Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 94 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Kristiansen, Tom.
Andre verdenskrig sett fra nord.. Lørdagsuniversitetet; 2019-04-06
UiT Untitled
 
2 Kristiansen, Tom.
Forsvarsdebatten i mellomkrigstiden. Hvordan blir forsvarspolitiske beslutninger til?; 2019-06-12
UiT Untitled
 
3 Kristiansen, Tom.
Fritt Finnmark: Den sovjetiske offensiven i nord 1944/45. Senioruniversitetet i Tromsø; 2019-10-02
UiT Untitled
 
4 Kristiansen, Tom.
General Otto Ruge. Et militært liv, 1882-1961. Åpen foredragsserie; 2019-08-26
UiT Untitled
 
5 Kristiansen, Tom.
Hva visste hjemmefronten - og hvordan skrive historia? Innledningsforedrag om antisemittisme, holocaust og Norge. Åpent debattmøte med innledningsforedrag om Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten?; 2019-01-15
UiT Untitled
 
6 Kristiansen, Tom.
"I en verden av total krig: Norge 1939 - 1945" Med Nordkalotten som utsiktspunkt. Fast forelesningsserie; 2019-01-10
UiT Untitled
 
7 Kristiansen, Tom.
Marte Michelets krigshistorie. Prosa - tidsskrift for skribenter 2019 (1)
UiT Untitled
 
8 Kristiansen, Tom.
Nordland og Troms: Krigen i regionen 1940. Åpne foredrag; 2019-03-18
UiT Untitled
 
9 Kristiansen, Tom.
Otto Ruge. Hærføreren. Aschehoug & Co 2019 (ISBN 978-82-03-29736-6) 428 s.
UiT Untitled
 
10 Kristiansen, Tom.
Overkommandoen i Målselv, kapitulasjonsforhandlingene, grensepolitiet i Øst-Finnmark og det tapte arkivet.. Åpent foredragsmøte; 2019-09-26
UiT Untitled
 
2018
11 Kristiansen, Tom.
General Otto Ruge og Målselv. Åpent seminar; 2018-09-26
UiT Untitled
 
12 Kristiansen, Tom.
General Otto Ruges rolle under andre verdenskrig: "Et levende dementi". Foredragsserie; 2018-11-26
UiT Untitled
 
13 Kristiansen, Tom.
Koht og krigen. Koht-festen; 2018-02-15
UiT Untitled
 
14 Kristiansen, Tom.
Norway, Russia and the Baltic Issue 1917-1921. Nordic Baltic seminar on the occasion of the 100 years anniversary of the independence of the Baltic States; 2018-09-10
UiT Untitled
 
15 Kristiansen, Tom.
Nøytralitetsvern eller krig? Otto Ruges betydning for de militære forberedelsene 1937-1940. Forsvarsmuseets forelesningsserie; 2018-10-21
UiT Untitled
 
16 Kristiansen, Tom.
Otto Ruge: Hærføreren. Åpne forelesninger om krig, okkupasjon og historisk arv; 2018-04-07
UiT Untitled
 
17 Kristiansen, Tom; Hobson, Rolf Hugh.
Occupied Norway: The Regime's Ambitions, Popular Responses - Current Research on Norwegian Society during the Occupation. The Nordic Ingredient. European Nationalsims and Norwegian Music Since 1905; 2018-03-20 - 2018-03-21
UiT UiB Untitled
 
2017
18 Kristiansen, Tom.
Den andre verdenskrig i nord. Forskning og formidling:andre verdenskrig i nord; 2017-05-10
UiT Untitled
 
19 Kristiansen, Tom.
Fokus på den nord-norske krigshistorien. Åpent seminar og debatt ledet av Eystein Marcusson, Narviksenteret. Deltakere fra UiT: Ingunn Elstad, Bjørg Evjen, Fredrik Fagertun og Tom Kristiansen.. Åpent debattmøte; 2017-06-26
UiT Untitled
 
20 Kristiansen, Tom.
General Otto Ruge - hans rolle og betydning. Faglig foredrag; 2017-10-11
UiT Untitled
 
21 Kristiansen, Tom.
Kulturkamp eller militær motstand?. Idrett, okkupasjon og motstand; 2017-11-20
UiT Untitled
 
22 Kristiansen, Tom.
"Lengst sør - lengst nord: Da krigen kom til Norge 1940". Krigen lengst i sør - og lengst i nord; 2017-12-06
UiT Untitled
 
23 Kristiansen, Tom.
Nord-norsk debatt live: Vi vet ingenting om krigen. Paneldebatt ledet av politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Deltakere: Asbjørn Jaklin, Arvid Petterson, Simone Grøtte og Tom Kristiansen.. Åpen debattmøte; 2017-06-26
UiT Untitled
 
24 Kristiansen, Tom.
Norge under okkupasjonen og det norske holocaust. Unga judar på flykt. Judiska barn och ungdomar flydde från Norge til Sverige høsten 1942. Hör deras berättelse.; 2017-11-27
UiT Untitled
 
25 Kristiansen, Tom.
Nøytralisme, isolasjon og vestvending: Finland, Norge og Baltikum 1917-1922. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien; 2017-12-01 - 2017-12-03
UiT Untitled
 
26 Kristiansen, Tom.
Sjøforsvarets rolle hjemme og ute gjennom 200 år. I: Sjømilitær kompetanse og lederutvikling i 200 år. Sjøkrigsskolen 1817-2017. Bodoni forlag 2017 ISBN 9788271289256. s. 36-50
UiT Untitled
 
2016
27 Kristiansen, Tom.
I en verden av total krig: Norge 1939-1945. En presentasjon. Lanseringskonferanse; 2016-11-30
UiT Untitled
 
