Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-35 av 35

2018
1 Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur.
Studentaktiv forskning som virkemiddel for å utdanne profesjonsutøvere som også kan atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2018 ;Volum 45.(2) s. 87-100
HIOF Untitled
 
2 Svartdal, Frode; Granmo, Sjur; Færevaag, Fredrik Svartdal.
On the Behavioral Side of Procrastination: Exploring Behavioral Delay in Real-Life Settings. Frontiers in Psychology 2018 ;Volum 9.(MAY) s. 1-11
BJORKNES HIOF UiT Untitled
 
2017
3 Granmo, Sjur.
Etablering av komplekse ferdigheter hos et barn med utviklingshemning og autisme. Årsmøteseminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2017-05-03 - 2017-05-07
HIOF Untitled
 
4 Granmo, Sjur; Andresen, Mai Linda; Begdouri, Linn; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune.
Tidsbasert presentasjon av stimuli med forsterkereffekt og redusert alarmringing hos en person med demens. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2017 ;Volum 44.(1) s. 25-29
HIOF Untitled
 
5 Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne.
Om begreper: intraverbaler som de viktigste byggeklossene i en atferdsanalytisk akademisk pedagogikk. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2017 ;Volum 44.(2) s. 87-92
HIOF Untitled
 
6 Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik.
Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2017 ;Volum 44.(2) s. 63-78
HIOF Untitled
 
7 Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur.
Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt. Årsmøteseminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2017-05-03 - 2017-05-07
HIOF Untitled
 
8 Hansen, Gjertrud; Heidenberg, Tone; Sannerød, Frank Øyvind; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur; Vold, Jørn Arve.
Funksjonelle analyser og tidsbasert presentasjon av forsterkere i demensomsorgen. Årsmøteseminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2017-05-03 - 2017-05-07
HIOF Untitled
 
9 Løkkevik, Ina Madelen; Møller Nilsen, Anette; Thomassen, Linn Adriana; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon Arne.
Auditorisk-visuell matching-to-sample hos kvinne med forsinket utvikling og autisme. Årsmøteseminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2017-05-03 - 2017-05-07
HIOF Untitled
 
10 Myrvin, Steffen; Ruud, Regina; Straith, Sven Terje; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur.
Opplæring i bildekommunikasjon hos en voksen mann med autismespekterforstyrrelse og komorbide lidelser. Årsmøteseminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2017-05-03 - 2017-05-07
HIOF Untitled
 
11 Rønneberg Hansen, Sebastian; Johannessen, Siri; Lorentzen, Karoline R.; Pedersen, Emilie; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur.
Selvendring: Vektreduksjon og utviklingshemming. Årsmøteseminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2017-05-03 - 2017-05-07
HIOF Untitled
 
2016
12 Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon.
Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling. Postersession på den årlige konferansen for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-22 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
13 Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik.
A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT). 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis; 2016-09-14 - 2016-09-18
HIOF Untitled
 
14 Arntzen, Erik; Granmo, Sjur; Fields, Lanny.
The relation between sorting tests and matching-to-sample tests in the formation of equivalence classes. The Psychological Record 2016 ;Volum 67.(1) s. 81-96
OSLOMET Untitled
 
15 Fredriksen, Marius; Bredholt, Espen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur; Løkke, Jon.
Etablering av enkel leseforståelse ved bruk av matching to sample med one to many treningsstruktur og stimulusekvivalenstest. Postersession på den årlige konferansen for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-22 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
16 Granmo, Sjur.
Chair ved Symposium: Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon V.. Symposium avholdt på den årlige konferansen til Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-20 - 2016-04-24
HIOF Untitled
 
17 Granmo, Sjur.
Fra betinget diskriminasjon til privat atferd som stimulus-stimulusrelasjoner: Et forsøk på ekstrapolering. Forseminaret ved den årlige konferansen til Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-20 - 2016-04-21
HIOF Untitled
 
18 Granmo, Sjur.
Kroppspress før framlegg: Om offentlige og private stimuli i selvendring i S. Granmos (Chair) symposium.. Symposium: Selveksperimentering, selvendring og atferdsanalyse versjon V; 2016-04-20 - 2016-04-24
HIOF Untitled
 
19 Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Begdouri, Linn; Andresen, Mai Linda.
Non-contingent attention (NCA) in reducing alarm ringing in a person with dementia. 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis; 2016-09-14 - 2016-09-18
HIOF Untitled
 
