Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 76 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Gitmark, Janne Kim.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2019. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7267-3) 69 s. NIVA-rapport(7532)
NIVA Untitled
 
2 Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Sørensen, Kai; Marty, Sabine; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim.
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2019.. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7239-0) 128 s. NIVA-rapport(7504)
NIVA Untitled
 
3 Kraufvelin, Patrik; Christie, Hartvig C; Gitmark, Janne Kim.
Top-down release of mesopredatory fish is a weaker structuring driver of temperate rocky shore communities than bottom-up nutrient enrichment. Marine Biology 2020 ;Volum 167. s. -
NIVA Untitled
 
2019
4 Anglès d'Auriac, Marc B; Le Gall, Line; Peña, Viviana; Hall-Spencer, Jason M; Steneck, Robert S; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne; Christie, Hartvig; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Rinde, Eli.
Efficient coralline algal psbA mini barcoding and High Resolution Melt (HRM) analysis using a simple custom DNA preparation. Scientific Reports 2019 ;Volum 9.(1) s. -
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
5 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
6 Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise; Gitmark, Janne K; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig.
The Abundance of Kelp Is Modified by the Combined Impact of Depth, Waves and Currents. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6. s. -
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
7 Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle.
Tiltaksorientert overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS og SalMar Settefisk AS. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577 7086-0) 58 s. NIVA-rapport(7351)
NIVA Untitled
 
8 Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit.
Marin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland. : Norsk Institutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7085-3) 63 s. NIVA-rapport(7350)
NIVA Untitled
 
9 Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli.
Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volum 6. s. -
NIVA Untitled
 
10 Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W.
Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution 2019 ;Volum 9.(5) s. 2847-2862
HAVFORSK NIVA UiO UiT Untitled
 
11 Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Marty, Sabine; Sørensen, Kai.
ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2018.. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7119-5) 113 s. NIVA-rapport(7384)
NIVA Untitled
 
12 Golmen, Lars Gunder; Gitmark, Janne Kim.
Fidjekilen i Kristiansand. Innledende vurdering av konsekvens av tilførsel av vann fra Sukkevann. : Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7102-7) 29 s. NIVA-rapport(7367)
NIVA Untitled
 
13 Rinde, Eli; Peña, Viviana; LeGall, Lene; Angles d'Auriac, Marc; Hall-Spencer, Jason M.; Robert S, Steneck; Gitmark, Janne Kim; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Fredriksen, Stein; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C.
De allestedsnærværende kalkalgene - et svært, rosa kunnskapshull langs norskekysten?. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIVA HAVFORSK UiO Untitled
 
14 Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Eikrem, Wenche; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune; Staalstrøm, Andre.
Overvåking av Ytre Oslofjord i 2014-2018. 5-årsrapport. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7158-4) 99 s. NIVA-rapport(7423)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
15 Øxnevad, Sigurd; Beylich, Bjørnar; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle; Moy, Siri Røang; Eikeland, Stig Alfred.
Overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7071-6) 71 s. NIVA-rapport(7336)
NIVA Untitled
 
2018
16 Berge, John A; Gitmark, Janne Kim; Staalstrøm, Andre.
Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden i 2017 for Chemring Nobel AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6976-5) 35 s. NIVA-rapport(7241)
NIVA Untitled
 
17 Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli.
Alterations between sugar kelp and turf/filamentous algae in Norway, regime shifts or flips back and forth between different opportunistic seaweed species?. 4th International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems (EUTRO 2018); 2018-06-18 - 2018-06-20
NIVA Untitled
 
18 Gitmark, Janne Kim; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Håvardstun, Jarle; Staalstrøm, Andre.
Undersøkelser i kystvann Østfold 2017: Sandholmene og Grimsøykilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7014-3) 100 s. NIVA-rapport(7279)
NIVA Untitled
 
19 Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2017. Fagrapport. : NIVA 2018 (ISBN 978-82-577-7007-5) 24 s. NIVA-rapport(7272)
NIVA Untitled
 
20 Golmen, Lars Gunder; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Lindholm, Markus; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Staalstrøm, Andre.
Tilleggsvurderinger omkring planlagt økt utslipp fra Fredrikstad Seafood AS sitt landanlegg på Øra. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7060-0) 45 s. NIVA-rapport(7325)
NIVA Untitled
 
21 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Filbee-Dexter, Karen; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar.
Tare i tiden. NIVA Instituttseminar; 2018-01-12
NIVA Untitled
 
22 Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar.
The Combo Index – for monitoring eutrophication related problems of macroalgae in the sublittoral zone. EUTRO 2018; 2018-06-18 - 2018-06-20
NIVA Untitled
 
23 Rinde, Eli; Angles d'Auriac, Marc; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Grefsrud, Ellen Sofie; Hall-Spencer, Jason M.; Husa, Vivian; Le Gall, L; Peña, Viviana; Steneck, Robert S..
Norways hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae. VI International Rhodolith Workshop; 2018-06-25 - 2018-06-26
NIVA HAVFORSK UiO Untitled
 
24 Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang.
Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7027-3) 80 s. NIVA-rapport(7292)
NIVA Untitled
 
25 Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2017. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7018-1) 38 s. NIVA-rapport(7283)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2017
26 Bekkby, Trine; Christie, Hartvig; Kile, Maia Røst; Gitmark, Janne K.; Brænden, Roar.
Kartlegging av ålegras (Zostera marina) i Møre og Romsdal i 2015 og 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6869-0) 32 s. NIVA-rapport(7134)
NIVA Untitled
 
