Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 88 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Olsen, Mirjam Harkestad.
A practical-theoretical perspective on the inclusive school in Norway. I: Dialogues between Northern and Eastern Europe on the Development of Inclusion Theoretical and Practical Perspectives. Routledge 2021 ISBN 9780367409890.
UiT Untitled
 
2020
2 Buli-Holmberg, Jorun; Olsen, Mirjam Harkestad.
Læringsledelse. I: Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202620745. s. 13-43
UiO UiT Untitled
 
3 Danielsen, Fredrik; Olsen, Mirjam Harkestad.
Samarbeidende læringsledelse i integrert spesialundervisning. I: Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202620745. s. 44-68
UiT Untitled
 
4 Nykmark, Rebekka Hagen; Olsen, Mirjam Harkestad.
Kunnskapsutvikling og endring av praksis gjennom gode og konstruktive dialoger og refleksjoner i lærende nettverk. Psykologi i kommunen (PIK) 2020 s. -
UiT Untitled
 
5 Olsen, Mirjam Harkestad.
Læringsledelse gjennom strukturering av tid. I: Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202620745. s. 101-121
UiT Untitled
 
6 Olsen, Mirjam Harkestad.
Tilpasset opplæring når elever har stort læringspotensial. I: Tilpasset opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202665869. s. 65-92
UiT Untitled
 
7 Olsen, Mirjam Harkestad; Buli-Holmberg, Jorun.
Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202620745) 147 s.
UiO UiT Untitled
 
8 Olsen, Mirjam Harkestad; Haug, Peder.
Tilpasset opplæring. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202665869) 148 s.
HVO UiT Untitled
 
9 Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik; Danielsen, Fredrik.
Læringspotensial - lavt eller høyt, stort eller lite?. Mediehuset Altaposten Alta 2020
UiT Untitled
 
2019
10 Lekang, Trond; Olsen, Mirjam Harkestad.
Teknologi for å fremme et positivt læringsmiljø. I: Teknologi og læringsmiljø. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030456. s. 49-66
NORD UiT Untitled
 
11 Lekang, Trond; Olsen, Mirjam Harkestad.
Teknologi og læringsmiljø. Universitetsforlaget 2019 (ISBN 9788215030456) 320 s.
NORD UiT Untitled
 
12 Olsen, Mirjam Harkestad.
Bedre læringsmiljø med kognitive hjelpemidler. StatpedMagasinet 2019 ;Volum 2019.(1) s. 40-53
UiT Untitled
 
13 Olsen, Mirjam Harkestad.
Digital struktur i ordinære klasserom. Statpedkonferansen; 2019-03-19 - 2019-03-19
UiT Untitled
 
14 Olsen, Mirjam Harkestad.
Læringspotensial. I: Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59812-9. s. 11-26
UiT Untitled
 
15 Olsen, Mirjam Harkestad.
Utdanningspolitiske føringer for et psykososialt miljø. I: Psykososialt læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598136. s. 11-33
UiT Untitled
 
16 Olsen, Mirjam Harkestad.
Workshop om tilpasset opplæring. Sørreisa sentralsskole personaldag; 2019-01-04 - 2019-01-04
UiT Untitled
 
17 Olsen, Mirjam Harkestad; Buli-Holmberg, Jorun.
Psykososialt læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202598136) 143 s.
UiT Untitled
 
18 Olsen, Mirjam Harkestad; Lekang, Trond.
Teknologi og læringsmiljø. I: Teknologi og læringsmiljø. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215030456. s. 19-30
NORD UiT Untitled
 
19 Olsen, Mirjam Harkestad; Mikkelsen, Rigmor.
Relasjonsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 9788202598143) 112 s.
UiT Untitled
 
20 Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik.
Tasks that enhance creative reasoning. Vitenskapelig forskningskonferanse; 2019-08-22 - 2019-08-24
UiT Untitled
 
21 Olsen, Mirjam Harkestad; Skogen, Kjell.
Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2019 (ISBN 978-82-02-59812-9) 112 s.
UiO UiT Untitled
 
22 Simensen, Anita Movik; Olsen, Mirjam Harkestad.
Tasks that enhance creative reasoning: supporting gifted pupils in inclusive education systems. I: Including the Highly Gifted and Creative Students – Current Ideas and Future Directions. Proceedings of the 11th international conference on mathematical creativity and giftedness (MCG 11). WTM Verlag 2019 ISBN 978-3-95987-131-0. s. 202-208
UiT Untitled
 
2018
23 Olsen, Mirjam Harkestad.
Digital structure in a mainstream class. Vitenskapelig forskningskonferanse; 2018-08-23 - 2018-08-26
UiT Untitled
 
24 Olsen, Mirjam Harkestad.
Digital structure in a mainstream classroom. ECER; 2018-09-04 - 2018-09-08
UiT Untitled
 
25 Olsen, Mirjam Harkestad.
Digital Tools for Structure in a Mainstream Class. Education In The North 2018 ;Volum 25.(1-2) s. 320-337
UiT Untitled
 
