Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-37 av 37

2020
1 Belseth, Kjartan.
Når barns rett til lek blir truet. Rett på! - "I dag har vi bare lekt" - Barnehagenett AS Sarpsborg; 2020-02-28 - 2020-02-28
HIOF Untitled
 
2 Belseth, Kjartan.
På vei mot et klasseskille i barnehagen?. barnehage.no 2020
HIOF Untitled
 
3 Belseth, Kjartan; Barocsai, Edit.
Musikkens verdi for flerspråklige barns andrespråk i barnehagen. Utdanning 2020
HIOF Untitled
 
2019
4 Belseth, Kjartan.
Hverdagspluralisme i barnehagen. Er det rom for religion i barnehagen?. Gjesteforelesning ved Mangfold fordypning; 2019-01-14 - 2019-01-14
HIOF Untitled
 
5 Belseth, Kjartan.
Kan vi snakke om mobbing i barnehagesammenheng?. Dagsavisen - Nye Meninger 2019
HIOF Untitled
 
6 Belseth, Kjartan.
Når barns rett til lek blir truet. Rett på! - "I dag har vi bare lekt" - Barnehagenett AS Sarpsborg; 2019-11-20 - 2019-11-20
HIOF Untitled
 
7 Belseth, Kjartan; Auset, Helene Storstrøm.
Varsel i praksis. Lærerutdanningsbarnehagekonferansen "Vi lærer sammen"; 2019-10-10 - 2019-10-10
HIOF Untitled
 
8 Belseth, Kjartan; Jerkrot, Jenny Hellesnes.
Måltidet i barnehagen - en inkluderende arena?. Barnehagefolk 2019 ;Volum 36.(3) s. 80-85
HIOF Untitled
 
2018
9 Belseth, Kjartan.
"He doesn't have any language" Multilingual children as "the other". 26th International RECE (Reconceptualizing Early Childhood Education) Conference. Inequality in Early Childhood Education and Care; 2018-10-14 - 2018-10-18
HIOF Untitled
 
10 Belseth, Kjartan.
Leder av den 3. konferansen av "Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen – Kollektive læringsprosesser". Den 3. konferansen av "Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen – Kollektive læringsprosesser"; 2018-10-08 - 2018-10-09
HIOF Untitled
 
11 Belseth, Kjartan Andersen.
"Flerkulturelle" perspektiver, som åbner for alternativ praksis. I: Velkommen til daginstitutionen! Den gode indkjøring - for både børn og voksne. Dansk Psykologisk Forlag 2018 ISBN 9788771585742. s. 85-98
HIOF Untitled
 
2017
12 Belseth, Kjartan Andersen.
"Hvem skal ta seg av de andre 12 barna?" Om å befinne seg i mellomrommet mellom profesjonalitet, oppmerksomhet og følelsen av å ikke strekke til. barnehage.no 2017
HIOF Untitled
 
13 Hatlem, Marianne; Belseth, Kjartan Andersen.
Studentenes rolle: "Å være i lære". I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. s. 76-89
HIOF Untitled
 
2016
14 Belseth, Kjartan Andersen.
De yngste barnas rettigheter som medborgere. Utdanning 2016 (11) s. 50-53
HIOF Untitled
 
15 Belseth, Kjartan Andersen.
Innføring av en veiledende språknorm i barnehagen marginaliserer flerspråklige barn. Dagsavisen - Nye Meninger 2016
HIOF Untitled
 
16 Belseth, Kjartan Andersen.
Leder av parallellsesjon og deltaker i konferansens arbeidsgruppe. Pedagogikk i den nye barnehagelærerutdanningen: Mot konkretiseringer av ansvar, innhold og posisjon; 2016-09-13 - 2016-09-14
HIOF Untitled
 
17 Belseth, Kjartan Andersen.
Lek i et inkluderende fellesskap: "Flerkulturelle" perspektiver på kulturelt mangfold og lek. Heldagsforedrag for SiO-barnehagene; 2016-01-04 - 2016-01-04
HIOF Untitled
 
18 Belseth, Kjartan Andersen.
Mangfold i barnehagen. Forelesning ved Barnehagekompetanse; 2016-03-08 - 2016-03-08
HIOF Untitled
 
19 Belseth, Kjartan Andersen; Bekkevold, Asbjørg Irene.
Teamarbeid i barnehagen - Å spille hverandre gode. Kurs i kompetanseheving for assistenter i Moss kommune; 2016-04-13 - 2016-04-13
HIOF Untitled
 
