Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-43 av 43

2020
1 Løkkeberg, Stine Eileen Torp; Del Busso, Lilliana Andrea; Brottveit, Gudrun.
Et kritisk blikk på kvinners erfaringer med smartklokker. Fredrikstad Blad 2020
HIOF Untitled
 
2018
2 Brottveit, Gudrun.
Analyse av kvalitative materialer i et vitenskapsteoretisk perspektiv. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 129-152
HIOF Untitled
 
3 Brottveit, Gudrun.
Den kvalitative forskningsprosessen og kvalitative forskningsmetoder. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 84-106
HIOF Untitled
 
4 Brottveit, Gudrun.
Hermeneutikk og vitenskap. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 32-45
HIOF Untitled
 
5 Brottveit, Gudrun.
Hva innebærer det å arbeide forskningsrelatert ?. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 178-181
HIOF Untitled
 
6 Brottveit, Gudrun.
Kritisk Tekstlesning. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 56-61
HIOF Untitled
 
7 Brottveit, Gudrun.
Om forskningsdesign. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 62-73
HIOF Untitled
 
8 Brottveit, Gudrun.
Om vitenskapsteoretiske begreper og grunnsyn. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 16-31
HIOF Untitled
 
9 Brottveit, Gudrun.
Tekstanalyse som kvalitativ forskningsmetode. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 107-127
HIOF Untitled
 
10 Brottveit, Gudrun.
The Becoming of Punishment as an Unpredictable and Moveable Torment.. I: Prison, architecture and humans. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-52967-3. s. 201-223
HIOF Untitled
 
11 Brottveit, Gudrun.
Ulike typer prosjektarbeid. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 74-79
HIOF Untitled
 
12 Brottveit, Gudrun.
Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 (ISBN 978-82-05-51083-8) 181 s.
HIOF Untitled
 
13 Brottveit, Gudrun; Del Busso, Lilliana Andrea.
Å skrive akademiske oppgaver. I: Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetoder - Om å arbeide forskningsrelatert. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-51083-8. s. 156-177
HIOF Untitled
 
14 Brottveit, Gudrun; Fugletveit, Ragnhild.
"Å møtes som mennesker og medmennesker". I: Sosiologi i sosialfagene. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15.03086-9. s. 207-219
HIOF Untitled
 
2017
15 Brottveit, Gudrun.
The Guarantee which disappeared. The 2nd International Conference for Carceral Geography 11-12 desember 2017. The university of Birmingham 12 desember 2017.; 2017-12-11 - 2017-12-12
HIOF Untitled
 
16 Brottveit, Gudrun.
Vitenskapsteori, forskningdmetode og akademisk skriving. Pedagogisk utviklingsprosjekt i vitenskapsteori, forskningsmetode og akademisk skriving for bachelorstudenter i helse-, sosial og barnevernsfag; 2017-09-14 - 2017-11-02
HIOF Untitled
 
17 Brottveit, Gudrun; Femdal, Ingrid.
Evidens mellom objektivering og kontekstualisering. I: Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55031-8. s. 255-279
HIOF Untitled
 
2016
18 Brottveit, Gudrun.
Humanity – a cover for pain and punishment. Internasjonal vitenskapelig konferans; 2016-09-21 - 2016-09-24
HIOF Untitled
 
19 Brottveit, Gudrun.
The becoming of punishment. Carceral Geography Conference: Confinement, Crossings and Conditions; 2016-12-12 - 2016-12-13
HIOF Untitled
 
2015
20 Brottveit, Gudrun.
Straff som unødig pine. Begrunnelser for straff; 2015-10-14 - 2015-10-15
HIOF Untitled
 
21 Brottveit, Gudrun; Fransson, Elisabeth; Kroken, Randi.
"A fine balance" - how child welfare workers manage organizational changes within the Norwegian Welfare State. Vulnerable Groups & Inclusion 2015 ;Volum 6. s. -
HIOF USN KRUS Untitled
 
22 Fransson, Elisabeth; Brottveit, Gudrun.
Rådsmøtet som event. Lokale progresjons- og tilbakeføringspraksiser i et norsk høysikkerhetsfengsel inspirert av et deleuziansk blikk. Psyke & Logos 2015 ;Volum 36.(1) s. 111-128
HIOF KRUS Untitled
 
2014
23 Brottveit, Gudrun.
Barnevernssak eller straffesak – utilsiktede virkninger av et strafferettslig perspektiv i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern 2014 (4) s. 196-216
HIOF Untitled
 
