Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-5 av 5

2019
1 Fjermestad, Krister; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Vatne, Torun.
Children’s Perspectives on the Experiences of Their Siblings with Chronic Disorders. Clinical social work journal 2019 s. 1-10
FRAMBU UiO Untitled
 
2 Vatne, Torun Marie; Haukeland, Yngvild; Mossige, Svein; Fjermestad, Krister.
The development of a joint parent-child intervention for siblings of children with chronic disorders. Fokus på familien 2019 ;Volum 47.(1) s. 20-35
FRAMBU UiO Untitled
 
2015
3 Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein; Vatne, Torun Marie.
Emotional experiences among siblings of children with rare disorders. Journal of Pediatric Psychology 2015 ;Volum 40.(7) s. 712-720
FRAMBU UiO Untitled
 
2014
4 Haukeland, Yngvild; Fjermestad, Krister; Mossige, Svein; Vatne, Torun Marie.
Emotional Experiences among Siblings of Children with Rare Disorders. Journal of Pediatric Psychology 2014 ;Volum 40.(7) s. 712-720
FRAMBU UiO Untitled
 
2011
5 Oppedal, Brit; Jensen, Laila; Seglem, Karoline Brobakke; Haukeland, Yngvild B..
Etter bosettingen: Psykisk helse, mestring og sosial integrasjon blant ungdom som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt 2011 (ISBN 978-82-8082-482-0) 50 s. rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt(2011:8)
FHI Untitled