26 Olsen, Mirjam Harkestad.
Profesjons- og forskningsetikk. Statped nord kompetanseheving; 2018-10-10 - 2018-10-10
UiT Untitled
 
27 Olsen, Mirjam Harkestad.
ROM realfagstalenter og motivasjon. Forskermøte; 2018-12-03 - 2018-12-03
UiT Untitled
 
28 Olsen, Mirjam Harkestad.
ROM realfagstalenter og motivasjon. Forskermøte; 2018-02-05 - 2018-02-05
UiT Untitled
 
29 Olsen, Mirjam Harkestad.
Tilpasset opplæring og integrert spesialundervisning. Fagdag; 2018-11-19 - 2018-11-19
UiT Untitled
 
30 Olsen, Mirjam Harkestad.
«Vi får til det vi vil» - en studie av en individsystemisk prosessveiledning. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 ;Volum 53.(2) s. 43-52
UiT Untitled
 
31 Olsen, Mirjam Harkestad; Bukten, Trine.
Individsystemisk prosessveiledning. Gemensamme Vägar; 2018-10-23 - 2018-10-24
UiT Untitled
 
32 Olsen, Mirjam Harkestad; Gunntorsdottir, Hermina.
Masters Students’ Perceptions of Distance and Transport Options. Education In The North 2018 ;Volum 25.(1-2) s. 87-107
UiT Untitled
 
33 Olsen, Mirjam Harkestad; Simensen, Anita Movik.
ROM – Realfagstalenter og motivasjon. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning 2018
UiT Untitled
 
2017
34 Olsen, Mirjam Harkestad.
Elever med stort læringspotensial – tilpasset opplæring. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2017 (ISBN 978-82-8372-051-8) 72 s.
UiT Untitled
 
35 Olsen, Mirjam Harkestad.
Relasjoner i pedagogikken. Utdanningforbundets kursrekke; 2017-03-28 - 2017-03-28
UiT Untitled
 
36 Olsen, Mirjam Harkestad.
The human waste of a school system. Vitenskapelig forskningskonferanse; 2017-07-23 - 2017-07-26
UiT Untitled
 
37 Olsen, Mirjam Harkestad; Gunnþórsdóttir, Hermína.
Master stuedies in Arctic areas. Vitenskapelig forskningskonferanse; 2017-02-23 - 2017-02-25
UiT Untitled
 
2016
38 Mathisen, Alf Rune Planting; Olsen, Mirjam Harkestad.
Relasjoner i en tosidig klassifisering.. I: Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2. s. 98-112
UiT Untitled
 
39 Olsen, Mirjam Harkestad.
Faglig inkludert? Fortellinger fra elever med ulik måloppnåelse.. Cappelen Damm Akademisk 2016 (ISBN 978-82-02-52596-5) 166 s.
UiT Untitled
 
40 Olsen, Mirjam Harkestad.
NoU-rapporten «Mer å hente» og betydningen for Statped. Statped nord kompetanseheving; 2016-10-31 - 2016-10-31
UiT Untitled
 
41 Olsen, Mirjam Harkestad.
Relasjoner i pedagogikken.. I: Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2. s. 13-21
UiT Untitled
 
42 Olsen, Mirjam Harkestad.
Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier.. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02644-2) 200 s.
UiT Untitled
 
43 Olsen, Mirjam Harkestad.
Skolens menneskelige avfall - klassifisering som basis for relasjoner.. I: Relasjoner i pedagogikken. I lys av Baumans teorier.. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2. s. 79-97
UiT Untitled
 
44 Olsen, Mirjam Harkestad.
The Human Waste of the School System. Doktorgradskus; 2016-11-22 - 2016-11-22
UiT Untitled
 
45 Olsen, Mirjam Harkestad.
Tilpasset opplæring i videregående skole. Troms fylkeskommune personalseminar; 2016-11-21 - 2016-11-21
UiT Untitled
 
46 Olsen, Mirjam Harkestad.
Tilpasset opplæring og spesialundervisning. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2016 (ISBN 978-82-7841-994-6) 112 s.
UiT Untitled
 
2015
47 Olsen, Mirjam Harkestad.
ADHD and the psychosocial environment. NERA 2015; 2015-03-04 - 2015-03-06
UiT Untitled
 
48 Olsen, Mirjam Harkestad.
Inkludering - hva, hvordan og hvorfor. Nasjonal brukerforening; 2015-02-03 - 2015-02-03
UiT Untitled
 
49 Olsen, Mirjam Harkestad.
Inkludering - muligheter og barrierer. Nasjonal brukerforening; 2015-02-03 - 2015-02-03
UiT Untitled
 
50 Olsen, Mirjam Harkestad.
Inkludering i et innenfra og et utenfra - presentasjon av et phd-arbeid.. Nettverkssamling EHS Statped nasjonalt; 2015-02-11 - 2015-02-11
UiT Untitled
 
    Vis neste liste