20 Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Bredholt, Espen; Fredriksen, Marius.
Reading comprehension with common naming training. 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis; 2016-09-14 - 2016-09-18
HIOF Untitled
 
21 Gustavsen, Christer; Thorsen, Amund Kennedy; Wisur, Per; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur; Løkke, Jon.
Many to One og stimulusekvivalenstest. Postersession på den årlige konferansen for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-22 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
22 Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur.
Databaserte beslutninger: fra utforming av grafer til vurdering av effekt. Workshop (4 t) ved den årlige konferansen til Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-20 - 2016-04-24
HIOF Untitled
 
23 Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur.
Seleksjon er vel og bra—men hva med variasjonen? Et bidrag for varierte undersøkelser av privat atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2016 ;Volum 43.(1) s. 31-42
HIOF Untitled
 
24 Haukåssveen, Thomas; Lindebakk, Camilla; Aaberg, Trine; Vold, Jørn Arve; Løkke, Jon; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune.
Bruk av primingaktiviteter for å øke sosial interaksjon mellom ansatte og brukere på et sykehjem. Postersession på den årlige konferansen for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-22 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
25 Kimmel, Alexandra; Lindhjem, Beate; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon.
Vil en intervensjon basert på Social Skills Intervention Guide (SSIG) føre til økt sosial kompetanse hos en elev i tredje klasse?. Postersession på den årlige konferansen for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-22 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
26 Løkke, Jon; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur.
Student-active lab group in Østfold University College. Forskerseminar om studentaktiv forskning ved Høgskolen i Østfold; 2016-03-08 - 2016-03-08
HIOF Untitled
 
27 Pfister, Linn; Eriksen, Madelen; Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur; Løkke, Jon.
Bruk av Functional Assessment Interview og kontinuerlig FAK-analyse i kartlegging av problematferdens funksjon hos en elev på barneskole. Postersession på den årlige konferansen for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-22 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
28 Ro, Malin; Bjølseth, Kamilla; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Løkke, Jon.
Vil bruk av aktivitetsperm føre til reduksjon av uønsket atferd i frilek?. Postersession på den årlige konferansen for Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2016-04-22 - 2016-04-22
HIOF Untitled
 
2015
29 Granmo, Sjur.
Symposium: Reduksjon av sosialt upassende atferd: en systematisk replikasjon. Årsseminaret NAFO; 2015-04-22 - 2015-04-26
HIOF Untitled
 
30 Granmo, Sjur; Arntzen, Erik.
Sorting: A Closer Look at the Concordance with the Matching-to-Sample Test. Årsseminaret NAFO; 2015-04-22 - 2015-04-26
HIOA HIOF Untitled
 
2014
31 Granmo, Sjur.
Reduksjon av sosialt upassende atferd. I J. A. Løkkes (Chair) symposium. Innlegg i symposium på den årlige konferansen til Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2014-05-07 - 2014-05-11
HIOF Untitled
 
32 Halvorsen, Lars Rune; Granmo, Sjur; Undrum, Christine.
Student active lab with undergraduates and clinical professionals. 7 th Conference of the European Association for Behaviour Analysis; 2014-09-10 - 2014-09-13
HIOF Untitled
 
2012
33 Larsen, Siv; Sigurbjørnsdottir, Solveig; Nkongolo, Tina; Granmo, Sjur; Løkke, Jon; Vold, Jørn Arve.
Kartlegging av agitasjon og aggresjon med Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) hos pasienter med demens. Postersession på den årlige konferansen til Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2012-04-27 - 2012-04-27
HIOA HIOF Untitled
 
34 Lund, Anya; Ormestad, Stian; Seppola, Charlotte; Granmo, Sjur; Løkke, Jon; Vold, Jørn Arve.
Observasjon av vandring på sykehjem. Postersession på den årlige konferansen til Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2012-04-27 - 2012-04-27
HIOA HIOF Untitled
 
35 Nkongolo, Tina; Larsen, Siv; Sigurbjørnsdottir, Solveig; Granmo, Sjur; Løkke, Jon; Vold, Jørn Arve.
Typer og omfang av mands hos sykehjemsbeboere med demens. Postersession på den årlige konferansen til Norsk Atferdsanalytisk Forening (NAFO); 2012-04-27 - 2012-04-27
HIOA HIOF Untitled