Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-31 av 31

2020
1 Kaste, Øyvind; Andersen, Eivind Ekholt; Haraldstad, Tormod; Håvardstun, Jarle; Kemp, Joanna Lynn; Skancke, Liv Bente; Øxnevad, Sigurd.
Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7206-2) 25 s. NIVA-rapport(7471)
NIVA Untitled
 
2 Serra Llinares, Rosa Maria; Bøhn, Thomas; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Freitas, Carla; Albretsen, Jon; Haraldstad, Tormod; Thorstad, Eva Bonsak; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Bjørn, Pål Arne.
Effekter av lakselus på sjøørret i naturen. Sjøørretkonferansen 2020; 2020-01-29 - 2020-01-30
NIVA HAVFORSK UiT Untitled
 
3 Serra Llinares, Rosa Maria; Bøhn, Thomas; Karlsen, Ørjan; Nilsen, Rune; Freitas, Carla; Albretsen, Jon; Haraldstad, Tormod; Thorstad, Eva Bonsak; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Bjørn, Pål Arne.
Impacts of salmon lice on mortality, marine migration distance and premature return in sea trout. Marine Ecology Progress Series 2020 ;Volum 635. s. 151-168
HAVFORSK NINA NIVA UiT Untitled
 
2019
4 Haraldstad, Tormod; Haugen, Thrond Oddvar; Kroglund, Frode; Olsen, Esben Moland; Höglund, Erik.
Migratory passage structures at hydropower plants as potential physiological and behavioural selective agents. Royal Society Open Science 2019 ;Volum 6.(11) s. -
HAVFORSK NIVA UIA NMBU Untitled
 
2018
5 Haraldstad, Tormod; Güttrup, Jim.
Slep av laksesmolt fra Storelva som avbøtende tiltak mot estuarine blandsoner. Smoltårgang 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7044-0) 16 s. NIVA-rapport(7309)
NIVA Untitled
 
6 Haraldstad, Tormod; Höglund, Erik; Kroglund, Frode; Haugen, Thrond Oddvar; Forseth, Torbjørn.
Common mechanisms for guidance efficiency of descending Atlantic salmon smolts in small and large hydroelectric power plants. Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2018 ;Volum 34.(9) s. 1179-1185
NINA NIVA UIA NMBU Untitled
 
7 Haraldstad, Tormod; Höglund, Erik; Kroglund, Frode; Lamberg, Anders; Olsen, Esben Moland; Haugen, Thrond Oddvar.
Condition-dependent skipped spawning in anadromous brown trout (Salmo trutta). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2018 ;Volum 75.(12) s. 2313-2319
HAVFORSK NIVA UIA NMBU Untitled
 
8 Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf.
Optimaliseringstiltak i kalkede laksevassdrag i Sør-Norge og kartlegging av andre forsurede, anadrome vassdrag i Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7057-0) 48 s. NIVA-rapport(7321)
NIVA Untitled
 
9 Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind.
Forsuringsstatus og forslag til tiltaksstrategi for Otras lakseførende strekning. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7055-6) 29 s. NIVA-rapport(7320)
NIVA Untitled
 
10 Hobæk, Anders; Haraldstad, Tormod; Håll, Johnny Peter.
Utvidelse av Fv. 564 Ulsetstemma-Slettestølsvegen. Forundersøkelser av økologisk tilstand i vassdrag. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7066-2) 29 s. NIVA-rapport(7331)
NIVA Untitled
 
11 Serra Llinares, Rosa Maria; Nilsen, Rune; Albretsen, Jon; Bøhn, Thomas; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Freitas, Carla; Haraldstad, Tormod; Karlsen, Ørjan; Bjørn, Pål Arne.
To live or to grow? Costs and benefits of sea trout adaptive behavior to heavy salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) infestations. SeaLice 2018 12th International Conference; 2018-11-04 - 2018-11-08
HAVFORSK NIVA UIA UiT Untitled
 
2017
12 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle.
Kartlegging av utvalgte sjøaurebekker som renner inn i Mandalselva høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 30 s. LFI Uni Miljø(289)
NIVA NORCE Untitled
 
13 Haraldstad, Tormod; Güttrup, Jim.
Slep av laksesmolt fra Storelva som avbøtende tiltak mot estuarine blandsoner. Smoltårgang 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6941-3) 16 s. NIVA-rapport(7206)
NIVA Untitled
 
14 Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian.
Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6845-4) 32 s. NIVA-rapport(7110)
NIVA NMBU Untitled
 