27 Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild.
Effekter av marin restaurering – et prosjekt på Tjuvholmen i Oslo sentrum.. NIVAs SIS-dag; 2017-09-20
NIVA Untitled
 
28 Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C.
Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6936-9) 124 s. NIVA-rapport(7201)
NIVA Untitled
 
29 Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim.
Bunnundersøkelser utenfor Kastet i Mørjefjorden, Vestfold. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6891-1) 30 s. NIVA-rapport(7156)
NIVA Untitled
 
30 Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann.
Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6894-2) 20 s. NIVA-rapport(7159)
NIVA Untitled
 
31 Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche.
Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6949-9) 63 s. NIVA-rapport(7214)
NIVA Untitled
 
32 Gitmark, Janne; Green, Norman; Beylich, Bjørnar; Severinsen, Gunnar.
Tiltaksorientert vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2016. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6860-7) 114 s. NIVA-rapport(7125)
NIVA Untitled
 
33 Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6900-0) 21 s. NIVA-rapport(7165)
NIVA Untitled
 
34 Gundersen, Hege; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Syverud, Tron Hansen; Fagerli, Camilla With; Vedal, Jens; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil.
Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften. : Miljødirektoratet 2017 77 s.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
35 Johnsen, Torbjørn Martin; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle.
Nordre Fosen vannområde – marine undersøkelser av miljøtilstand i utvalgte vannforekomster 2014-16. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6901-7) 78 s. NIVA-rapport(7166)
NIVA Untitled
 
36 Kroglund, Tone; Berge, John Arthur; Bokn, Tor L.; Gitmark, Janne K; Magnusson, Jan.
Endringer i horisontalutbredelsen av tang i Indre Oslofjord – betydningen av kommunenes rensetiltak. Vann 2017 ;Volum 52.(1) s. 87-103
NIVA Untitled
 
37 Ranneklev, Sissel Brit; Green, Norman Whitaker; Allan, Ian; Grung, Merete; Garmo, Øyvind Aaberg; Ruus, Anders; Gitmark, Janne Kim; Schøyen, Merete.
Overvåkingsmetoder for vannregionspesifikke og prioriterte stoffer i kystvann påvirket av ferskvann. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6959-8) 58 s. NIVA-rapport(7224)
NIVA UiO Untitled
 
38 Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig.
Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6866-9) 64 s. NIVA-rapport(7131)
NIVA Untitled
 
39 Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune.
Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6904-8) 51 s. NIVA-rapport(7169)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
40 Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Green, Norman Whitaker; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle.
Redegjørelse for miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6956-7) 60 s. NIVA-rapport(7221)
NIVA Untitled
 
2016
41 Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; Fagerli, Camilla With; Angeltveit, Gro; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C.
Interactive dynamics between abiotic factors, sea urchins and kelp forests. 11th International Temperate Reef Symposium (ITRS); 2016-06-23 - 2016-06-30
NIVA UiO Untitled
 
42 Berge, John A; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Grung, Merete.
Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden for Chemring Nobel AS. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6752-5) 113 s. NIVA-rapport(7017)
NIVA Untitled
 
43 Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Johnsen, Torbjørn Martin; Norli, Marit; Dahl-Hansen, Geir.
Marin overvåking Nordland 2013-2015 Undersøkelser av hydrografi, planteplankton, hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland.. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6728-0) 84 s. NIVA-rapport(6993)
NIVA Untitled
 
44 Gitmark, Janne Kim.
Fjæresoneundersøkelser ved Lutelandet i 2014. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6759-4) 15 s. NIVA-rapport(7024)
NIVA Untitled
 
45 Gitmark, Janne Kim; Green, Norman Whitaker; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Høgåsen, Tore.
Tiltaksrettet vannovervåking i Holmestrandsfjorden. Overvåking for NOAH Langøya 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6689-4) 110 s. NIVA-rapport(6954)
NIVA Untitled
 
46 Gitmark, Janne Kim; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine.
Effect of wave exposure and current speed on kelp morphology and the associated fauna communities. 2nd European Conference on Scientific Diving; 2016-05-09 - 2016-05-11
NIVA UiO Untitled
 
47 Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne.
Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6769-3) 50 s. NIVA-rapport(7034)
NIVA Untitled
 
48 Peña, Viviana; Le Gall, L; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Hall-Spencer, Jason M.; Steneck, Robert S.; Fredriksen, Stein; De Clerck, Olivier; Gitmark, Janne Kim; Anglès d'Auriac, Marc; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli.
Reseña de proyecto: Coralalg, la biodiversidad marina oculta en noruega: búsqueda de especies crípticas en algas rojas coralinas (Norway's hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae).. Algas: Boletín Informativo de la Sociedad Española de Ficología 2016 ;Volum 52. s. 55-58
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
49 Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus.
A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord. Scientific Reports 2016 ;Volum 6.
NIVA UiO Untitled
 
50 Trannum, Hilde C.; Albretsen, Jon; Gitmark, Janne K.; Berge, John A..
Undersøkelse av sjøområdene i Arendal kommune 2015-2016 - Tilstanden ved utslippsstedene for kommunalt avløpsvann. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6829-4) 82 s. NIVA-rapport(7094)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
    Vis neste liste