Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-11 av 11

2019
1 Hirsti, Stina Rebecca.
Hverdagen i pleie- og omsorgsektoren – omfang av tvangsbruk og helt kort om saksbehandlingen.. Fagdag (makt og tvang); 2019-06-17 - 2019-06-20
UiT Untitled
 
2 Hirsti, Stina Rebecca.
Hvilke situasjoner omfattes av lovverket innen helse- og omsorgstjenestene, og hvilke ligger uten for?. Fagdag (makt og tvang); 2019-06-17 - 2019-06-20
UiT Untitled
 
3 Hirsti, Stina Rebecca.
Hvordan jobbe med å finne andre løsninger / tillitsskapende tiltak?. Fagdag (makt og tvang); 2019-06-17 - 2019-06-20
UiT Untitled
 
4 Hirsti, Stina Rebecca.
Hvordan kan en interseksjonell analyse bidra til bedre forståelse av identitetsfloker i arbeidet med samer med kognitiv funksjonsnedsettelse?. Prøveforelesning disputas; 2019-06-12 - 2019-06-12
UiT Untitled
 
5 Hirsti, Stina Rebecca.
Kofte eller penkjole? – Hvordan definerer du hvem jeg er på mine vegne?. Forskningsdagene 2019; 2019-09-26 - 2019-09-26
UiT Untitled
 
6 Hirsti, Stina Rebecca.
Stereotypisering og kompleksitet: Om den profesjonelle tjenesteutøvers kulturforståelse og håndtering av andres identitetsarbeid i en samisk-norsk kontekst. Bodø: Nord Universitet 2019 (ISBN 978-82-92958-35-3) 275 s.
UiT Untitled
 
2018
7 Hirsti, Stina Rebecca.
Kofte eller penkjole?» - om håndtering av andres identitetsarbeid i en flerkulturell samisk-norsk kontekst. NNFF 8. forskningskonferanse; 2018-06-05 - 2018-06-05
UiT Untitled
 
2015
8 Hirsti, Stina Rebecca.
Andre løsninger og tillitsskapende tiltak. Fagdag Harstad kommune; 2015-04-30 - 2015-04-30
UiT Untitled
 
9 Hirsti, Stina Rebecca.
Democratic participation in the municipal health care for people with disabilities. Summerschool of the ICCH16; 2015-06-06 - 2015-06-08
UiT Untitled
 
10 Hirsti, Stina Rebecca.
Hverdagen i pleie-og omsorgsektoren -Omfanget av tvangsbruk -Saksbehandlingen -Erfaringer fra kursdeltakerne. Fagdag (makt og tvang); 2015-02-05 - 2015-02-05
UiT Untitled
 
11 Hirsti, Stina Rebecca.
Hvordan finne andre løsninger enn bruk av tvang og makt. Fagdag (makt og tvang); 2015-02-05 - 2015-02-05
UiT Untitled