Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 72 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Afdal, Hilde Wågsås.
The promises and limitations of international comparative research on teacher education. European Journal of Teacher Education 2019 ;Volum 42.(2) s. 258-275
HIOF Untitled
 
2 Afdal, Hilde Wågsås; Bjordal, Fred Rune.
5-årig grunnskolelærerutdanning på masternivå - ny og utfordrende. Et følgeforskningsprosjekt ved Høgskolen i Østfold. Delrapport 1.. Horten: Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge 2019 (ISBN 978-82-7860-394-9) 89 s. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge(35)
HIOF Untitled
 
3 Trippestad, Tom Are; Afdal, Hilde Wågsås.
Etiske problemer knyttet til programmer som skal motvirke mobbing. Utdanningsnytt.no 2019
HVL OSLOMET Untitled
 
2018
4 Afdal, Hilde Wågsås.
Sandefjordsaken: Politisk styring, ansvarliggjøring og læreres profesjonelle praksis. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252. s. 254-272
HIOF Untitled
 
5 Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir Sigmund.
The making of professional values in the age of accountability. European Educational Research Journal 2018 ;Volum 18.(1) s. 105-124
HIOF MF Untitled
 
6 Afdal, Hilde Wågsås; Damsa, Crina I..
Research-Based Education: An Exploration of Interpretations in Two Professional Higher Education Programmes.. I: Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-72831-5. s. 129-148
HIOF UiO Untitled
 
7 Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren.
Designing and Redesigning Research-based Teacher Education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2018 ;Volum 74. s. 215-228
HIOF Untitled
 
8 Hoff-Jenssen, Reidun; Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren.
Critical reading as a social activity for the purpose of academic and professional learning in teacher education. ECER 2018; 2018-09-03 - 2018-09-07
HIOF OSLOMET Untitled
 
9 Johansen, Gerd; Afdal, Hilde Wågsås.
Comparing and discussing positions on scientific literacy in teacher education and lower secondary school curricula. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER) 2018 ;Volum 17.(2) s. 99-126
HIOF NMBU Untitled
 
10 Olson, Jennifer Rebecca; Afdal, Hilde Wågsås; Elken, Mari.
Multiple Institutional Logics in National Curricula: The Introduction of Learning Outcomes in Teacher Education and Engineering Education in Norway. I: Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer Nature 2018 ISBN 978-3-319-72831-5. s. 65-81
HIOF NIFU UiO Untitled
 
2017
11 Afdal, Hilde Wågsås.
Praksis i grunnskolelærerutdanningene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017
HIOF Untitled
 
12 Afdal, Hilde Wågsås; Damsa, Crina I..
Research-based teacher education and engineering education. Research seminar; 2017-03-09 - 2017-03-09
HIOF UiO Untitled
 
13 Hoff-Jenssen, Reidun; Afdal, Hilde Wågsås; Bjerke, Mari Oberg.
Basic skills beyond the school subjects? What do 1st-4th grade teachers identify and approach as ‘basic skills’?. ATEE 2017; 2017-10-23 - 2017-10-25
HIOF Untitled
 
2016
14 Afdal, Hilde Wågsås.
“Research-based” and “profession-oriented” as prominent knowledge discourses in curriculum restructuring of professional programs. Higher Education 2016 ;Volum Published ahead of print. s. -
HIOF UiO Untitled
 
15 Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen.
Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet 2016 ;Volum 67.(2) s. 87-91
HIOF MF Untitled
 
16 Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen; Afdal, Geir.
Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole 2016 (2) s. 64-67
HIOF MF Untitled
 
17 Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen; Haug, Peder; Nordahl, Thomas; Afdal, Hilde Wågsås.
Styrk pedagogikken!. Dagsavisen 2016 s. 6-
HINN HIOF HVO Untitled
 
18 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir.
Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education 2016 ;Volum 11.(1) s. 29-41
HIOF MF Untitled
 
19 Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine; Afdal, Geir.
Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg 2016 (1) s. 60-62
HIOF MF Untitled
 
2015
20 Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina.
Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Halden: Høgskolen i Østfold 2015 (ISBN 978-82-7825-442-4) Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2015:5)
HIOF MF Untitled
 
21 Afdal, Hilde Wågsås; Spernes, Kari Iren.
Research-based teacher education. Research methods as boundary objects. ATEE conference; 2015-08-24 - 2015-08-26
HIOF Untitled
 
22 Olson, Jennifer Rebecca; Afdal, Hilde Wågsås; Elken, Mari.
When the logics of employability and learning outcomes align: The case of two professional study programs in Norwegian higher education. CHER conference; 2015-09-07 - 2015-09-09
HIOF NIFU UiO Untitled
 
2014
23 Afdal, Hilde Wågsås.
Analyzing and discussing national program change processes as part of a wider societal knowledge space. 27th CHER Annual Conference; 2014-09-08 - 2014-09-10
UiO Untitled
 
