Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-4 av 4

2018
1 Demars, Benoît Olivier Laurent; Angles d'Auriac, Marc; Thaulow, Jens; Brænden, Roar; Mjelde, Marit.
Kartlegging av vasspest i Vannområde Leira-Nitelva 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7038-9) 42 s. NIVA-rapport(7303)
NIVA Untitled
 
2017
2 Bekkby, Trine; Christie, Hartvig; Kile, Maia Røst; Gitmark, Janne K.; Brænden, Roar.
Kartlegging av ålegras (Zostera marina) i Møre og Romsdal i 2015 og 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6869-0) 32 s. NIVA-rapport(7134)
NIVA Untitled
 
3 Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar.
Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6868-3) 23 s. NIVA-rapport(7133)
NIVA Untitled
 
2014
4 Christiansen, Anne Bjørkenes; Wathne, Bente Margrethe; Brænden, Roar; Selvik, John Rune; Høgåsen, Tore.
Funksjonsspesifikasjon Aquamonitor Surveillance and Information Versjon 1 og 2. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6366-4) 35 s. NIVA-rapport(6631)
NIVA Untitled