15 Haraldstad, Tormod; Kroglund, Frode; Kristensen, Torstein; Jonsson, Bror; Haugen, Thrond O.
Diel migration pattern of Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta) smolts: an assessment of environmental cues. Ecology of Freshwater Fish 2017 ;Volum 26.(4) s. 541-551
NORD NINA NIVA NMBU Untitled
 
2016
16 Haraldstad, Tormod; Güttrup, J.; Höglund, Erik.
Slep av laksesmolt fra Storelva som avbøtende tiltak mot estuarine blandsoner - Smoltårgang 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6814-0) 15 s. NIVA-rapport(7079)
NIVA Untitled
 
17 Haraldstad, Tormod; Haugen, Thrond Oddvar; Borgstrøm, Reidar; Jonsson, Bror.
Increased precision of growth data gained by reading multiple scales from each individual of Atlantic salmon (Salmo salar). Fauna Norvegica 2016 ;Volum 36. s. 1-7
NINA NIVA NMBU Untitled
 
18 Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget. Avviksrapport 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6770-9) 17 s. NIVA-rapport(7035)
NIVA Untitled
 
2015
19 Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, Anders; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, Bjørn Olav; Normann, Eirik; Kaste, Øyvind; Kile, Nils Børge; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, Liv Bente; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Vethe, Arne; Wiers, Tore.
Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014. : LFI Uni Research Miljø 2015 91 s. LFI Uni Miljø(249)
NIVA NORCE UIA UiB Untitled
 
20 Haraldstad, Tormod.
Sjøoverlevelse hos sjøaure i små kystvassdrag på Sørlandet - Oppstart av et nytt overvåkingsprogram. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6506-4) 22 s. NIVA-rapport(6771)
NIVA Untitled
 
21 Haraldstad, Tormod; Guttrup, Jim.
Sjøoverlevelse til sjøauren i Storelva. En oppsummering av resultater fra Pit-merkeforsøk 2010-2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6575-0) 16 s. NIVA-rapport(6840)
NIVA Untitled
 
22 Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf.
Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget Avviksrapport 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6595-8) 16 s. NIVA-rapport(6860)
NIVA Untitled
 
23 Haraldstad, Tormod; Kroglund, Frode; Guttrup, Jim.
Sjøoverlevelse til smolt eksponert for aluminium i brakkvann. Smoltårgang 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6577-4) 26 s. NIVA-rapport(6842)
NIVA Untitled
 
24 Haraldstad, Tormod; Staalstrøm, Andre; Håvardstun, Jarle.
Vil endret vannføringsregime i Kvina påvirke saltholdighet og fare for remobilisering av giftig aluminium i Fedafjorden?. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6649-8) 18 s. NIVA-rapport(6914)
NIVA Untitled
 
25 Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf.
Kalkingsplan for Søgneelva i Vest-Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6633-7) 19 s. NIVA-rapport(6898)
NIVA Untitled
 
2014
26 Haraldstad, Tormod; Berger, Hans Mack; Hindar, Atle; Kroglund, Frode.
Sjøaurebekker på Aust-Agderkysten, en rekartlegging med fokus på vannforskriftskrav. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6383-1) NIVA-rapport(6648)
NIVA Untitled
 
27 Haraldstad, Tormod; Guttrup, Jim; Haugen, Thrond Oddvar.
Smoltutvandring i Nidelva 2014 -Utprøving av tiltak for nedvandrende smolt ved Rygene kraftverk. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6495-1) 39 s. NIVA-rapport(6760)
NIVA NMBU Untitled
 
28 Kroglund, Frode; Haraldstad, Tormod; Güttrup, J.; Hegeland, P. V..
Evaluering av tiltak for nedvandrende blankål ved elvekraftverk. Resultater fra forsøk ved Fosstveit kraftverk, 2010- 2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6457-9) NIVA-rapport(6722)
NIVA Untitled
 
29 Kroglund, Frode; Haraldstad, Tormod; Guttrup, Jim.
Sjøoverlevelse til smolt eksponert for aluminium i brakkvann. Tilbakevandring av gytelaks til Storelva i 2010-2013. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6398-5) 56 s. NIVA-rapport(6663)
NIVA Untitled
 
2011
30 Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim.
Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann? Telemetriundersøkelser i Storelva i Holt, Aust-Agder, 2007. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5980-3) 81 s. NIVA-rapport(6245)
NINA NIVA UiB UiT NMBU Untitled
 
31 Kroglund, Frode; Høgberget, Rolf; Haraldstad, Tormod; Økland, Finn; Thorstad, Eva Bonsak; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Guttrup, Jim.
Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann? Telemtriundersøkelser Storelva i Holt, Aust-Agder, 2008. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2011 (ISBN 978-82-577-5981-0) 69 s. NIVA-rapport(6246)
NINA NIVA UiB NMBU Untitled