Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-29 av 29

2020
1 Fagerli, Camilla With; Ledang, Anna Birgitta; Mengeot, Caroline; Staalstrøm, Andre.
Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7204-8) 41 s. NIVA-rapport(7469)
NIVA Untitled
 
2 Ruus, Anders; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond.
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7236-9) 56 s. NIVA-rapport(7501)
NIVA Untitled
 
3 Skogseth, Ragnheid; Olivier, Léa L.A.; Nilsen, Frank; Falck, Eva; Fraser, Neil J.; Tverberg, Vigdis; Ledang, Anna Birgitta; Vader, Anna; Jonassen, Marius Opsanger; Søreide, Janne; Cottier, Finlo Robert; Berge, Jørgen; Ivanov, Boris V.; Falk-Petersen, Stig.
Variability and decadal trends in the Isfjorden (Svalbard) ocean climate and circulation – An indicator for climate change in the European Arctic. Progress in Oceanography 2020 ;Volum 187. s. -
NORD NIVA UiB UiT UNIS Untitled
 
2019
4 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Ledang, Anna Birgitta.
Repeterende overvåking av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7139-3) 18 s. NIVA-rapport(7404)
NIVA Untitled
 
5 Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit.
Marin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland. : Norsk Institutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7085-3) 63 s. NIVA-rapport(7350)
NIVA Untitled
 
6 Dale, Trine; Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond.
ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7120-1) 111 s. NIVA-rapport(7385)
NIVA Untitled
 
7 Ledang, Anna Birgitta; Harvey, E. Therese; Marty, Sabine.
Performance and applications of satellite remote sensing data for water quality in Norwegian lakes. Evaluation of MERIS, Sentinel-2 and Sentinel-3 products. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7178-2) 63 s. NIVA-rapport(7443)
NIVA Untitled
 
8 Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond.
Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7073-0) 77 s. NIVA-rapport(7338)
NIVA Untitled
 
2017
9 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C.
Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6936-9) 124 s. NIVA-rapport(7201)
NIVA Untitled
 
10 Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar.
Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6946-8) 68 s. NIVA-rapport(7211)
NIVA Untitled
 
2016
11 Andersen, Jesper Harbo; Kallenbach, Emilie; Murray, Ciarán; Ledang, Anna Birgitta.
Eutrophication in the Danish parts of the North Sea, Skagerrak and Kattegat 2006-2014. A literature-based status assessment. Danmark: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6791-4) 43 s. NIVA-rapport(7056)
NIVA Untitled
 
12 Ledang, Anna Birgitta; Schaanning, Morten.
Vurdering av oksygenforholdene i resipienten til utslippet fra GE Healthcare Lindesnes. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6820-1) 30 s. NIVA-rapport(7085)
NIVA Untitled
 
13 Ledang, Anna Birgitta; Staalstrøm, Andre; Wallhead, Phil; Yakushev, Evgeny; Johnsen, Torbjørn M..
Beregninger og modelleringer av miljøeffekter i Sælenvatnet som følge av utvidelse av Sælenkanalen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6796-9) 22 s. NIVA-rapport(7061)
NIVA Untitled
 
14 Ruddick, Kevin; Brockmann, Carsten; Créach, Véronique; De Keukelaere, Liesbeth; Doxaran, David; Forster, Rodney; Jaccard, Pierre; Knaeps, Els; Lebreton, Carole; Ledang, Anna Birgitta; Nechad, Bouchra; Norli, Marit; Novoa, Stéfani; Ody, Anouck; Pringle, Nicholas; Sørensen, Kai; Stelzer, Kerstin; Van Der Zande, Dimitry; Vanhellemont, Quinten.
Processing and exploitation of multisensor optical data for coastal water applications - The HIGHROC project. ESA SP 2016 ;Volum SP-740. s. -
NIVA Untitled
 
15 Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit.
Tiltaksrettet overvåking av kystvann i vannområdet Hardanger 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6731-0) 236 s. NIVA-rapport(6996)
NIVA Untitled
 
16 Staalstrøm, Andre; Ledang, Anna Birgitta; Kristensen, Nils Melsom; Røed, Lars Petter; Hjelmervik, Karina Bakkeløkken.
Dispersion of land-derived substances in the coastal environment. Joint Numerical Sea Modelling Group Conference; 2016-05-10 - 2016-05-12
USN MET NIVA UiO Untitled
 
2015
17 Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David.
Overvåkning av Indre Oslofjord i 2014. Oslo: Fagrådet for vann- og kloakkteknisk samarbeid 2015
NIVA UiO Untitled
 
18 Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David.
Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 - Vedleggsrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6569-9) 104 s. NIVA-rapport(6834)
NIVA UiO Untitled
 
19 Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Staalstrøm, Andre; Strand, David; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik.
Overvåking av Indre Oslofjord i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6568-2) 24 s. NIVA-rapport(6833)
NIVA UiO Untitled
 
20 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series 2015 ;Volum 530. s. 29-46
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
2014
21 Berge, John A; Amundsen, Rita; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hinchcliffe, Christopher; Holth, Tor Fredrik; Haande, Sigrid; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul.
Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6433-3) 132 s. NIVA-rapport(6698)
NIVA UiO Untitled
 
22 Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Haande, Sigrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Hinchcliffe, Christopher; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul.
Overvåking av Indre Oslofjord i 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6432-6) 24 s. NIVA-rapport(6697)
NIVA UiO Untitled
 
23 Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Johnsen, Torbjørn Martin.
Marin overvåking Nordland 2013: Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland. : Norsk institutt for vannforskning 2014 66 s. NIVA-rapport(6638)
NIVA Untitled
 
24 Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats.
Miljødirektoratets tallknuserprosjekt: Tallknusing av sukkertaredata. : NIVA rapport 2014 (ISBN 978-82-577-6472-2) 48 s.
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
25 Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats.
Tallknusing av sukkertaredata. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6472-2) 48 s. NIVA-rapport(6737)
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
26 Ledang, Anna Birgitta; Berge, John A.
Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor Quartz Corp AS på Drag i Tysfjord. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6445-6) 27 s. NIVA-rapport(6710)
NIVA Untitled
 
27 Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag; Trannum, Hilde Cecilie.
Effects from climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Havforskermøtet; 2014-11-03 - 2014-11-05
HAVFORSK NIVA Untitled
 
28 Pedersen, Are; Beyer, Jonny; Ledang, Anna Birgitta; Rygg, Brage; Næs, Kristoffer.
Vurdering av typologi og klassifisering av Hydros sjøvannsresipienter i Norge iht. vannforskriften. Del 1- SUNNDALSFJORDEN -indre. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6483-8) 49 s. NIVA-rapport(6748)
NIVA Untitled
 
2013
29 Ruus, Anders; Kvassnes, Astri J.S.; Ledang, Anna Birgitta; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete.
Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012. Metaller i vannmassene, Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene, Miljøgifter i organismer. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2013 (ISBN 978-82-577-6284-1) 107 s. NIVA-rapport(6549)
NIVA Untitled