 
35 Kramer, Sarah C.; Schmidt, Axel J.; Berg, Rigmor; Furegato, Martina; Hospers, Harm J.; Folch, Cinta; Marcus, Ulrich.
Factors associated with unprotected anal sex with multiple non-steady partners in the past 12 months: Results from the European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey (EMIS 2010). BMC Public Health 2016 ;Volum 16. s. -
FHI Untitled
 
36 Munthe-Kaas, Heather Menzies; Blaasvær, Nora; Berg, Rigmor.
Effectiveness of interventions to reduce homelessness. A systematic review. Oslo: Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978-82-8082-782-1) 311 s.
FHI UiO UiT Untitled
 
37 Nøkleby, Heid; Nguyen, Lien; Blaasvær, Nora; Flodgren, Gerd Monika; Kurtze, Nanna; Meneses, Jose; Berg, Rigmor.
Metoder for innhenting, systematisering og vurdering av informasjon i barnevernets undersøkelsessaker. Oslo: Folkehelseinstituttet 2016 (ISBN 978‐82‐8082‐701‐2) 74 s.
FHI SINTEF UiO UiT Untitled
 
38 Pachankis, John E.; Hatzenbuehler, Mark L.; Mirandola, Massimo; Weatherburn, Peter; Berg, Rigmor; Marcus, Ulrich; Schmidt, Axel J..
The Geography of Sexual Orientation: Structural Stigma and Sexual Attraction, Behavior, and Identity Among Men Who Have Sex with Men Across 38 European Countries. Archives of Sexual Behavior 2016 s. 1-12
UiT Untitled
 
39 Toews, Ingrid; Glenton, Claire; Lewin, Simon; Berg, Rigmor; Noyes, Jane; Booth, Andrew; Marusic, Ana; Malicki, Mario; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Meerpohl, Joerg J.
Extent, awareness and perception of dissemination bias in qualitative research: An explorative survey. PLoS ONE 2016 ;Volum 11.(8) s. -
FHI UiT Untitled
 
2015
40 Berg, Rigmor C..
The health consequences of FGM/C: A systematic review of quantitative data. First International Consultation on the Management of Women with FGM/C; 2015-01-27 - 2015-01-28
FHI Untitled
 
41 Berg, Rigmor C.; Gamst, are; Said, Maryan; Aas, Kristin Bårdsen; Songe, Solveig Helene; Fangen, Kim; Rysstad, Ole.
True user involvement by people living with HIV is possible: description of a user-driven HIV clinic in Norway. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care 2015 ;Volum 26.(6) s. 732-742
FHI SSHF Untitled
 
42 Berg, Rigmor C.; Weatherburn, Peter; Ross, Michael W; Schmidt, Axel J..
The relationship of internalised homonegativity to sexual health and well-being among men who have sex with men in 38 European countries. Journal of Gay and Lesbian Mental Health 2015 ;Volum 19.(3) s. 285-302
FHI Untitled
 
43 Blaasvær, Nora; Nøkleby, Heid; Johansen, Sissel; Berg, Rigmor.
Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2015 (ISBN 978-82-93479-03-1) 143 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(27)
FHI RBUP-ØS Untitled
 
44 Kurtze, Nanna; Berg, Rigmor.
Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæring. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2015 (ISBN 978-82-8121-941-0) 28 s.
FHI Untitled
 
45 Kurtze, Nanna; Nøkleby, Heid; Berg, Rigmor.
Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer for å fremme sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2015 (ISBN 978-82-93479-05-5) 82 s. Rapport fra Kunnskapssenteret(30)
FHI Untitled
 
46 Lidal, Ingeborg Beate; Berg, Rigmor C.; Austvoll-Dahlgren, Astrid; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Vist, Gunn Elisabeth.
Smittevern i barnehager: Effekt av håndhygiene, opplæring og fysiske tiltak. : Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2015 (ISBN 978-82-8121-947-2) Rapport fra Kunnskapssenteret(6)
FHI Untitled
 
47 Marcus, Ulrich; Hickson, Ford; Weatherburn, Peter; Furegato, Martina; Breveglieri, Michele; Berg, Rigmor C.; Schmidt, Axel J..
Antiretroviral therapy and reasons for not taking it among men having sex with men (MSM) - Results from the European MSM Internet Survey (EMIS). PLoS ONE 2015 ;Volum 10.(3)
FHI Untitled
 
48 Meneses, Jose; Kirkehei, Ingvild; Berg, Rigmor.
Effekt av primærforebyggende tiltak mot stress og belastninger for yrkesaktive. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2015 (ISBN 978-82-8121-989-2) 102 s.
FHI UiT Untitled
 
49 Nilsen, Wendy; Johansen, Sissel; Blaasvær, Nora; Hammerstrøm, Karianne; Berg, Rigmor C..
Effekt av tiltak rettet mot innsatte foreldre og deres barn. Oslo, Norge: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Kunnskapssenteret nr. 15 – 2015 2015 (ISBN 978-82-8121-966-3) 226 s.
FHI RBUP-ØS Untitled
 
50 Nøkleby, Heid; Berg, Rigmor; Nguyen, Lien; Blaasvær, Nora; Kurtze, Nanna.
Helseeffekter av arbeid. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2015 (ISBN 978-82-8121-969-4) 37 s.
FHI Untitled
 
    Vis neste liste