28 Kristiansen, Tom.
James Godrick: Before Jutland: The Naval War in Northern European Waters, August 1914–February 1915 Naval Institute Press, 2015.. International Journal of Maritime History 2016 (3)
UiT Untitled
 
29 Kristiansen, Tom.
Nordnorsk debatt: Åkra har rett!. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
30 Kristiansen, Tom.
Norge, nordkalotten og andre verdenskrig. Åpen forelesning om krigsprosjektet; 2016-08-23
UiT Untitled
 
31 Kristiansen, Tom.
Regjeringen ga det første nei 9. april. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016
UiT Untitled
 
32 Kristiansen, Tom.
Skylddeling: Arbeiderpartiet og Forsvaret i 1940. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
2015
33 Kristiansen, Tom.
Anmeldelse: B. Preben-Hansen og M. H. Clemmesen: Bondefanget til Borgerkrigen. Det danske korstog til ærkeengelen Michaels by. Historisk Tidsskrift (Norge) 2015 ;Volum 94.(4) s. 648-652
FORSV Untitled
 
34 Kristiansen, Tom.
Felttoget i Narvik. Norgeshistorie.no 2015
FORSV Untitled
 
2014
35 Kristiansen, Tom.
Fra enevelde til folkestyre 1814-1940. Forsvarsdepartementets historie 1814-2014.Bind 1. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978--82-450-17229) 305 s.
FORSV Untitled
 
2013
36 Kristiansen, Tom.
A German Menace to Norway: The Evolution of Threat Perceptions and Strategy bewteen the Wars. I: Northern European Overture to War, 1939-1941. From Memel to Barbarossa. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 9789004249080. s. 271-294
FORSV Untitled
 
37 Kristiansen, Tom.
Anmeldelse av Patrick Salmon: Deadlock and Diversion. Scandinavia in British Strategy during the Twilight War 1939-1940. Deutsche Maritime Studie, Band 20. Verlag H.M. Hauschild/Deutsche Schiffartsmuseum, Bremen 2012. Historisk Tidsskrift (Norge) 2013 ;Volum 92.(3) s. 481-486
FORSV Untitled
 
38 Kristiansen, Tom.
Closing a Long Chapter: German-Norwegian Relations 1939-45. Norway and the Third Reich. I: Hitler's Scandinavian Legacy: The Consequences of the German Invasion for the Scandinavian Countries then and now. Bloomsbury Academic 2013 ISBN 978-1-4411-9036-9. s. 73-99
FORSV Untitled
 
39 Kristiansen, Tom.
Grunnloven og Forsvaret: Brudd eller kontinuitet?. Seminarrekke om grunnlovsforskning; 2013-10-09
FORSV Untitled
 
40 Kristiansen, Tom; Gjelsten, Roald.
The Small Country as a Maritime Great Power: The Case of Norway. I: Maritime History and Identity. The Sea and Culture in the Modern World. London/New York: I. B. Tauris 2013 ISBN 9781780763293. s. 120-140
FORSV UiO Untitled
 
2012
41 Bøe-Hansen, Ola; Kristiansen, Tom; Nilsen, Jan Tore; Smidt, Henning.
Where Angels Fear to Tread: Norway’s contribution to the anti-piracy missions in the Indian Ocean and Somalia. I: Anti-Piracy and Humanitarian Operations. Oslo: Norwegian Institute for Defence Studies 2012 ISBN 978-82-91571-15-7. s. 13-32
FORSV Untitled
 
42 Hobson, Rolf; Kristiansen, Tom.
The national security of secondary maritime powers within the classic European states system. I: Twenty-First Century Seapower: Cooperation and Conflict at Sea. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-69812-2. s. 9-17
FORSV Untitled
 
43 Hobson, Rolf; Kristiansen, Tom; Sørensen, Nils Arne; Åselius, Gunnar.
Introduction - Scandinavia in the First World War. I: Scandinavia in the First World War: Studies in the War Experience of the Northern Neutrals. Nordic Academic Press 2012 ISBN 978-91-87121-57-9. s. 9-56
FORSV Untitled
 
44 Kristiansen, Tom.
Alkymistene: krig, historikere og propaganda. I: Luftmaktstenkningens "enfant terrible". Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2917-2. s. 137-146
FORSV Untitled
 
45 Kristiansen, Tom; Gjelsten, Roald; Terjesen, Bjørn; Børresen, Jacob.
The Norwegian navy: A brief history; translated and adapted from a work by Bjørn Terjesen, Tom Kristiansen and Roald Gjelsten. Bergen: John Grieg 2012 (ISBN 978-82-533-0300-0) 170 s.
FORSV UiO Untitled
 
46 Kristiansen, Tom; Hobson, Rolf; Åselius, Gunnar; Sørensen, Nils Arne.
Scandinavia in the First World War: the Main Features. Revue d'histoire Nordique 2012 (15) s. 19-58
FORSV Untitled
 
2011
47 Kristiansen, Tom.
Norway’s contribution to the anti-piracy missions in the Indian Ocean and Somalia. International Order at Sea; 2011-08-26
FORSV Untitled
 
48 Kristiansen, Tom.
Otto Ruge og krigen i Norge 1940. I: Individet i krig. Aktører 1939–1945. Oslo: Forsvarsmuseet 2011
FORSV Untitled
 
49 Kristiansen, Tom.
Sjøforsvaret gjennom 200 år. Lingeklubben; 2011-05-03
FORSV Untitled
 
50 Kristiansen, Tom.
Sjøforsvaret og nordområdene under den kalde krigen. Sikkerhet i Nord; 2011-08-31
FORSV Untitled
 
    Vis neste liste