24 Afdal, Hilde Wågsås.
Comparison in research. Summer school for PHD students; 2014-08-14 - 2014-08-14
HIOF Untitled
 
25 Afdal, Hilde Wågsås.
Det gode og det rette i profesjonsutøvelsen – hvordan blir det til? Et diskursanalytisk blikk på utviklingen av den etiske plattformen for lærerprofesjonene. I: Empirisk etikk i pedagogiske praksiser : artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-45738-9. s. 89-107
HIOF Untitled
 
26 Afdal, Hilde Wågsås.
Forskningsetikk. PHD kurs; 2014-04-26 - 2014-04-26
HIOF Untitled
 
27 Afdal, Hilde Wågsås.
Fra politikk til praksis - konstruksjon av læreres profesjonelle kunnskap.. Norsk pedagogisk tidsskrift 2014 ;Volum 98.(6) s. 469-481
HIOF Untitled
 
28 Afdal, Hilde Wågsås.
HEDDA Monthly Literature Tips: Comparing university organizations across boundaries.
HIOF Untitled
 
29 Afdal, Hilde Wågsås.
Kultur og anerkjennelse i en tid med radikalisering. Fagkurs; 2014-11-19 - 2014-11-19
HIOF Untitled
 
30 Afdal, Hilde Wågsås.
PROGRAM CHANGE PROCESSES, PRIOFESSIONAL EDUCATION AS PART OF A WIDER KNOWLEDGE SPACE. ProPEL International Conference 2014; 2014-06-25 - 2014-06-27
UiO Untitled
 
31 Afdal, Hilde Wågsås.
Research based and practice oriented –challenges in the knowledge space of professional programs. ATEE Annual Conference; 2014-08-25 - 2014-08-27
HIOF Untitled
 
32 Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine.
Reflexivity and Quality in Research. Summer school, PHD students; 2014-08-15 - 2014-08-15
HIOF MF Untitled
 
33 Afdal, Hilde Wågsås; Nerland, Monika.
Does Teacher Education Matter? An Analysis of Relations to Knowledge among Norwegian and Finnish Novice Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research 2014 ;Volum 58.(3) s. 281-299
HIOF UiO Untitled
 
2013
34 Afdal, Hilde Wågsås.
A comparative analysis of teacher education policy in Norway and Finland. Forskningseminar; 2013-03-18 - 2013-03-18
HIOF Untitled
 
35 Afdal, Hilde Wågsås.
Akutt lærermangel om få år. Rakkestad avis [Avis] 2013-09-11
HIOF Untitled
 
36 Afdal, Hilde Wågsås.
Akutt lærermangel om få år. NRK Østfold - publiser på nett [Internett] 2013-09-02
HIOF Untitled
 
37 Afdal, Hilde Wågsås.
Der bare 1 av 15 kommer gjennom nåløyet for å bli lærer. MSN.no [Internett] 2013-08-19
HIOF Untitled
 
38 Afdal, Hilde Wågsås.
Disse skal lære Jens å lage verdens beste skole. NRK.no [Internett] 2013-01-29
HIOF Untitled
 
39 Afdal, Hilde Wågsås.
Enorm etterspørsel etter lærere. Halden arbeiderblad [Avis] 2013-09-03
HIOF Untitled
 
40 Afdal, Hilde Wågsås.
Flere vil bli lærere I Norge. Bergens Tidende [Avis] 2013-08-19
HIOF Untitled
 
41 Afdal, Hilde Wågsås.
Flere vil bli lærere også i Norge. Stavanger Aftenblad [Avis] 2013-08-19
HIOF Untitled
 
42 Afdal, Hilde Wågsås.
Flere vil bli lærere også i Norge. Adresseavisen [Avis] 2013-08-19
HIOF Untitled
 
43 Afdal, Hilde Wågsås.
Forskningsetikk. Doktorgradskurs; 2013-05-23 - 2013-05-23
HIOF Untitled
 
44 Afdal, Hilde Wågsås.
Hva kan vi lære av Finland?. Aftenposten.no [Avis] 2013-08-26
HIOF Untitled
 
45 Afdal, Hilde Wågsås.
Lærerutdanningens kunnskapsgrunnlag – en sammenligning av lærerutdanningen i Norge og Finland. Allmennlærerutdanning versus forskningsbasert lærerutdanning. Doktorgradskurs; 2013-02-27 - 2013-02-27
HIOF Untitled
 
46 Afdal, Hilde Wågsås.
Policy making processes with respect to teacher education in Finland and Norway. Higher Education 2013 ;Volum 65.(2) s. 167-180
HIOF Untitled
 
47 Afdal, Hilde Wågsås.
Politically versus academically anchored policy making processes; teacher education policy in Finland and Norway compared. Forskningskonferanse; 2013-09-09 - 2013-09-13
HIOF Untitled
 
48 Afdal, Hilde Wågsås.
Stoltenberg på skolebesøk i Finland. NRK.no [TV] 2013-01-30
HIOF Untitled
 
49 Afdal, Hilde Wågsås.
Store forskjeller mellom norsk og finsk lærerutdanning. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning 2013
HIOF Untitled
 
50 Afdal, Hilde Wågsås.
Uten politisk innblanding. Aftenposten [Avis] 2013-08-19
HIOF Untitled
 
    Vis neste liste