24 Brottveit, Gudrun.
Ethnography - a framework for Critical Thinking and Combination of different Science Traditions. The International Congress of Qualitative Inquiry».; 2014-05-21 - 2014-05-24
HIOF Untitled
 
2013
25 Brottveit, Gudrun.
Barnets beste - en fortolkende tilnærming til begrepets betydning i en barnevernsfaglig kontekst. Fontene forskning 2013 (1) s. 18-31
HIOF Untitled
 
26 Brottveit, Gudrun; Fransson, Elisabeth.
Health in a Correctional Setting. 7th Nordic Health Promotion Research Conference; 2013-06-17 - 2013-06-19
HIOF KRUS Untitled
 
27 Brottveit, Gudrun; Fransson, Elisabeth.
Kunsten å tenke utenfor inne. Forskningskonferanse KRUS; 2013-06-12
HIOF KRUS Untitled
 
28 Brottveit, Gudrun; Fransson, Elisabeth.
Researcher' meetings with the human body in a modern Norwegian prison. Body, Public Health & Social Theory; 2013-04-02 - 2013-04-04
HIOF KRUS Untitled
 
29 Brottveit, Gudrun; Fransson, Elisabeth.
The implementation of the reversal reform in a high security prison in Norway. A welfare benefit or a modern form of social control?. Critical Criminology in a Changing World - Tradition & Innovation; 2013-08-29 - 2013-09-01
HIOF KRUS Untitled
 
2011
30 Brottveit, Gudrun.
A criminological look at the child welfare role in sexual abuse cases – a child or a criminal law perspective?". The international Conference Nordic Conference on Welfare and professionalism in Turbulent Time; 2011-08-18 - 2011-08-20
USN Untitled
 
2008
31 Brottveit, Gudrun.
Barnevern og foreldreskap. I: Utfordrende foreldreskap - under ulike livsbetingelser og tradisjoner. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 978-82-05-38995-3.
UiO Untitled
 
32 Brottveit, Gudrun.
Sosialt arbeid – et fag i spenningsfeltet. Fontene forskning 2008 (1)
HIOF Untitled
 
2007
33 Brottveit, Gudrun.
Seksuelle overgrep mot barn. – En fortolkende tilnærming til barnevernsarbeideres forståelse. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, juridisk fakultet UiO 2007 332 s.
UiO Untitled
 
1997
34 Brottveit, Gudrun.
Seksuelle overgrep som sosialt fenomen. I: Barnevernet - mangfold og mening. Festskrift til Gerd Hagen. : Tano. Aschehoug. Oslo 1997
UiO Untitled
 
1995
35 Brottveit, Gudrun.
Compensating Crime Viictims in Norway. I: Compensating Crime Victims: A European Survey. : Max-Planck-Institut f. ausländ. u. inter. Strafrecht 1995 ISBN 978-3861139683.
UiO Untitled
 
36 Brottveit, Gudrun.
Når legen blir mer opptatt av diagnosen enn av dialogen. Impuls : Tidsskrift for psykologi 1995 ;Volum 49.(2)
UiO Untitled
 
1993
37 Brottveit, Gudrun.
Et ungdomsmiljø i offentlighetens søkelys - noen myter og bilder i kontrast. : Instititt for kriminologi, juridisk fakultet, UiO 1993 245 s.
UiO Untitled
 
38 Brottveit, Gudrun.
Mary - det ubegripelige tilfellet. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt 1993 (4)
UiO Untitled
 
39 Brottveit, Gudrun.
Mary det ubeskrivelige tilfellet. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat 1993 (30)
UiO Untitled
 
1987
40 Brottveit, Gudrun.
Hvorfor noen prosjektet lykkes?. Helse- og sosialforum 1987 ;Volum 61.(5)
UiO Untitled
 
41 Brottveit, Gudrun.
Prosjekt som tilnærmingsmetode og organisasjonsmodell. Helse- og sosialforum 1987 ;Volum 61.(6) s. -
UiO Untitled
 
42 Brottveit, Gudrun.
Prosjektarbeid - kortsiktig løsning på langvarige problemer. Helse- og sosialforum 1987 ;Volum 61.(4) s. 6-8
UiO Untitled
 
43 Brottveit, Gudrun.
Søkelys på prosjektevalueringen. Helse- og sosialforum 1987 ;Volum 61.(8)
UiO Untitled