20 Belseth, Kjartan Andersen; Skogsberg, Trude.
Regjeringens manglende kompetanse. Barnehagefolk 2016 ;Volum 33.(2) s. 79-80
HIOF Untitled
 
2015
21 Belseth, Kjartan Andersen.
De yngste barnas språk og uttrykk. Forelesning ved Innertiern; 2015-05-28 - 2015-05-28
HIOF Untitled
 
22 Belseth, Kjartan Andersen.
Den "flerkulturelle" barnehagen. Mangfold og inkludering. Forelesning ved Barnehagekompetanse; 2015-01-29 - 2015-01-29
HIOF Untitled
 
23 Belseth, Kjartan Andersen.
Noen "flerkulturelle" perspektiver som åpner for alternative praksiser. I: Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne. Kommuneforlaget AS 2015 ISBN 9788244622363. s. 69-79
HIOF Untitled
 
24 Belseth, Kjartan Andersen.
Ny barnehagelov gir etiske dilemmaer. Sarpsborg Arbeiderblad 2015 ;Volum 85.(4) s. 8-9
HIOF Untitled
 
25 Belseth, Kjartan Andersen.
Politikernes misoppfattede barnesyn. Dagbladet 2015 ;Volum 147.(1) s. 53-53
HIOF Untitled
 
26 Belseth, Kjartan Andersen; Lunde, Merete Ellen.
Troubling and transforming the traditional way of teaching in ECE. A reconceptualizing practice by re-thinking our role as educators in pedagogy. 23rd International RECE (Reconceptualizing Early Childhood Education) Conference. Narratives of Difference: Translations, Transgressions, and Transformations; 2015-10-27 - 2015-10-31
HIOF Untitled
 
27 Belseth, Kjartan Andersen; Lunde, Merete Ellen; Nyhus, Mette Røe.
”Profesjonsretting av undervisningen – hvordan bidra til utvikling av pedagogisk klokskap og skjønn hos fremtidige barnehagelærere?”. FoU i praksis; 2015-04-09 - 2015-04-10
HIOF Untitled
 
2014
28 Belseth, Kjartan Andersen.
Barnehagelæreren i den "flerkulturelle" barnehagen. Profesjonsdag for 14BLU og 14DEBLU; 2014-09-19 - 2014-09-19
HIOF Untitled
 
29 Belseth, Kjartan Andersen.
"Da Bente møtte Shahid..." - Kroppsspråk i møte med «flerkulturelle» foreldre. Barnehagefolk 2014 ;Volum 30.(4) s. 58-60
HIOF Untitled
 
2012
30 Belseth, Kjartan Andersen.
"I barnehagen skal vi snakke norsk!". Et postkolonialt blikk på dikotomier i en «flerkulturell» barnehage. En etnografisk undersøkelse. : Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 97 s.
HIOF Untitled
 
31 Belseth, Kjartan Andersen.
”Kan Ismail og Ali gifte seg?” Heteronormalisering i en flerkulturell barnehage. Utdanning 2012 (4) s. 34-35
HIOF Untitled
 
32 Belseth, Kjartan Andersen.
Kartlegg eller ta konsekvensene!. Første steg 2012 ;Volum 9.(3) s. 40-41
HIOF Untitled
 
2011
33 Belseth, Kjartan Andersen.
Lek, de yngste barna og voksenrollen. Barnehagen som læringsarena. Felles assistentfora, Bydel Alna, Alna Nord Barnehageenhet; 2011-04-07 - 2011-04-08
HIOF Untitled
 
34 Belseth, Kjartan Andersen.
Religion og hudfarge. Første steg 2011 ;Volum 8.(2) s. 41-41
HIOF Untitled
 
35 Belseth, Kjartan Andersen.
Rollelek i den flerkulturelle barnehagen: Bilals første møte med dukkekroken. Barnehagefolk 2011 ;Volum 27.(2) s. 58-62
HIOF Untitled
 
36 Belseth, Kjartan Andersen.
Tenke større om de små? Er det kvalitet?. Barnehagefolk 2011 ;Volum 27.(1) s. 93-94
HIOF Untitled
 
2010
37 Belseth, Kjartan Andersen.
En mann er også en kollega!. Første steg 2010 ;Volum 7.(4) s. 43-43
HIOF Untitled